Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

BioArctic: BioArctic: Senaste resultat från BAN2401 Fas 2b-studien i Alzheimer patienter kommer att sändas via Eisais webc...

Stockholm, den 18 juli, 2018 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:
BIOA B). Enligt tidigare kommunikation kommer resultaten från BAN2401
kliniska Fas 2b-studien att presenteras muntligt vid 2018 Alzheimer's
Association International Conference (AAIC) den 25 juli, 2018, kl.
15.30 CDT i Chicago, Illinois, USA, som en del av sessionen DT-01:
"Recent Developments in Therapeutics" (14.00 till 16.00 CDT).

Den muntliga presentation kommer att fokusera på resultaten av Fas
2b-studien (ClinicalTrials.gov identifier: NCT01767311) med 856
patienter med tidig Alzheimers sjukdom vilket innefattar mild
kognitiv störning med Alzheimer patologi (MCI, mild cognitive
impairment due to Alzheimer's Disease) eller mild Alzheimers sjukdom.

Presentationen kommer att sändas live via en webcast den 25 juli kl.
3:30 p.m. CDT, lokaltid i Sverige 22:30 CET. För att delta, vänligen
besök Investerarsektionen på Eisais hemsida
https://www.eisai.com/ir/index.html.

BioArctic meddelade den 6 juli att BAN2401 Fas 2b-studien uppvisade
statistiskt signifikant förbättring av de prioriterade
effektvariablerna vid 18 månader med en minskad försämring av ADCOMS
(Alzheimer's Disease Composite Score) och en minskad inlagring av
amyloid-beta i hjärnan uppmätt med amyloid-PET
(positronemissionstomografi). Detta är den första studien i sen
klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på
såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan. De
vanligaste rapporterade biverkningarna var reaktioner vid
injektionsstället och ARIA (Amyloid Related Imaging Abnormalities).

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 juli 2018, kl. 22.00 CET.

Kommentarer till redaktionen
Enligt AAIC:s riktlinjer för publicering: Allt material som skickats
till AAIC är embargoed för publicering och sändning fram till det
officiellt planerade datumet och tidpunkten för presentationen.

Om Alzheimer's Association International Conference (AAIC)
Alzheimer's Association International Conference (AAIC) är världens
största konferens för den senaste vetenskapliga forskningen och
kliniska utvecklingen av Alzheimers sjukdom. AAIC 2018 kommer att äga
rum i Chicago, Illinois, USA, på Mc Cormick Place, den 22 -26 juli.
För mer information, besök gärna www.alz.org/aaic.

Om BAN2401
BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom
som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och
Eisai. BAN2401 binder selektivt till de lösliga, toxiska aggregaten
av amyloid-beta som anses medverka i den neurodegenerativa processen
i Alzheimers sjukdom och neutraliserar och eliminerar dessa. BAN2401
har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna
bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal
med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att
studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling
av Alzheimers sjukdom.

Eisai ansvarar för Fas 2b-studien och utvecklingen av BAN2401 för
Alzheimers sjukdom.

I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och
kommersialiseringsavtal avseende BAN2401 och parterna uppdaterade
avtalet i oktober 2017.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring
utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av
Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och
kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i
december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende
antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj
2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om
marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm (STO:BIOA B). För ytterligare information, besök gärna
www.bioarctic.se.

Om Eisai Co., Ltd.
Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med
huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som "att i
första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de
fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder", vilket man kallar sin
"human health care" (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i
Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och
marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom
att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska
behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi
och neurologi.

Genom att utnyttja erfarenheterna från utveckling och marknadsföring
av Aricept®, en behandling för Alzheimers sjukdom och Demens med
Lewykroppar, har Eisai arbetat för att skapa en social miljö som
omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika
intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och
beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för
att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling
strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations
behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna
erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd.,
besök gärna www.eisai.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic--senaste-resultat-fran-b...
http://mb.cision.com/Main/9978/2577940/880468.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.