Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

BillerudKorsnäs: DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016

(Tabell återfinns i bifogad pdf)
RESULTAT

· Trots att nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 5 439,
vilket var MSEK 50 lägre jämfört med samma period föregående år,
ökade nettoomsättningen för jämförbara enheter med MSEK 105 eller
cirka 2 %.

· Försäljningsvolymen ökade med 4 % jämfört med samma period
föregående år.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 1,93 (1,92).
· Kostnaderna för planerade underhållsstopp i produktionsenheterna i
Gruvön och Skärblacka uppgick till MSEK 244, jämfört med beräknade
MSEK 220.

· Väsentliga produktionsförbättringar gjordes och produktionen gick
enligt plan i slutet av kvartalet.

UTSIKTER

· Efterfrågan och orderläget förväntas vara stabila under det tredje
kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.

· Genomsnittspriserna i lokal valuta beräknas i princip vara stabila
under tredje kvartalet, med undantag för några segment.

· Inga förändringar av vedpriserna förväntas för det tredje
kvartalet.

· Under tredje kvartalet 2016 planeras underhållsstopp vid
produktionsenheterna i Gävle och Karlsborg.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:
Stabilitet och investeringar i produktions-plattform
"Efter ett par bekymmersamma kvartal är vi nu på rätt spår igen och
produktionen löper på enligt plan. Andra kvartalets resultat ligger i
linje med våra förväntningar. Under kvartalet beslutade vi oss för
att gå vidare med investeringen i Skärblacka. Investeringen kommer
att möjliggöra ytterligare tillväxt i attraktiva marknadssegment, och
samtidigt strömlinjeforma produktionsstrukturen i företaget.
Investeringsprogrammet kommer att göra fabriken i Skärblacka till ett
världsledande centrum för tillverkning av maskinglättat kraftpapper,
MG-papper, och skapa en konkurrenskraftig plattform för att genomföra
den selektiva tillväxtstrategin för affärsområdet Packaging Paper."

RESULTATET
För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 2 % jämfört med
andra kvartalet föregående år och på årsbasis uppvisar
nettoomsättningen en liten ökning med 1 %. Justerat EBITDA för
jämförbara enheter ökade med 3 % jämfört med första halvåret
föregående år, trots att kostnaderna för periodiska underhållsstopp
var cirka MSEK 74 högre i år. Vi ser förbättringar i resultatet hos
både Consumer Board och Corrugated Solutions. Den jämförelsestörande
post som vi justerar för är ett bedrägerifall som orsakade en förlust
på MSEK 25 i juni, vilket är något som vi tar på största allvar och
vi arbetar hårt för att försöka få tillbaka pengarna. Avkastningen på
sysselsatt kapital uppgick till 14 %, vilket överträffar målet, och
rörelsekapitalet i förhållande till försäljningen förbättrades från
12 % till 11 % jämfört med föregående kvartal. Räntebärande
nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade på grund av betald
utdelning till 1,32 men ligger väsentligt under målet som är att
ligga under 2,5.

MARKNADSUTSIKTER
Marknaden var i stort sett stabil och vi förväntar oss att det ska
fortsätta.

Inom affärsområdet Packaging Paper har marknaderna för brunt och vitt
säckpapper upplevt en säsongsrelaterad ökning. Massapriset var lägre
jämfört med andra kvartalet föregående år. De återstående segmenten
inom Packaging Paper hade en stabil marknadsutveckling utan några
ändringar i de lokala priserna.

Consumer Board hade en lägre försäljningsvolym än för första halvåret
föregående år som en följd av produktionsproblemen under fjärde
kvartalet förra året och föregående kvartal. Nu är vi dock på banan
igen och vi förväntar oss att uppnå våra tillväxtmål under andra
halvåret.

Affärsområdet Corrugated Solutions fortsätter sin starka utveckling
trots att marknaderna inte utvecklades som vi förväntade oss under
kvartalet; liner utvecklades bättre och fluting något sämre än
förväntat.

STRATEGI
BillerudKorsnäs har en tydlig strategi för att skapa långsiktig lönsam
tillväxt. En del av denna är att utöka vår position såväl i
värdekedjan som geografiskt. Med vårt fokus på, och kompetens inom,
förpackningsområdet vill vi i allt högre grad komplettera våra
hållbara material med förpackningslösningar. Det är inte bara en
naturlig utveckling, den är nödvändig. På nya marknader krävs ofta
helhetslösningar för att kunna introducera nya material.

Under det senaste halvåret har det tidigare dotterbolaget Paccess (nu
Managed Packaging), vars hela affärsmodell är baserad på
förpackningslösningar, integrerats fullt ut i BillerudKorsnäs och
nyligen lanserades ett komplett förpackningssystem tillsammans med
Bosch. Det senare är en världsunik lösning för att förpacka torra
livsmedel i en tät förpackning tillverkad enbart av förnyelsebart
material. Utvecklingen mot fler förpackningslösningar sker
evolutionärt inom respektive affärsområde. Utöver det finns utrymme
för mer revolutionär lösningsutveckling i det nybildade dotterbolaget
BillerudKorsnäs Venture AB.

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per
Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en
press- och analytikerkonferens onsdagen den 20 juli 2016 kl. 10.00.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli
2016 kl. 07.00. Denna information har upprättats i både en svensk och
en engelsk version.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/66/2048730/542063.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.