Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

BillerudKorsnäs 4 kv: Just marginal bättre än SIX i 2 av 3 AO

Nettoomsättning, Mkr 4 kv 2013 SIX 4 kv 2012
-------------------------- --------- --------- ---------
Packing Paper 1.758 1.808 1.717
Consumer Board 1.659 1.683 508
Containerboard 763 733 623
Övriga enheter 507 - 183
Valutasäkring etc 26 - 37
-------------------------- --------- --------- ---------
Total omsättning koncern 4.713 4.670 3.068

Rörelseresultat*, Mkr 4 kv 2013 SIX 4 kv 2012
-------------------------- --------- --------- ---------
Packing Paper 91 89 39
Consumer Board 29 108 35
Containerboard 98 38 23
Övriga enheter -4 - 9
Valutasäkring etc 26 - 37
Koncernstab, elim -43 - -118
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 197 195 25

Rörelsemarginal*, % 4 kv 2013 SIX 4 kv 2012
-------------------------- --------- --------- ---------
Packing Paper 5,2 4,9 2,3
Consumer Board 1,7 6,4 6,9
Containerboard 12,8 5,2 3,7
Övriga enheter -0,1 - 4,9
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 4,2 4,2 0,1

* Avser rapporterat rörelseresultat.

(SIX) Förpackningspappers- och massaproducenten BillerudKorsnäs
affärsområde Packaging Papers rapporterade rörelsemarginal för fjärde
kvartalet 2013 var cirka 0,3 procentenheter bättre än förväntningarna
i SIX Market Estimates analytikerenkät med 6 analyshus.
Försäljningsvolymerna på 263.000 ton i kvartalet innebar en nedgång
med 2 procent jämfört med föregående kvartal (269.000 ton i 3 kv).

Minskningen av Packaging Papers omsättning från föregående kvartal
berodde framför allt på produktmixen och lagerminskningseffekten
islutet av året. Rörelseresultatökningen förklaras främst av högre
produktionsvolymer och lägre kostnader efter den omfattande
ombyggnaden i Skärblacka under föregående kvartal.

För Consumer Board kom rörelsemarginalen in 4,7 procentenheter
under analytikerförväntningarna. Försäljningsvolymerna på 231.000 ton
innebar en förändring på -2 procent mot föregående kvartal (236.000
ton i 3 kv).

I rapporten skriver BillerudKorsnäs att Consumer Boards
nettoomsättning föll från föregående kvartal främst beroende på
säsongsmässiga lagerminskningar i slutet av året. Det lägre
rörelseresultatet förklaras främst av kostnader för det planerade
underhållsstoppet i Gävle. Dessutom påverkades resultatet negativt av
två oplanerade längre stillestånd i Frövi och kvalitetsrelaterade
problem vid bruket i Gruvön med -40 miljoner respektive -30 miljoner.
Lönsamheten påverkades även av högre fasta kostnader under det fjärde
kvartalet jämfört med det tredje kvartalet till följd av
säsongsmässigt låga personalkostnader under det tredje kvartalet.

Inom Containerboard nådde BillerudKorsnäs en rörelsemarginal som
översteg förväntningarna med 7,6 procentenheter. Volymerna på 126.000
ton var en minskning om 6 procent jämfört med kvartalet innan
(134.000 ton i 3 kv).

Containerboards nettoomsättning ökade jämfört med tredje kvartalet,
främst beroende på "styrkan i BillerudKorsnäs kombinerade
försäljningsorganisation och företagets produktmix".
Rörelseresultatet översteg föregående kvartal med 9 miljoner kronor
till följd av "ett förbättrat valutaläge såväl som högre priser i
lokal valuta". Rörelseresultatet påverkades negativt av
underhållsstoppet i Gruvön under kvartalet.

Johan Eklund, tel +46 8 586 163 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.