Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

BETSSON AB: Delårsrapport, 1 januari–30 september 2017

Betsson AB
Interimsrapport

Delårsrapport, 1 januari–30 september 2017

Intäkterna i Q3 växte med 11% och uppgick till 1 181 mkr

Kvartalet: juli - september

-- Koncernens intäkter uppgick till 1 180,6 (1 063,3) mkr, en ökning med 11
procent varav 2 procent organisk tillväxt.
-- Intäkterna i region Västeuropa ökade med 63 procent, varav 31 procent var
organisk tillväxt.
-- Det förbättrade produkterbjudandet drev den fortsatt starka tillväxten i
mobilkasino.
-- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 216,0 (272,9) mkr, en minskning med
21 procent främst på grund av valutaeffekter, ökade spelskatter och negativ
effekt av nyligen förvärvade bolag. Rörelsemarginalen var 18,3% (25,7).
-- Stark tillväxt i antal aktiva kunder, en ökning med 20 procent.

Perioden: januari - september

-- Koncernens intäkter ökade med 15 procent till 3 460,0 (2 998,8) mkr.
Kasinointäkterna ökade med 23 procent.
-- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 663,8 (681,3).
-- Resultat före skatt uppgick till 633,3 (676,4) mkr.
-- Resultat efter skatt uppgick till 587,6 (634,5) mkr, vilket motsvarar 4,25
(4,58) per aktie.
-- Operationellt kassaflöde uppgick till 667,7 (836,3) mkr.

Nyckeltal

mkr Q3 2017 Q3 2016 ? jan-sep jan-sep ? jan-dec
2017 2016 2016

Intäkter 1 180,6 1 063,3 11% 3 460,0 2 998,8 15% 4 117,3
Bruttoresultat 859,0 807,0 6% 2 516,4 2 247,4 12% 3 078,0
Rörelseresultat 216,0 272,9 -21% 663,8 681,3 -3% 946,4
(EBIT)
Rörelsemarginal 18,3% 25,7% -7% 19,2% 22,7% -4% 23,0%
Resultat efter 187,0 254,1 -26% 587,6 634,5 -7% 878,0
skatt
Resultat per 1,35 1,84 -27% 4,25 4,58 -7% 6,34
aktie, kr
Operativt 220,4 294,4 -25% 667,7 836,3 -20% 1 168,5
kassaflöde
Intäkter, Kasino 871,1 731,8 19% 2 570,6 2 084,1 23% 2 907,8
Bruttoomsättning, 5 391,0 5 548,0 -3% 17 152,1 18 274,4 -6% 24 392,1
Sportbok
Intäkter, Sportbok 275,1 300,2 -8% 781,0 816,0 -4% 1 080,4
Marginal efter 7,1% 7,6% - 6,5% 6,5% - 6,5%
fria vad
Deponeringar 4 100,1 3 521,2 16% 11 945,6 10 510,6 14% 14 457,6
Aktiva kunder, 619,0 515,1 20% 573
tusental

Kommentar från VD, Pontus Lindwall:

”Koncernens intäkter i det tredje kvartalet 2017 uppgick till 1 181 mkr, vilket
motsvarar en rapporterad tillväxt om 11 procent och en organisk tillväxt om 2
procent, jämfört med samma kvartal förra året. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick
till 216 mkr, vilket är en minskning med 21 procent, jämfört med det starka
tredje kvartalet 2016.

Kvartalet avslutades bra, men vi är inte nöjda med den totala tillväxten i
kvartalet och Betsson har gjort förändringar för att förbättra resultatet.
Dessutom har inte NetPlay, som förvärvades av Betsson i april 2017, utvecklats
så som planerat och vi har vidtagit åtgärder för att få verksamheten tillbaka
på rätt spår. Koncernen fortsätter arbeta för att utveckla produkterbjudandet
och för att nå god avkastning på marknadsföringsinsatserna i syfte att öka
tillväxten.

Kundaktiviteten i Betssons speldrivande verksamhet är stark och både aktiva
kunder och deponeringar nådde rekordnivå under det tredje kvartalet.

Betsson har gjort betydande investeringar i produkterbjudandet och vi har sett
positiva resultat i kundaktivitet och i intäkter från mobilkasino. Lanseringen
av den nya mobila sportboken fortsätter under det fjärde kvartalet, vilket bör
placera bolaget i en gynnsam position inför fotbolls-VM 2018. Betsson planerar
att lansera OBG-ramverket för Kasino och Sportbok på appar och stationära
datorer under 2018.

Fokus på verksamheten
Jag tog över som VD för Betsson AB i september och kan konstatera att
produkterbjudandet nog aldrig varit bättre, men jag ser också att det finns
utrymme för förbättringar i verksamheten och förändringar görs. Ett exempel är
att marknadsföringen nu styrs per region i syfte att kunna dra nytta av
strategin att driva flera varumärken och för att få bättre resultat av
marknadsföringsinsatserna.

Vi har bra kontroll på verksamheten. Betsson-teamet och jag är fast beslutna
att nå den långsiktiga tillväxt och det resultat som jag är övertygad om att
företaget är kapabelt till.”

Presentation av delårsrapproten

Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor,
Regeringsgatan 28, Stockholm, fredagen den 20 oktober 2017 klockan 09:00 CET
till presentation av delårsrapporten med VD Pontus Lindwall och CFO Kaaren
Hilsen. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme
för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller
telefon.

För att ta del av presentationen via telefon, ring:
UK: +44 2033645374
SE: +46 850556474
US: +1 8557532230

För att följa presentationen via webbsändning, besök www.betssonab.com eller
https://edge.media-server.com/m6/p/hqb7qjz8

Kontaktuppgifter

Pontus Lindwall, VD
+46 (0)8 506 403 00

Kaaren Hilsen, CFO
+46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications
+46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober
2017 kl. 07.30 CET.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.