Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

BioArctic: MEDDELANDE OM STABILISERINGSÅTGÄRDER

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i BioArctic AB:s (publ)
("BioArctic" eller "Bolaget") B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade B-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets B-aktier
på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") har Carnegie möjlighet, i
egenskap av Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte
att hålla marknadspriset på B-aktierna på en nivå högre än den som i
annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i B-aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30
kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att
genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att
stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan
vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga
omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som
är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Ett fåtal befintliga aktieägare har utfärdat en övertilldelningsoption
till Carnegie, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30
kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på
Nasdaq Stockholm, att emittera ytterligare högst 4 375 000 B-aktier,
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet, det vill säga 24 SEK, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt
nedan. Kontaktperson på Carnegie är Anna Boqvist (tel: 08-588 688
00).

+------------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsinformation |
+------------------------+----------------------------------+
|Emittent: |BioArctic AB (publ) |
+------------------------+----------------------------------+
|Instrument: |B-aktier (SE0010323311) |
+------------------------+----------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |29 166 666 |
+------------------------+----------------------------------+
|Erbjudandepris: |24 SEK |
+------------------------+----------------------------------+
|Ticker: |BIOA B |
+------------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig: |Carnegie Investment Bank AB (publ)|
+------------------------+----------------------------------+

+----------+----------+---------+---------+------------+-------+-------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+----------+---------+---------+------------+-------+-------------+
|Datum |Kvantitet |Pris |Pris |Pris |Valuta |Handelsplats |
| | |(högsta) |(lägsta) |(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+----------+---------+---------+------------+-------+-------------+
|2017-10-12|5 700 |24,00 |24,00 |24,00 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------+---------+---------+------------+-------+-------------+

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 oktober 2017, kl. 17:45 CET.

För mer information, kontakta:
Gunilla Osswald, VD för BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Telefon: 08 695 69 30

Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör för BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Telefon: 070 835 43 36

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitterats av BioArctic AB.

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte,
och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada,
Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara
otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De
värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att
lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt
Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några
värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i nämnda prospekt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/meddelande-om-stabiliseringsatgard...
http://mb.cision.com/Main/9978/2372555/739522.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.