Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

BillerudKorsnäs: Delårsrapport januari-mars 2014

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Första kvartalet 2014

· Nettoomsättningen ökade 14 procent jämfört med tidigare kvartal
tack vare ökade volymer och att kunderna fyllde på sina lager.

· Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 555. Ökningen från
föregående kvartal kan huvudsakligen förklaras av att det inte
förekom några planerade underhållsstopp under kvartalet.

· Synergier motsvarande en årstakt om cirka MSEK 445 hade
realiserats i slutet av mars. Under det första kvartalet realiserades
synergier om cirka MSEK 110.

Januari-mars 2014 jämfört med samma period 2013

· Första kvartalet 2014 var det första jämförbara kvartalet efter
sammanslagningen av Billerud och Korsnäs.

· Trots något lägre lokala priser ökade nettoomsättningen tack vare
mixen, volymen och mer gynnsamma växelkurser.

· Under året har bolaget arbetat intensivt med att realisera
synergier, vilket fått tydliga effekter på rörelseresultat som steg
med MSEK 117.

· Synergier på cirka MSEK 78 påverkade kvartalet jämfört med samma
period förra året.

Utsikter

· Efterfrågan och orderläget förväntas förbli stabilt under andra
kvartalet 2014 för alla affärsområden.

· Genomsnittspriserna i lokal valuta beräknas ligga kvar på
nuvarande nivå under andra kvartalet 2014 för samtliga affärsområden.

· Vedpriserna bedöms ligga kvar på nuvarande nivå under andra
kvartalet 2014.

· Målet om cirka MSEK 530 i årliga synergier och besparingar ligger
fast och bör vara uppnått i slutet av 2014.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Första kvartalets resultat ger styrkebesked

"Vi har börjat året bra och levererade ett starkt resultat för första
kvartalet, utan några större problem i verksamheten. Bolagets
justerade rörelseresultat uppgick till MSEK 555 och marginalen till
10 procent. Kassaflödet var relativt starkt och vi tillbaka på en
nettoskuldsättningsgrad på 0,78 ggr även efter konsolideringen av
Bomhus Energi AB.

Vi upplevde vissa prissänkningar jämfört med föregående kvartal inom
affärsområdena Packaging Paper och Containerboard, främst inom
produktområdena säckpapper och fluting. Efterfrågan var dock god och
mixen, volymen och valutaförbättringar motverkade priseffekterna. Den
prispress som vi förväntade oss till följd av den ökade kapaciteten
på marknaden har vi inte upplevt ännu och vi kanske överskattade
effekterna. Det får tiden utvisa.

Bolagets integrationsarbete går framåt och vi fortsätter att realisera
de synergier som vi planerade för 2014. Realiseringstakten förväntas
dock mattas av eftersom aktiviteterna nu mest består av
implementering av nya system och arbetssätt. Integration har
fortfarande hög prioritet och vi lägger grunden för en ny gemensam
kultur genom att påbörja implementeringen av våra värderingar.

I jakten på att uppnå våra långsiktiga finansiella mål och en organisk
tillväxt på 15-20 procent 2018 har vi meddelat att vi inom vår
finanspolicy kommer att fokusera på att återupprätta marginalerna,
betala av på våra skulder och hantera det sysselsatta kapitalet. Jag
tror att det visar att vi verkligen är på rätt väg. Marginalerna har
ökat som en följd av realiserade synergier och nettoskuldsättningen
har minskat ytterligare. Projektet för att förbättra rörelsekapitalet
är nu i implementeringsfasen och många aktiviteter utförs för att
uppnå en rörelsekapitalnivå på 10 procent av omsättningen. Med
utgångspunkt från genomgången av vår maskinpark utvecklar vi planer
för vår framtida struktur, planer som vi kommer att kommunicera när
tiden är inne."

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per
Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en
press- och analytikerkonferens torsdagen den 24 april 2014 kl. 10.00.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Informationen i denna rapport är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen avlämnades för offentliggörande den 24 april 2014 kl
07.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk
version.

----------------------------------------------------------------------

BillerudKorsnäs - Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds
mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och
miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en
världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade
förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-mars-2...
http://mb.cision.com/Main/66/9573465/236411.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.