Du är här

2018-08-27

BibbInstruments AB: BiBBInstruments halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 285 (0) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 045 (-1 248)
KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,16) SEK.
· Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
· Soliditeten** uppgick till 89 (93) %
ANDRA KVARTALET (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 110 (0) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 307 (-1 028)
KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,17) SEK.
· Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
· Soliditeten** uppgick till 89 (93) %
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· BiBBInstruments meddelar den 11 april att mönsterskydd blivit
beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill®Core
Needle.

· BiBBInstruments meddelar den 12 april att Bolaget fått Fas
1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av Eus HORIZON 2020,
för förstudie om EndoDrill®Model X.

· BiBBInstruments tillkännager den 14 maj att Bolaget lanserat ett
nytt biopsi-instrument, EndoDrill®GI Upper Mini, för diagnos av
tumörer i övre mag-tarmkanalen.

· BiBBInstruments kallar den 21 maj till årsstämma, vilken hålls den
21 juni. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman
finns att tillgå via Bolagets hemsida.

· BiBBInstruments offentliggör den 30 maj årsredovisning för 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· BiBBInstruments tillkännager den 3 augusti att Bolagets
kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.

· BiBBInstruments meddelar den 22 augusti att Bolaget erhållit sitt
andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser
den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.

· BiBBInstruments presenterar den 24 augusti en ny produktstrategi
efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill®Model X.

VD Fredrik Lindblad har ordet

Försäljningen av EndoDrill® GI Upper uppgick till ca 110 KSEK under
årets andra kvartal. Vi har fortsatt att besöka kunder för utbildning
under kvartalet. Bolagets säljrepresentanter får positiv feedback
från befintliga användare och vid den årliga Gastroveckan i maj var
intresset stort för EndoDrill® med en välbesökt monter. Bolaget har
nu 15 sjukhus som kunder i Sverige och vår senaste kund blev
hemmakliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. 60 procent av våra
kunder har hittills inkommit med uppföljningsorder (s.k. repeat
order).

Under det andra kvartalet i år har BiBB växt med ytterligare två
anställda; i april började Jan Sundholm som produktspecialist för
EndoDrill®-familjen och i juni välkomnade vi Mimmi Anderberg som
utvecklingsingenjör. Jan har en gedigen bakgrund inom försäljning
från bland annat Olympus Sverige och AstraZeneca och kommer närmast
från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus
Sverige. Mimmi som är civilingenjör kommer närmast från rollen som
CTO för MedicPen AB och har 15 års erfarenhet av utvecklingsarbete i
olika branscher, bl a medicinteknik.

Bolagets kostnader ligger hittills något under budgeterad nivå och
planen är fortsatt att genomföra en nyemission under kvartal fyra för
att fortsätta utveckling och kommersialisering. Under kvartalet har
vi gjort vår första demo vid ett universitetssjukhus utanför
Skandinavien. Mötet blev mycket lyckat. Professorn vill att vi kommer
tillbaka efter sommaren för ett större möte med fler läkare. Vi
kommer att fortsätta besöka sjukhus i Europa under hösten, både i
försäljningssyfte men också för att knyta till oss partners för
kommande europeiska kliniska studier. Under hösten kommer vi att
ställa ut produkter vid fyra kongresser i och utanför Sverige och
besöka ytterligare två mässor. Den 22 - 24 augusti ställde vi ut vid
Kirurgveckan i Helsingborg och den 18 - 21 september är det premiär
för visning av EndoDrill® Core Needle vid Röntgenveckan i Örebro.

Glädjande nog har BiBB nyligen fått sitt första patent i den andra
patentfamiljen beviljat i Kina. Det är ett starkt patent som
ytterligare skyddar EndoDrill®-teknologin till juni 2035.

Efter stora framgångar under årets utveckling av Bolagets
produktkandidat EndoDrill® Model X så har Bolaget i dagarna
tillkännagett en ny produktstrategi med högre prioritet för fortsatt
utveckling och kommersialisering av EndoDrill® Model X. I
lanseringsplanen från september 2017 angavs en plan som uppdateras.
BiBB avvaktar nu kommersialiseringen av instrumenten EndoDrill® GI
Lower och EndoDrill® Lung/Lung EBUS som var planerade att lanseras
2018 respektive 2019. Istället prioriteras EndoDrill® Model X som
enligt styrelsens och ledningens bedömning har fler unika egenskaper
och ännu större potentiell möjlighet att bli en global framgång.

EndoDrill® Model X utvecklas för fullt, bland annat via EU-medel.
Detta är ett flexibelt biopsi-instrument som kan användas vid diagnos
av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna.
Instrumentet kan alltså användas för diagnos av tre av världens fem
vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer. EndoDrill®
Model X blir en ytterst differentierad produkt i förhållande till
konkurrerande biopsi-instrument som tänger och ultraljudsledda
finnålar. Denna "game changer" inom biopsiområdet erbjuder som första
instrument möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsbitar.
Samtidigt är det första gången ett biopsi-instrument kan ta flera
vävnadsbitar år gången (s k multiple sampling) utan att skopisten
tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna
instrumentet och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Det
innebär ökade möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos
för några av de vanligaste cancerformerna. EndoDrill® Model X blir
vårt första instrument som inkluderar både en flergångsdel och ett
engångsinstrument. Bolagets ambition är att inleda lanseringen av
EndoDrill® Model X år 2020 efter avslutat utvecklingsarbete, kliniska
studier och CE-märkning av instrumentet.

Under hösten inleds försäljningen av EndoDrill® GI Upper Mini som
visades upp vid Gastroveckan i Falun. Detta biopsi-instrument kan
betraktas som ett nischinstrument för svårtillgängliga tumörer i övre
mag-tarmkanalen.

Vad gäller kommande volymprodukter så planerar vi att lansera
EndoDrill® Core Needle senare under hösten givet godkännande från
BiBBs Notified Body. EndoDrill® Core Needle är en variant i
EndoDrill®-familjen av produkter vilket innebär en förenklad
granskning för BiBBs Notified Body. EndoDrill® Core Needle är ett
engångsinstrument för att ta vävnadsprover (biopsier) vid misstänkt
bröstcancer, men även på misstänkta tumörer i andra organ som lever,
lymfkörtlar och prostata m.fl. där mellannålsbiopsier används.
Produkten delar den patenterade borrspetsen med redan lanserade
EndoDrill® GI Upper.

Denna nya variant av mellannål medför ökad kontroll, precision och
träffsäkerhet vid provtagning genom att djup, hastighet och riktning
kan justeras i realtid. Parallellt arbetar vi tillsammans med läkare
med ytterligare specialvarianter av denna mellannål för mer ovanliga
och svårfångade tumörer i olika organ.

I juni genomförde vår Notified Body en uppföljningsrevision och
uppgradering av kvalitetssystem ISO 13485:2016, vilket är en viktig
förutsättning för fortsatt distribution av våra lanserade
EndoDrill®-instrument och nödvändigt för CE-märkning av nya
kommersiella instrument under hösten.

Den 21 juni hade vi en trevlig årsstämma där styrelsen bland annat
fastställde 2017 års årsredovisning. Samtidigt återvaldes styrelsen.

Utveckling och kommersialisering av innovationer till sjukvården är
utmanande och stimulerande och vi har en mycket spännande resa
framför oss med de projekt som vi nu febrilt jobbar med. Jag vill
tacka alla aktieägare för att ni delar vår vision att skapa
förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna.

Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/bibbinstruments-halvarsra...
http://mb.cision.com/Main/16317/2600058/896847.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.