Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-07

BioArctic: BioArctic erhåller exklusiva rättigheter till att utveckla antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom från...

Stockholm, den 7 augusti 2018 - BioArctic AB (publ) (STO:BIOA B) har i
samarbete med Eisai identifierat ett helt nytt målprotein, vilket ger
möjlighet att utveckla nya behandlingar för Alzheimers sjukdom. Idag
meddelar BioArctic att bolaget kommer att inneha exklusiva
rättigheter till att utnyttja resultaten från samarbetet för att
utveckla potentiella antikroppsbehandlingar för Alzheimers sjukdom.

2015 ingick BioArctic och Eisai ett till lika delar ägt samarbete för
att studera nya biologiska mål kopplade till Alzheimers sjukdom.
Under detta forskningssamarbete har bolagen gemensamt gjort en viktig
upptäckt som kan utvecklas till en helt ny princip för behandling av
Alzheimers sjukdom.

Bolagen har enats om att BioArctic ska inneha alla rättigheter till
att använda resultaten från det framgångsrika projektet för att
utveckla antikroppsbaserade behandlingar, medan Eisai kommer att
inneha alla rättigheter till att använda projektresultaten för att
utveckla behandlingar baserade på små molekyler. Avtalet med Eisai
ger BioArctic en strategiskt viktig möjlighet att använda sin
etablerade antikroppsteknologi för att utveckla en helt ny princip
för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctics mål är att utveckla nya säkra och effektiva
sjukdomsmodifierande läkemedel för Alzheimers sjukdom med syftet att
fördröja sjukdomsutvecklingen. Inga sådana läkemedel finns på
marknaden idag, en marknad med enorma ouppfyllda medicinska behov.

"BioArctics projektportfölj kommer nu att utökas med ett nytt helägt
projekt med målet att utveckla innovativa, antikroppsbaserade
sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom, säger
BioArctics VD Gunilla Osswald.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 augusti 2018, kl. 20.00 CET.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom beräknas vara orsaken till cirka 50-60% (1) av alla
fall av demens och är därmed den vanligaste formen av demens med
debut i vuxen ålder. Sjukdomen kännetecknas av att nervcellsdöd i
hjärnan orsakar en progressiv försämring av minne och kognitiva
färdigheter som intellektuell förmåga, språk, igenkänning och
inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom
startar sannolikt flera år innan patienten uppvisar några kliniska
symtom. Sjukdomen har också ett progressivt förlopp, vilket innebär
att symtomen ökar vartefter som sjukdomen utvecklas. Sjukdomen
försämrar livskvaliteten såväl för patienterna som för deras
anhöriga. Det stora omvårdnadsbehovet innebär också stora kostnader
för samhället (2). En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till
att stoppa eller bromsa sjukdomsutvecklingen måste därför sättas in
innan nedbrytningen av hjärnan gått för långt.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai rörande
utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av
Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och
kommersialiseringsavtalet rörande antikroppen BAN2401 som slöts i
december 2007, och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet rörande
antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som slöts i maj
2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökningar om
marknadstillstånd och kommersialisering av produkterna.

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se.

1) Boken om Demenssjukdomar, Liber förlag 2013, sid 12-13, Läkemedelsboken 2014 sid 1088
2) World Alzheimer Report - Alzheimer's Disease International, 2015

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic-erhaller-exklusiva-ratti...
http://mb.cision.com/Main/9978/2588004/888148.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.