Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

BioArctic: BioArctic ingår forskningssamarbete med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB för utveckling av ny diagnos...

Stockholm den 13 september 2018 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq
Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett
forskningsavtal med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB (BBS).
BBS grundades av professorerna Kaj Blennow och Henrik Zetterberg, två
internationellt kända forskare inom diagnostik av demenssjukdomar,
samt Göteborgs universitet.

Forskningssamarbetet syftar till att utveckla nya och förbättrade
diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom genom att identifiera och
mäta nya biomarkörer i ryggvätska och blod. Målet är att bättre och
säkrare kunna diagnostisera sjukdomen samt möjliggöra mer noggrann
mätning av sjukdomsförloppet och kunna påvisa och följa effekten av
nya läkemedel riktade mot amyloidpatologin. Detta utgör ett mycket
stort behov från läkemedelsindustrins sida för att utveckla nya
läkemedel.

Biomarkörer är ämnen i ryggvätska, blod eller andra vävnader som kan
användas för diagnos av sjukdom samt mätning av dess utveckling. En
intressant biomarkör som kommer att studeras i ryggvätska är
protofibriller av amyloid-beta, ett biologiskt ämne som även finns i
hjärnan hos Alzheimerpatienter och anses vara central för
utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Ett mycket starkt stöd för denna
hypotes är att BioArctics läkemedelskandidat BAN2401, som riktas just
mot protofibriller av amyloid-beta, nyligen visat god klinisk effekt
i en stor Fas 2b-studie.

De diagnostiska metoderna som utvecklas kan även ha en viktig roll vid
utveckling av nya behandlingar för Alzheimers sjukdom och för att
följa behandlingseffekten i kliniska prövningar. BBS kommer att till
forskningssamarbetet tillföra sin långa erfarenhet av utveckling av
diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom och sin kunskap om
sjukdomen. BioArctic tillför sina egenutvecklade och patenterade
antikroppar för mätning av biomarkörer och sin kunskap vad gäller
interaktion med regulatoriska myndigheter. Projektresultaten kommer
att ägas till lika delar av parterna som var och en står för sina
egna kostnader. Vid en eventuell utlicensiering ska intäkterna delas
lika mellan parterna.

Alzheimers sjukdom är ett stort och ökande medicinskt problem för
patienter, anhöriga och samhället. Det finns ett stort behov av
förbättrad diagnostik och marknaden har en stor potential. Den
långsiktiga målsättningen med forskningssamarbetet är att utveckla
diagnostiska produkter som kan kommersialiseras genom licensgivning
eller annan affärsuppgörelse med möjlighet till framtida intäkter i
form av royalties.

"Vi är mycket glada över detta viktiga samarbete som på sikt kan skapa
en ny affärsmöjlighet för BioArctic och som dessutom kan förbättra
möjligheten att ta fram nya läkemedel för Alzheimers sjukdom", säger
BioArctics VD Gunilla Osswald.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se (https://connect.ne.cision.com/)
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 september 2018, kl. 10.00 CET.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom beräknas vara orsaken till cirka 50-60%1 av alla
fall av demens och är därmed den vanligaste formen av demens med
debut i vuxen ålder. Sjukdomen kännetecknas av att nervcellsdöd i
hjärnan orsakar en progressiv försämring av minne och kognitiva
färdigheter som intellektuell förmåga, språk, igenkänning och
inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom
startar sannolikt flera år innan patienten uppvisar några kliniska
symtom. Sjukdomen har också ett progressivt förlopp, vilket innebär
att symtomen ökar vartefter som sjukdomen utvecklas. Sjukdomen
försämrar livskvaliteten såväl för patienterna som för deras
anhöriga. Det stora omvårdnadsbehovet innebär också stora kostnader
för samhället.2 En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till
att stoppa eller bromsa sjukdomsutvecklingen måste därför sättas in
innan nedbrytningen av hjärnan gått för långt.

1) Boken om Demenssjukdomar, Liber förlag 2013, s 12-13,
Läkemedelsboken 2014 s 1088

2) World Alzheimer Report - Alzheimer's Disease International, 2015
Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic-ingar-forskningssamarbet...
http://mb.cision.com/Main/9978/2617291/908506.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.