Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Binero Group AB: Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari - september 2018

Kvartalet juli - september 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,6).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK
(4,1).

· Periodens resultat, EBT, var 3,6 MSEK (5,3).
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 0,18 SEK (0,27).

Delårsperioden januari - september 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 97,3 MSEK (97,2).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 8,3 MSEK (8,7).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK
(7,5).

· Periodens resultat, EBT, uppgick till 7,5 MSEK (7,8).
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 0,38 SEK (0,39).

VD-kommentar

För det tredje kvartalet rapporterar vi en något högre omsättning och
ett positivt resultat trots intensifierade investeringar i utveckling
och marknadsföring inför Binero.Cloud lanseringen under fjärde
kvartalet. Vi ser med spänning fram mot fjärde kvartalet som
innefattar såväl driftsättning av vårt nya datacenter som lansering
av vår integritetssäkrade infrastrukturtjänst Binero.Cloud. Allt fler
företag och organisationer väljer idag att outsourca hela eller delar
av sin IT-infrastruktur i syfte att förbättra lönsamhet och kvalitet
i driften. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta
område.

Driftsättning av datacenter

Vårt nya datacenter norr om Stockholm är en viktig del i vår
molnsatsning som baseras på en stark lokal närvaro. Driftsättning är
planerad till november och datacentret kommer att bli ett av Sveriges
mest moderna, sett till energieffektivitet, användbarhet och
säkerhet. Vi har redan haft ett flertal kunder på besök vilka har
gett oss mycket positiv feedback. I samband med driftsättningen
kommer vi att påbörja migrationen av befintliga kunder till den nya
serverhallen för att koncentrera vår existerande kapacitet och
samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i
verksamheten.

Erbjudande inom IaaS

Vi har under kvartalet intensifierat arbetet kring vårt
tjänsteerbjudande och lanseringen av vår publika och
integritetssäkrade molntjänst Binero.Cloud. Vårt erbjudande har ett
tydligt fokus på säkerhet, miljö samt prestanda och blir ett svenskt
alternativ till de internationella aktörer som redan finns på
marknaden. Vi ser ett stort intresse med närmare 200 aktiva användare
av betaversionen som tillgängliggjordes i början av oktober.

Binero.Cloud baseras på OpenStack som är en av de snabbast växande
mjukvaruverktygen för att bygga och hantera molnplattformar. Genom
open source säkerställer vi att det kontinuerligt kommer nya verktyg
och funktioner som kunder efterfrågar samt förenklar automatisering
och hantering av den virtuella servermiljön. Vi ser en stor potential
för framtida tillväxt inom detta område och uppmärksammar ett stort
behov av integritetssäkrade tjänster från både befintliga och
potentiella kunder.

Stabil omsättning

Omsättningen ökade något till 33,0 MSEK (32,6) under tredje kvartalet.
Vårt rapporterade EBITDA-resultat minskade till 4,8 MSEK (6,7),
motsvarande en EBITDA-marginal om 14,7 procent (20,6). Förändringen
förklaras till stor del av intensifierade produkt- och
marknadsinvesteringar inför lanseringen av Binero.Cloud under fjärde
kvartalet. Rörelseresultat, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6), vilket
ger en rörelsemarginal om 12,2 procent (17,3).

Vi strävar kontinuerligt efter att sänka kostnadsbasen och höja
effektiviteten i vår verksamhet. Ett steg i detta arbete är att vi
under fjärde kvartalet flyttar till nya lokaler som är bättre
anpassade för verksamhetens nuvarande omfattning efter
renodlingsprocessen. Flytten kommer att innebära en besparing om 1,0
MSEK på årsbasis.

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en god
förståelse för vad kunden behöver i form av service, närvaro och
säkerhet. Den genomförda renodlingen av vår verksamhet kommer att
följas av fler kraftfulla steg, genom utveckling av såväl vår interna
infrastruktur och tekniska plattform som nya tjänster och
applikationer. Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande
lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och
molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Stockholm den 24 oktober 2018,

Göran Gylesjö, VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Informationen är sådan som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022,
är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades till offentliggörande kl. 08.00 den 24 oktober 2018.

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett
huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster
samt IT-drift och molntjänster. Binero Group har idag drygt 100 000
kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT,
Levonline, Servage och Space2u. Aktien är listad på NASDAQ First
North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-ab--publ--delar...
http://mb.cision.com/Main/2195/2652688/931650.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.