Du är här

2017-08-31

BIMobject AB: Offentliggörande av halvårsrapport för januari - juni 2017

BIMobject AB ("BIMobject") publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden
januari - juni 2017. Koncernens omsättning ökar med 144% och fakturering med
106% för det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Den
fullständiga rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida.

Den fullständiga rapporten finns som bifogat dokument samt att tillgå på
bolagets hemsida under
http://info.bimobject.com/bimobject_data/documents/AnnualReports/BIMobje...

Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första halvåret

2017-01-01 - 2017-06-30

· Koncernens omsättning uppgick till 29 483 (12 339) TSEK, vilket innebär en
ökning med 139% i jämförelse med samma period föregående år.

· Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9 399 (6 646) TSEK, vilket
innebär en ökning med 41% i jämförelse med samma period föregående år.

· Koncernens resultat före skatt uppgick till -29 547 (-19 884) TSEK.

· Resultat per aktie*för koncernen uppgick till -0,57 (-0,93) SEK.
· Koncernens soliditet**uppgick den 30 juni 2017 till 81,4 (63,2)%.

Andra kvartalet

2017-04-01 - 2017-06-30

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 325 (6 677) TSEK, vilket innebär
en ökning med 144% i jämförelse med samma period föregående år.

· Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3 696 (3 657) TSEK, vilket
innebär en ökning med 1% i jämförelse med samma period föregående år.

· Koncernens resultat före skatt uppgick till -16 249 (-9 757) TSEK.

· Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,32 (-0,46) SEK.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt
antal aktier för perioden uppgår till 51 717 254. Per 2017-06-30 uppgick
totalt antal aktier till 51 717 254.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VD Stefan Larsson kommenterar

I sann BIMobject-anda har de senaste månaderna gått fort och det är redan dags
för mig att sammanfatta det första halvåret 2017. Efter ett händelserikt
första kvartal fortsatte halvåret att bjuda på glädjande utveckling i linje
med våra mål. Vi har kraftigt utökat med ny personal på alla sälj- och
marknadsavdelningar ute på dotterbolagen, som kommer att generera tillväxt
inom 6-12 månader. För att möta den explosionsartade tillväxten av användare
och BIM-objekt på vår molnplattform BIMobject® Cloud har vi även fördubblat
vår utvecklingsavdelning. Detta är också ett förberedande steg inför framtida
modularisering för att kunna hantera olika världsdelar med en skalbar
lösning. Vi har även anställt mer personal i våra forskningsavdelningar för
VR och annan ny teknologi.

I början av april ingick vi ett samarbete med Riksbyggen för att öka
digitaliseringen i Riksbyggens projektutvecklingsprocess. Det här samarbetet
är särskilt roligt eftersom vi länge letat efter en partner som har ett
helhetsperspektiv på hela livscykeln hos en byggnad. I ett pilotprojekt paras
våra lösningar med branschens samlade kunskap, vilket innebär ett ordentligt
steg framåt för utvecklingen av digitala byggprocesser.

Mot slutet av samma månad deltog vi vid AIA Conference on Architecture i USA.
Där lanserade vi två banbrytande nyheter: BIMobject® VR och BIMobject® AR.
Dessa Virtual Reality-lösningar har utformats för tillverkare av
byggprodukter och BIM-projekt och hämtar information direkt från BIMobject®
Cloud. Resultatet är helt nya sätt att kommunicera och interagera virtuellt
med hela försörjningskedjan. Tack vare mängden av högkvalitativ, konstant
uppdaterad information fungerar vårt moln som en så kallad Single Source of
Truth. Virtual Reality-teknologin är redo för den breda marknaden i en ny
tidsålder för digital verklighet.

Månaden därpå slog vi upp dörrarna till vårt nya kontor i Hongkong. Äntligen
kan vi möta den växande efterfrågan från asiatiska marknader med ett helägt
dotterbolag i regionen som utgångspunkt! Hongkongs regering stöttade oss med
fantastisk entusiasm i denna utökning. Nu finns BIMobject i IT-hubben
Cyberport och möter efterfrågan från en marknad som bara väntat på oss.

I slutet av maj ökade vår största delägare, Solar A/S, sin ägarandel till
motsvarande 20,01 procent av röster och kapital i BIMobject. I juni
genomförde vi ett lyckat samarbete med just Solar: Tillsammans integrerade vi
den internationella klassificeringsstandarden ETIM för tekniska produkter i
BIMobject® Cloud. Solar bidrog med viktig kunskap som gjorde att vi snabbt
kunde implementera standarden på vår plattform. Standarder måste vara enkla
att komma åt och att använda. Att tillverkarna nu kan förse alla sina
digitala produkter med en ETIM-klassificering gagnar inte bara dem själva,
utan även leverantörer och industrin i stort. Arbetet kring ETIM tillsammans
med Solar visar verkligen hur värdefulla samarbeten är i vår bransch.

Under halvåret har vi sett rejäl tillväxt och kunnat satsa på utökning inom
regioner som Asien och Nordamerika. I skrivande stund har BIMobject® Cloud
nyligen passerat 500 000 registrerade användare och 1 000 tillverkare. 97 av
världens 100 största arkitektkontor och 85 av motsvarande design- och
ingenjörsföretag använder vår plattform. Det är otroliga siffror som talar
ett tydligt språk: Det råder ingen tvekan om att vi är världens ledande
plattform för digitala objekt. Avståndet till konkurrenterna växer samtidigt
som våra lösningar fortsätter bryta ny mark mot målet att digitalisera - och
revolutionera - byggbranschen, BIM för BIM. Med över 14 miljoner
nedladdningar som gjorts världen över ser jag och vi andra här på BIMobject
med förväntan fram emot andra halvan av ett hittills så spännande år 2017.

Malmö, 2017-08-31

BIMobject
Stefan Larsson
Verkställande direktör

Bifogade filer:

http://info.bimobject.com/bimobject_data/documents/AnnualReports/BIMobje...

För mer information, vänligen kontakta

Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti
2017 kl. 08:45 CEST.

Om BIMobject AB:

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för
BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject®är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller
digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att
tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i
BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha
stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi,
kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter
erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av
digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för
digital marknad- och pre-sales som BIMobject®Cloud erbjuder, kanaliseras och
integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta
affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och
beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att
bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject®Cloud.

BIMobject®- Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Symbol: BIM

bimobject.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

BIMobject-Halva?rsrapport-2017-01-01--2017-06-30
http://hugin.info/158772/R/2130425/813935.pdf
BIMobject AB: Offentliggo?rande av halva?rsrapport 2017
http://hugin.info/158772/R/2130425/813934.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.