Du är här

2017-10-10

BibbInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s
("BiBBInstruments") nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen
tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6
MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom
nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och
cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 oktober
2017. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 27
oktober 2017.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

- Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som valt att
teckna aktier i BiBBInstruments nyemission och hälsa nya aktieägare
varmt välkomna till bolaget - vi är förstås väldigt glada över det
stora intresset. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt
kommersialisering av vår produktportfölj, EndoDrill®, och finansierar
BiBBInstruments framtida expansion.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 53 MSEK, inklusive
teckningsåtagande. En förutbestämd högsta emissionsvolym medger
emellertid att endast 2 225 000 aktier nyemitteras. BiBBInstruments
tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår
till cirka 1,4 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som
visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en
minsta teckningspost om 900 aktier till samtliga tecknare i
nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de
tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Första handelsdag

Första dag för handel på AktieTorget i BiBBInstruments aktie är
planerad att bli den 27 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under
kortnamnet "BIBB" och aktiens ISIN-kod är SE0010102095.

Antal aktier och aktiekapital

När BiBBInstruments nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer
det totala antalet aktier att uppgå till 8 230 475 stycken och
aktiekapitalet till 699 590,375 SEK

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i
samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om den genomförda nyemissionen och den planerade
noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: + 46 40 615 14 10

www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD

E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Telefon: +46 70 899 94 86

www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 oktober 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/nyemission-infor-planerad...
http://mb.cision.com/Main/16317/2364603/734364.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.