Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

BillerudKorsnäs: DELÅRSRAPPORT januari-september 2016

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

RESULTAT

· Nettoomsättningen är lägre än samma period föregående år.
Minskningen beror på avyttringen av Latgran i tredje kvartalet 2015.

· Justerat EBITDA ligger på samma nivå som samma period föregående
år.

· Försäljningsvolymerna ligger på samma nivå som kv 3 förra året.
· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 2,41 (3,49).
· Kostnaderna för planerade underhållsstopp i produktionsenheterna i
Karlsborg och Gävle uppgick till MSEK 194, jämfört med beräknade MSEK
195.

· Produktionen löpte enligt plan förutom sodapannan i Frövi som
drabbades av allvarliga problem mot slutet av kvartalet.

UTSIKTER

· Efterfrågan och orderläget förväntas vara stabila under det fjärde
kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.

· Genomsnittspriserna i lokal valuta under fjärde kvartalet
förväntas vara oförändrade i alla segment utom brunt säckpapper där
vi förväntar oss en liten höjning.

· Inga förändringar av vedpriserna förväntas för kv 4.
· Produktionsenheten i Frövi kommer att ha ett planerat
underhållsstopp i fjärde kvartalet som beräknas kosta MSEK 90.

· Incidenten med sodapannan i Frövi kommer att påverka tillväxten
negativt för Consumer Board i kvartal fyra.

· Ökade kostnader i kvartal 4, upp till MSEK 100, för reparation av
sodapannan i Frövi.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Robust resultat enligt plan
"Utvecklingen är fortfarande stabil och jag är nöjd över att vi
levererar de förväntade resultaten. Vår produktion har stabiliserats
och vi har producerat i linje med de planerade nivåerna. Det enda
problemet för mig är bristen på tillväxt inom Consumer Board. Det
beror på de produktionsproblem som vi haft under tidigare kvartal,
men vår syn på Consumer Boards marknad har inte förändrats, och vi
förväntar oss att tillväxten kommer att börja öka igen när vi byggt
upp lagernivåerna."

RESULTATET
Nettoomsättningen och justerat EBITDA under tredje kvartalet ligger i
linje med förra året och med våra förväntningar, vilket är mycket
tillfredsställande. Vi är missnöjda med bristen på tillväxt inom
Consumer Board-segmentet, men vi har lagt produktionsstörningarna
till följd av förra årets ombyggnationer bakom oss och de förväntade
förbättringarna kommer att visa sig nu när vi kan köra med full
kapacitet och matcha marknadens efterfrågan och tillväxt. Tyvärr
drabbades sodapannan i Frövi av allvarliga problem mot slutet av
kvartalet, och vi tvingades stänga ned den redan före det planerade
underhållsstoppet. Vi kan köra kartongmaskinen på lägre kapacitet med
extern massa, men det leder till ökade massakostnader, vilket i
kombination med reparationen av pannan kommer att innebära att
kostnaderna blir högre än vad vi tidigare beräknat för det kommande
kvartalet.

MARKNADSUTSIKTER
Marknaderna har för alla tre affärsområdena varit i stort sett stabila
och vi förväntar oss att det ska hålla i sig.

Marknaden för brunt säckpapper ökade jämfört med förra kvartalet.
Marknadens efterfrågan och de lokala priserna på NBSK-massa var också
stabila under kvartalet.

Marknadsutsikterna för Consumer Board är fortsatt mycket positiva. De
lokala priserna har varit stabila och vi förväntar oss inga
förändringar.

Inom affärsområdet Corrugated Solutions har efterfrågan på fluting
ökat under kvartalet och de lokala priserna är oförändrade.
Försäljningen från Managed Packaging fortsätter att öka.

STRATEGI
Vårt företag har höga ambitioner och goda resultat när det gäller
hållbarhet, och det gör oss stolta när vi får det bekräftat och ett
erkännande. Under kvartalet fick vi ta emot Guld av EcoVadis för
tredje året i rad och vi ingår nu i ett av världens mest
prestigefyllda hållbarhetsindex, Dow Jones Sustainability Europe
Index. BillerudKorsnäs är det enda europeiska företaget i sin
kategori.

BillerudKorsnäs vill vara en positiv kraft i utvecklingen mot en
hållbar framtid genom att utmana konventionella förpackningar. Ett
sätt att uppnå det är att hitta och investera i attraktiva företag i
tidiga stadier för att eventuellt generera nya affärer och lösningar
senare i förpackningsvärdekedjan. "Internet of Packaging" är ett av
flera fokusområden, och därför har vi nu investerat i företaget
Kezzler genom vårt riskkapitalbolag.

Vår innovations- och designbyrå NINE rönte nyligen stora framgångar
vid Pentawards, förpackningsvärldens finaste pris, och vann guld och
brons i konceptkategorin. Det är ännu ett exempel på hur vi utmanar
konventionella förpackningar.

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per
Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en
press- och analytikerkonferens fredagen den 21 oktober 2016 kl.
10.00.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
oktober 2016 kl. 07.00. Denna information har upprättats i både en
svensk och en engelsk version.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-septem...
http://mb.cision.com/Main/66/2105740/578106.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.