Du är här

2018-08-24

BibbInstruments AB: BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten End...

BiBBInstruments AB ("BiBB"), som utvecklar och marknadsför
biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, presenterar en ny
produktstrategi efter lyckat utvecklingsarbete med kandidaten
EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments har efter projektanslaget från EU Horizon 2020
bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med produktkandidaten
EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för
flexibel endoskopisk provtagning med unika egenskaper. Det är också
det instrument i BiBBs produktfamilj som har störst
marknadspotential. Det blir nämligen det första instrumentet på
marknaden som kan erbjuda provtagning av såväl ytliga som djupa
tumörer och som dessutom kan samla upp flera biopsiprover på samma
gång (s k multiple sampling) utan att behöva genomföra det tidsödande
arbetet med att avlägsna instrumentet och skörda provet efter varje
enskild biopsitagning. Eftersom utvecklingen tagit snabba steg framåt
mot en fungerande prototyp, som verifierats i interna tester, kommer
BiBB att uppdatera produktstrategin för att ytterligare intensifiera
framtagandet av det potentiella volyminstrumentet.

I det memorandum som BiBB publicerade i september 2017, i samband med
nyemissionen inför noteringen på Spotlight Stock Market (f d
AktieTorget), angavs en lanseringsplan som nu justeras. BiBB avvaktar
med kommersialiseringen av instrumenten EndoDrill® GI Lower och
EndoDrill® Lung/Lung EBUS som var planerade att lanseras 2018
respektive 2019. Istället prioriteras EndoDrill® Model X som enligt
styrelsens och ledningens bedömning har flera unika egenskaper och
ännu större potentiell möjlighet att bli en global framgång.
Varianter av EndoDrill® Model X kommer att kunna ersätta befintliga
biopsi-instrument, såsom tänger och ultraljudsledda finnålar, vid
alla flexibla endoskopiska undersökningar, d v s vid misstänkta
tumörer i övre och nedre mag- och tarmkanalen samt i lungorna. Det
innebär ökade möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos
av vanliga cancerformer såsom mag-, tarm- och lungcancer. Bolagets
ambition är att inleda lanseringen av EndoDrill® Model X år 2020
efter avslutat utvecklingsarbete, kliniska studier och CE-märkning av
instrumentet.

Kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper för diagnos vid djupa
tumörer i övre mag- och tarmkanalen fortsätter enligt plan. I
dagsläget har leveranser skett till 15 sjukhus i Sverige.
Produktvarianten för mindre och mer svårfångade tumörer, EndoDrill®
GI Upper Mini, visades under senvåren och är planerad att
introduceras på den svenska marknaden under hösten 2018. Satsningen
på det styva borrnålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, är intakt
och denna produkt planeras också att släppas i Sverige under hösten
givet godkännande från BiBBs Notified Body. EndoDrill® Core Needle är
en variant i EndoDrill®-familjen av produkter vilket innebär en
förenklad granskning för BiBBs Notified Body.

EndoDrill® Core Needle är ett biopsi-instrument av typen mellannål
(core needle) som försetts med BiBBs unika borrfunktion. Instrumentet
erbjuder möjligheten att ta vävnadsprover vid misstänkt bröstcancer,
men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m.
där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med
konventionella grov-, mellan- och finnålar. EndoDrill® Core Needle
har potential att bli en global volymprodukt.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
"Den framgångsrika utvecklingen av EndoDrill® Model X innebär att vi
inte längre betraktar instrumentet som en forskningskandidat utan
vill ta det till marknaden så fort som möjligt. Vi ser möjligheten
att erbjuda sjukvården ett riktigt 'game changing'-instrument med
unika och efterlängtade egenskaper. Detta genombrott innebär att vi
nu gör förändringar i kommande produktportfölj."

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/bibbinstruments-tillkanna...
http://mb.cision.com/Main/16317/2599778/896720.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.