Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Binero Group AB: Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

Renodlingen av verksamheten fullbordad.

Kvartalet april - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 31,3 MSEK (31,3).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1,2 MSEK (1,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 MSEK
(5,0).

· Periodens resultat, EBT, var 0,9 MSEK (1,2).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,06).
· Årsstämman den 22 maj beslutade om namnbyte till Binero Group AB
(publ). Namnbytet genomfördes den 26 juni 2018.

Delårsperioden januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 64,3 MSEK (64,7).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,3 MSEK (3,1).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK
(3,4).

· Periodens resultat, EBT, uppgick till 3,9 MSEK (2,4).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,12).
VD-kommentar

Vi har lagt ett händelserikt kvartal bakom oss och blickar med
tillförsikt framåt mot driftsättning av vårt nya datacenter och
lansering av vår infrastrukturtjänst Binero.Cloud under hösten. Under
kvartalet har vi fullbordat det senaste årets renodling av
verksamheten mot hosting och molnbaserade tjänster genom namnbytet
till Binero Group. Vi har en bra och sund verksamhet att bygga vidare
på, där en ökad efterfrågan från både befintliga och nya kunder ger
oss styrka att fortsätta utveckla och bredda vårt tjänsteutbud. För
det andra kvartalet redovisar vi en stabil resultatutveckling, trots
intensifierade investeringar i vårt datacenter och fortsatt
tjänsteutveckling.

Namnbyte i linje med strategin

Efter det senaste årets renodling av bolaget, då online verksamheten
avyttrats i sin helhet, koncentreras verksamheten till Sverige med
fokus på hosting och molnbaserade tjänster med en stark lokal
närvaro. Vi bytte i samband med detta namn till Binero Group, då det
bättre speglar bolagets nuvarande inriktning runt molnbaserade
hostingtjänster och digitala infrastrukturtjänster, IaaS, samtidigt
som en rad marknadssynergier möjliggörs.

Datacenter enligt plan

Byggnationen av vårt nya datacenter i norra Stockholmsområdet går
enligt plan och kommer att bli ett av Sveriges mest moderna, sett
till både energieffektivitet, prisvärdhet, användbarhet och säkerhet.
Vi gör investeringen för att koncentrera den existerande kapaciteten
och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i
verksamheten. Datacentret byggs i samarbete med E.ON och
driftsättning kommer att ske i början av det fjärde kvartalet 2018.

Breddat tjänsteerbjudande

Vi har under kvartalet intensifierat arbetet med att bredda vårt
tjänsteerbjudande och därmed positionera oss inom IaaS-tjänster
(Infrastruktur som tjänst). Under hösten 2018 kommer vi att lansera
vår nya svenska publika molntjänst, Binero.Cloud. Tjänsten har
tydligt fokus på säkerhet, miljö samt prestanda och blir ett svenskt
alternativ till de internationella aktörer som redan finns på
marknaden. Binero.Cloud baseras på OpenStack, vilket säkerställer
enkel automatisering samt hantering av virtuella servermiljöer och
förenklad utveckling av nya kringtjänster. Vi ser en stor potential
för framtida tillväxt inom detta område.

Stabilt resultat

Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (31,3) under verksamhetsårets
andra kvartal. Vår kundtillväxt har varit 5,5 procent under året vad
gäller antal kunder i vår webbhotellverksamhet. Omsättningen har
påverkats något negativt under året av migrering av kunder till ny
plattform. Migreringen förväntas vara klar under hösten.
EBITDA-resultatet minskade något till 2,2 MSEK (2,4), motsvarande en
EBITDA-marginal om 6,9 procent (7,6), som en följd av investeringar
kring datacentret och fortsatt tjänsteutveckling inför lanseringen
under hösten. Kvartalets rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1,2 MSEK
(1,5), vilket ger en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,8).

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en god
förståelse för vad kunden behöver i form av service, närvaro och
säkerhet. Genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och
tekniska plattform som nya tjänster och applikationer ser vi positivt
på utvecklingen av vårt bolag. Målet är att inom en treårsperiod vara
en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa
hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Stockholm i augusti 2018,

Göran Gylesjö

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett
huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster
samt IT-drift och molntjänster. Binero Group har idag drygt 100 000
kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT,
Levonline, Servage och Space2u. Aktien är listad på NASDAQ First
North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-ab--publ--delar...
http://mb.cision.com/Main/2195/2598702/895815.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.