Du är här

2017-10-10

BibbInstruments AB: BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos a...

BiBBInstruments AB ("BiBBInstruments") meddelar att forskare vid
Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit
etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av
lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments
referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en
studie med EndoDrill®, innefattande 50 patienter där EndoDrill®
används vid klinisk provtagning vid Lungsektionen. Lungcancer är den
femte vanligaste cancerformen i Sverige och den cancer som orsakar
flest fall av cancerrelaterad död varje år. Att ställa rätt diagnos
är helt avgörande för fortsatt behandling. Oftast används bronkoskopi
med vävnadsprovtagning med biopsitänger alternativt cytologiskt
material genom bronkborste m.m. Befintliga metoder ger diagnostiskt
material i 60-70 % av fallen.

Den övergripande frågeställningen är om EndoDrill® ger bättre
vävnadsprover vid lungtumörer för mer fullständig diagnos än gängse
tångbiopsi och/eller cytologi. Hypotesen är att EndoDrill® kan komma
att minska den andel patienter som behöver upprepad provtagning,
vilket skulle vara till stor nytta för denna patientgrupp. Studien
kommer att inledas under 2017 och är planerad att utföras under 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

- Det känns mycket positivt att våra kliniska partners på
Lungsektionen i Lund har erhållit etiktillstånd för att påbörja en
klinisk studie för diagnos av lungcancer med EndoDrill®. Om det kan
visa sig att EndoDrill® ger bättre vävnadsprover utan att öka
komplikationsfrekvensen så finns det en betydande marknadspotential
för lungbiopsier med EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD

E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Telefon: +46 70 899 94 86

www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/bibbinstruments-ab-meddel...
http://mb.cision.com/Main/16317/2364624/734366.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.