Du är här

2018-09-03

BioArctic: BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärna...

Stockholm den 3 september 2018 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq
Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett utvidgat
forskningsavtal med Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso-
och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik. BioArctic kommer att bidra
med finansiellt stöd för en treårig forskartjänst, med möjlighet till
förlängning.

Det utvidgade forskningssamarbetet omfattar vidareutveckling av
teknologier för antikroppsbaserad bilddiagnostik (PET- Positron
Emission Tomografi) av hjärnan hos Alzheimerpatienter.
Antikroppsbaserad bilddiagnostik är en helt ny princip för avbildning
av hjärnan. De antikroppsbaserade PET-liganderna kan ge ytterligare
information jämfört med dagens PET-ligander. BioArctic och Uppsala
universitet ligger i fronten med denna forskning.

Det är svårt att på ett enkelt och tillförlitligt sätt diagnostisera
Alzheimers sjukdom. Idag diagnostiseras sjukdomen genom kliniska
undersökningar, mätning av biokemiska markörer i ryggvätska samt
bilddiagnostik av hjärnan. BioArctic har ett pågående samarbete med
Uppsala universitet som fokuserar på att utveckla en ny typ av
PET-ligand med syftet att förbättra bilddiagnostiken av hjärnan.
Detta samarbete har nu utvidgats.

Det långsiktiga målet med forskningssamarbetet är att på sikt kunna
erbjuda vården och patienterna en förbättrad metod för att
diagnostisera Alzheimers sjukdom och även förbättra möjligheten att
utvärdera effekten av läkemedelsbehandling.

"Vi ser fram emot att fortsätta forskningssamarbetet med Uppsala
universitet kring nya PET-ligander. Detta initiativ är viktigt för
hela fältet inom Alzheimerforskningen. Vi hoppas att resultaten på
sikt även kommer att kunna bidra till bättre diagnostik av
Alzheimerpatienter och därmed till en effektivare behandling", säger
Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 3 september 2018, kl. 14.30 CET.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom beräknas vara orsaken till cirka 50-60% 1) av alla
fall av demens och är därmed den vanligaste formen av demens med
debut i vuxen ålder. Sjukdomen kännetecknas av att nervcellsdöd i
hjärnan orsakar en progressiv försämring av minne och kognitiva
färdigheter som intellektuell förmåga, språk, igenkänning och
inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom
startar sannolikt flera år innan patienten uppvisar några kliniska
symtom. Sjukdomen har också ett progressivt förlopp, vilket innebär
att symtomen ökar vartefter som sjukdomen utvecklas. Sjukdomen
försämrar livskvaliteten såväl för patienterna som för deras
anhöriga. Det stora omvårdnadsbehovet innebär också stora kostnader
för samhället.2) En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till
att stoppa eller bromsa sjukdomsutvecklingen måste därför sättas in
innan nedbrytningen av hjärnan gått för långt.

1) Boken om Demenssjukdomar, Liber förlag 2013, s 12-13,
Läkemedelsboken 2014 s 1088

2) World Alzheimer Report - Alzheimer's Disease International, 2015
Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential.

BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA
B). www.bioarctic.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic-utvidgar-forskningssamar...
http://mb.cision.com/Main/9978/2607087/902021.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.