Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

BEWI Group: Rättelse: Komplettering i dagens pressmeddelande från BEWiSynbra Group (publ) om delårsrapport

Pressmeddelande 2018-08-30 om delårsrapport jan-juni 2018 för
BEWiSynbra Group AB (publ) kompletteras med sammanfattning,
information om MAR, samt rapporten i PDF-format.

Andra kvartalet, april-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 126,5 % och uppgick till 1 034,4 MSEK
(456,7 MSEK). Synbra svarade för 98,4 % av denna ökning. Justerat för
valuta ökade omsättningen med 120,8 %.

· EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 93,9 MSEK (25,8
MSEK).

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick
till 71,5 MSEK (13,1 MSEK).

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 96,6 MSEK (11,1 KMEK).
· Resultatet påverkades positivt av jämförelsestörande poster om
25,1 MSEK (-2,1 MSEK).

· Den 5 april beslutade en extra bolagsstämma om en riktad
nyemission om 400 MSEK, även det en del i finansieringen av
Synbra-förvärvet. Vidare emitterades i april ett fyraårigt seniort
säkerställt obligationslån om 75 MEUR, med en rörlig ränta om Euribor
3m + 4,75%.

· Den 14 maj slutfördes förvärvet av Synbra Holding B.V. och en
extra bolagsstämma beslutade den 12 juli att moderbolaget skulle byta
namn till BEWiSynbra Group AB (publ).

Januari-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 71,9 % och uppgick till 1 525,6 MSEK
(887,7 MSEK). Synbra svarade för 70,5 % av denna ökning. Justerat för
valuta ökade omsättningen med 67,1 %.

· EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 128,1 MSEK
(36,4 MSEK).

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick
till 91,7 MSEK (11,0 MSEK).

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 107,5 MSEK (12,7 KMEK).
VD-KOMMENTAR

Den 14 maj offentliggjorde vi att förvärvet av Synbra Holding B.V.
var helt genomfört, och i den föreliggande halvårsrapporten är det
därmed första gången vi rapporterar det konsoliderade resultatet för
den nya koncernen.

Under vårt nya namn BEWiSynbra Group bildar vi Europas ledande aktör
när det gäller cellplast-produkter. Att integrera de båda företagen
utan att störa relationen med våra kunder har legat högst på agendan
från dag ett, och det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar
att processen hittills är i takt med våra förväntningar.

Exempelvis har våra enheter för råvaruproduktion redan integrerats
under en ny ledningsgrupp, och produkt- och leveransplanering
optimeras nu för att säkra högsta möjliga servicenivå för våra
kunder.

Detsamma gäller vår danska verksamhet som redan bedrivs integrerat
under en ny ledningsgrupp. Verksamheten kombinerar styrkorna i två
bolag som tidigare var konkurrenter, och omfattar efter samgåendet
både förpacknings- och isoleringsmarknaden. Tidigare var BEWi endast
aktivt i förpackningssegmentet i Danmark.

Integrationsprocesser initieras också för samordning av
huvudkontorsfunktioner som Finans och Administration, samt Inköp för
att skapa så effektiva processer och så hög servicegrad som möjligt.
För dessa funktioner utarbetar vi policies som blir gemensamma för
hela koncernen.

Verksamheten i den nya BEWiSynbra-koncernen blir integrerad i högre
grad än som var fallet för de två enskilda bolagen före förvärvet.
Bland annat kan mer än 50% av råmaterialet avsättas internt, med
andra ord kommer en större del av värdekedjan att hanteras internt.
Marknadsmässigt får vi en minskad exponering mot Norden och växer i
Europa med både råvaruleveranser och vår egen downstream i Benelux,
Portugal och Spanien.

När det gäller det generella marknadsläget ser vi en fortsatt stabil
efterfrågan på våra marknader. Vi bedömer att konjunkturen generellt
förblir stabil, särskilt inom byggnation, industri och
e-handelssegmenten.

Sedan i juni har jag privilegiet att leda koncernens nybildade
ledningsgrupp med medlemmar från både det tidigare BEWi Group och
Synbra. Tillsammans representerar vi djupa och breda kunskaper när
det gäller marknad, produkter och produktion. Vi har alla ett djupt
engagemang för BEWiSynbra som en god förebild för alla sina
intressenter.

Rik Dobbelaere

För ytterligare information, kontakta Marie Danielsson, CFO, tel
070-661 00 47.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 30 augusti kl. 08:00.

BEWiSynbra is an innovative player and a vital component of European
business, offering qualified and sustainable packaging solutions and
insulation systems for buildings. The Group's products protect and
safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many
other types of sensitive products, and meet legislators' increasingly
strict requirements for more efficient insulation of buildings. The
Group has around 1,000 employees in six countries and sales of
approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located
in Solna, Sweden. BEWiSynbra Group is owned to 51.6% by Frøja Invest
AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital
Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bewi-group/r/rattelse--komplettering-i-dagens-...
http://mb.cision.com/Main/15986/2604801/900250.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.