Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

BioGaia: BioGaia AB - Delårsredogörelse 1 januari - 30 september 2016

Kommentar från vd:
"Tredje kvartalets omsättning drevs av en mycket stark försäljning i
Asien och Europa, där lanseringen av EasyDropper fortsätter. De
första nio månadernas nettoomsättning uppgick till 395,9 miljoner
kronor och det är mycket glädjande att vi nu passerat 2015 års nivå,
trots förra årets kraftiga lageruppbyggnad i Brasilien. Lovande är
också utvecklingen inom affärsområdet Vuxenhälsa som visat tillväxt
två kvartal i rad. Jag vill också nämna att den kliniska studie om
minskad tandköttsinflammation hos gravida, som vi redan rapporterat
om, tagits mycket väl emot av våra partners samt att det är mycket
tillfredsställande att vi tecknat försäljningsavtal i Väst- och
Östafrika", säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari - 30 september 2016
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande
period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31
december 2015)

· Nettoomsättningen uppgick till 395,9 (378,9) miljoner kronor, en
ökning med 17,0 miljoner kronor (4 %). (Ingen väsentlig valutaeffekt
föreligger.)

· Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till
313,8 (313,0) miljoner kronor, en ökning med 0,8 miljoner kronor (0
%). (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger.)

· Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till
69,4 (54,6) miljoner kronor, en ökning med 14,8 miljoner kronor (27
%) (Rensat för valutaeffekt 24 %.)

· Rörelseresultatet exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget
IBT uppgick till 153,1 (140,8) miljoner kronor, en ökning med 12,3
miljoner kronor (9 %). Inklusive IBT uppgick rörelse-resultatet till
147,9 (124,7) miljoner kronor. (Ingen väsentlig valutaeffekt
föreligger.)

· Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 112,4 (112,2)
miljoner kronor, en ökning med 0,2 miljoner kronor (0 %).

· Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 6,48
(6,49) kronor. Vinst per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick
till 10,42 (5,76) kronor.

· Kassaflödet uppgick till -27,6 (8,0) miljoner kronor. Likvida
medel uppgick per den 30 september 2016 till 201,6 (226,9) miljoner
kronor. I kassaflödet ingår utdelning av dotterbolaget IBT som
påverkat kassaflödet negativt med 37,6 miljoner kronor.

Tredje kvartalet 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 126,0 (106,0) miljoner kronor, en
ökning med 20,0 miljoner kronor (19 %) (rensat för valutaeffekter 17
%).

· Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till
99,0 (88,9) miljoner kronor, en ökning med 10,1 miljoner kronor (11
%). (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger).

· Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till
22,6 (12,6) miljoner kronor, en ökning med 10,0 miljoner kronor (79
%) (rensat för valutaeffekter 70 %).

· Rörelseresultatet exklusive IBT uppgick till 48,4 (36,2) miljoner
kronor, en ökning med 12,2 miljoner kronor (34 %). Inklusive IBT
uppgick rörelseresultatet till 48,4 (29,7) miljoner kronor. (Ingen
väsentlig valutaeffekt föreligger.)

· Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 35,1 (25,7) miljoner
kronor, en ökning med 9,4 miljoner kronor (37 %). Inklusive IBT
uppgick vinst efter skatt till 35,1 (20,7) miljoner kronor.

· Vinst per aktie exklusive IBT uppgick till 2,02 (1,49). Vinst per
aktie inklusive IBT uppgick till 2,02 (1,19) kronor.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2016

· Studie som visar att BioGaia ProDentis minskar
tandköttsinflammation hos gravida publicerad.

· Avtal avseende försäljning av droppar, tabletter och
vätskeersättning i Kenya, Nigeria och Ghana.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående
delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 25 oktober kl. 08:45 av
vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 - 566 427 00.
Telefonkonferensen kan även följas på
https://wonderland.videosync.fi/biogaia-q3-report.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 oktober, 2016 kl. 08.00.

För vidare information:
Axel Sjöblad vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Margareta Hagman vice vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00

BioGaia AB Box 3242 103 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer
probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter.
Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som
har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, segmentet för
medelstora bolag. www.biogaia.se.

BioGaia AB, Box 3242, SE- 103 64 STOCKHOLM Gatuadress: Kungsbroplan
3A, Stockholm Telefon: +46 8 -55529300. Organisationsnummer
556380-8723. www.biogaia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ab---delarsredogorelse-1-jan...
http://mb.cision.com/Main/3271/2107673/579416.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.