Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-26

BioInvent: BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

BioInvent har nått överenskommelse om ägande i THR-317 och TB-403

Andra kvartalet 2017, april - juni

· Nettoomsättning uppgick till 11 (10) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -23 (-27) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,08 (-0,10) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investerings-verksamheten uppgick till -23 (-27).

Första halvåret 2017, januari - juni

· Nettoomsättning uppgick till 24 (40) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -46 (-27) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,15 (-0,13) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investerings-verksamheten uppgick till -33 (-26) MSEK. Likvida medel
per 30 juni 2017 uppgick till 193 (224) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet och efter rapportperiodens
utgång

· BioInvent meddelade i april 2017 att Europapatentverket, EPO, hade
utfärdat ett besked om att det avser bevilja företaget ett patent
relaterat till den immunonkologiska antikroppen BI-1206. Patentet
täcker användningen av företagets läkemedelskandidat BI-1206, och
liknande CD32b-antikroppar, i kombination med en CD19-, CD20- eller
CD40-antikropp för behandling av cancer eller inflammatoriska
sjukdomar i vissa patientgrupper.

· BioInvent och ThromboGenics NV meddelade i juli 2017 att de enats
om att revidera sitt mångåriga avtal som omfattar utveckling av de
nya monoklonala PlGF-antikroppsprodukterna TB-403 och THR-317.
Ändringarna av det befintliga avtalet har anpassats till respektive
bolags strategiska ambitioner och terapeutiska fokus.

VD:s kommentar

"Under andra kvartalet har affärsförhandlingar genomförts med vår
mångåriga samarbetspartner ThromboGenics, som fram tills nu haft en
dominerande ägarandel i båda de två PlGF-antikroppsprodukterna TB-403
och THR-317. Dessa nya produkter, som baseras på samma antikropp,
utvecklas för olika sjukdomar med användning av olika
beredningsformer.

Som ett resultat av vårt omförhandlade avtal med ThromboGenics ökar
BioInvent sitt ägande i TB-403-cancerprojektet från 40 till 50
procent. Dessutom tar BioInvent också över ansvaret för
projektledning. TB-403 befinner sig för närvarande i en klinisk
prövning i barn med hjärntumörer. Denna prövning genomförs i
samarbete med Oncurious, ett dotterbolag till ThromboGenics.

Eftersom THR-317 utvecklas som en ny behandling av diabetiskt
makulaödem, ett område som inte ligger i BioInvents strategiska
fokus, har vi omförhandlat vårt avtal med ThromboGenics och säkrat en
femprocentig andel av samtliga framtida intäkter, utan att bidra till
den historiska eller framtida finansieringen av projektet. Tidigare
hade BioInvent maximalt rätt till en ägarandel om 40 procent av
THR-317, men då kopplat till ett åtagande om att finansiera 50
procent av samtliga historiska och framtida utvecklingskostnader för
projektet.

Vi har under våren, tillsammans med ledande internationella kliniker,
fortsatt arbetet med att definiera en bredare, långsiktig
utvecklingsstrategi för BI-1206. Strategin diskuterades vid ett
rådgivande möte i Washington D.C. i maj, där några av världens
främsta experter inom blodcancer deltog. Bland annat deltog Bruce
Cheson (professor i medicin, chef hematologi och chef för
hematologiforskningen vid Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer
Center), Andy Davies (hedersdocent och medicinsk onkologikonsult i
medicin vid University of Southampton), Kapil Dhingra (medicinsk
onkolog, läkarforskare och grundare av konsultföretaget KAPital
Consulting, LLC) och Michael Wang (professor vid Department of
Lymphoma & Myeloma, University of Texas MD Anderson Cancer Center).

Under det andra kvartalet har vi även inlett samarbete med en ny icke
namngiven kund avseende kontraktstillverkning av antikroppar", säger
BioInvents VD, Michael Oredsson.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson,
VD, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att
tillgå på www.bioinvent.com

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 juli 2017 kl 8.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/583/2318622/704437.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.