Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

BioInvent: BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Andra kvartalet 2018,
april - juni

· Nettoomsättning uppgick till 9,8 (11,4) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -43,2 (-23,5) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,12 (-0,08) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investerings-verksamheten uppgick till 36,5 (-23,3).

Första halvåret 2018,
januari - juni

· Nettoomsättning uppgick till 21,1 (24,3) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -68,1 (-45,8) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,21 (-0,15) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investerings-verksamheten uppgick till -69,4 (-33,3) MSEK. Likvida
medel per 30 juni 2018 uppgick till 144,7 (192,8) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet och efter rapportperiodens
utgång

· Den 12 april 2018 utsågs dr Martin Welschof till vd och
koncernchef för BioInvent. Han tillträder den 1 september. Martin
kombinerar en stark meritlista som företagsledare inom
bioteknikindustrin, med en solid vetenskaplig bakgrund inom området
för antikroppsteknologi. Tidigare var han vd för Affitech (Nasdaq
Köpenhamn) och är för närvarande vd för Opsona Therapeutics, baserat
i Dublin, Irland.

· I april 2018 meddelade BioInvents partner ThromboGenics initiala
data från en fas l/ll studie av THR-317 för behandling av diabetiskt
makulaödem. Studien, som utvärderade säkerhet och effekt av två
dosnivåer, visade att THR-317 var säker och väl tolererad. Ingen
dosbegränsande toxicitet eller relevanta biverkningar rapporterades
för någon dosnivå. Senare i april 2018, initierade ThromboGenics en
fas II-studie av THR-317 i kombination med ranibizumab (Lucentis®,
Novartis) för utvärdering av effekt och säkerhet av kombinationen.

· I juli 2018 utfärdade det japanska patentverket ett beslut om att
bolagets patentansökan för dess unika funktionsbaserade plattform
F.I.R.S.T.™ kan beviljas.

· I juli 2018 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA
(U.S. Food and Drug Administration) BioInvents Investigational New
Drug (IND)-ansökan för bolagets nya kliniska studie som kommer att
undersöka aktiviteten av BioInvents monoklonala antikropp BI-1206 i
kombination med rituximab. I maj 2018 godkände Läkemedelsverket i
Sverige att samma studie inleds.

· I juli 2018 meddelade BioInvent att ingen dosbegränsande toxicitet
rapporterats i den pågående fas I/IIa-studien av BI-1206 i patienter
med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och non-Hodgkins lymfom (NHL) som
genomförs i Storbritannien av Cancer Research UK. Den pågående
studien testar för närvarande single agent-aktivitet och är öppen för
rekrytering av ytterligare patienter.

· I juli 2018 tecknade bolaget ett produktionsavtal med det svenska
biopharmabolaget ITBMed AB. Produktionsavtalet förväntas generera
intäkter om minst 17 miljoner kronor under 2018 och 2019.

Vd:s kommentar
Björn Frendéus, tillförordnad vd för BioInvent sedan 1 januari 2018,
säger "Vi är glada över att ha erhållit klartecken från regulatoriska
myndigheter i USA och Sverige för att starta den nya
BioInvent-sponsrade fas I/IIa-studien av BI-1206 i kombination med
rituximab, i patienter med indolent B-cells-NHL som återfallit i sin
sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling. Målet med
studien är att visa att BI-1206 kan förbättra aktiviteten av
rituximab, vilket prekliniska studier har visat. Rituximab är basen i
den nuvarande standardbehandlingen av NHL och ett läkemedel med
blockbusterstatus. Framgång i detta program skulle kunna innebära en
betydande kommersiell möjlighet för BioInvent.

Det är mycket positivt att ingen dosbegränsande toxicitet hittills har
rapporterats i den pågående fas I/IIa-studien av BI-1206 i patienter
med NHL och KLL, som genomförs av Cancer Research UK.

Genom att ha vår egen produktionsanläggning ges BioInvent stor
flexibilitet och effektivitet för att påskynda våra egna
immunonkologiska läkemedelsprogram, samtidigt ger den oss även
möjlighet till intäkter på kort sikt från externa samarbetspartners.
Det nyligen ingångna produktionsavtalet med ITBMed AB är ett bra
exempel på detta.

Den 1 september tillträder Martin Welschof som företagets vd. Martin
har en bred internationell erfarenhet som företagsledare, med fokus
på affärsutveckling, licensaffärer och finansiering. När jag
återvänder till min roll som Chief Scientific Officer ser jag fram
emot att inleda ett nytt kapitel i utvecklingen av Bioinvent."

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Björn Frendéus,
tillförordnad vd, 046-286 25 45. Rapporten finns även tillgänglig på
www.bioinvent.com.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 juli 2018 kl 8.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/583/2580486/882521.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.