Du är här

2018-09-04

BioInvent: BioInvent meddelar att den första patienten doserats i en fas I/IIa-studie med BI-1206 i kombination med rituxim...

Lund, Sverige - 4 september 2018 - BioInvent International AB (OMXS:
BINV) har inlett dosering av den första patienten i en öppen fas
l/lla-studie med BI-1206 med doseskalering och konsekutiv kohort,
efter att nyligen ha fått godkännande från Läkemedelsverket och FDA
(U.S. Food and Drug Administration) att inleda inklusion av
patienter. Studien kommer att rekrytera cirka 30 patienter till
studiesites i EU och USA. Studien kommer att utvärdera BioInvents
antikropp BI-1206 i kombination med rituximab i patienter med
indolent non-Hodgkins B-cells-lymfom (B-cells-NHL) som återfallit i
sin sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling.
Subindikationerna är mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och
marginalzonslymfom. Studien kommer att undersöka säkerhet och
tolerabilitet för BI-1206 och syftar till att bestämma en
rekommenderad fas ll-dos för kombination med rituximab.

Andres McAllister, Chief Medical Officer för BioInvent, säger: "Med
sin unika förmåga att återställa och förbättra aktiviteten och
effektiviteten av rituximab - en viktig del av nuvarande
standardbehandling av NHL och en av de kliniskt bäst validerade
antikropparna för cancerbehandling - har BI-1206 potential att få en
viktig roll i cancerläkemedelsarsenalen, och väsentligt förbättra
behandlingsresultat."

Om BI-1206 i kombination med rituximab
BI-1206 är en monoklonal antikropp som med hög affinitet och
selektivitet känner igen Fc?RIIB (CD32B), den enda inhiberande
receptorn i Fc?R-familjen. CD32B överuttrycks kraftigt av ett antal
NHL-tumörer och överuttryck har påvisats vara associerat med dålig
prognos för svårbehandlade former av NHL, såsom mantelcellslymfom och
follikulärt lymfom. Genom att blockera Fc?RIIB förväntas BI-1206
återställa och förbättra aktiviteten av rituximab eller andra
monoklonala anti-CD20-antikroppar. Kombinationen av de två läkemedlen
bör kunna erbjuda ett nytt och intressant alternativ för patienter
som lider av NHL.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas
I/II mot medulloblastom. BioInvent har en lovande preklinisk portfölj
baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska
T-celler och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett
strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar
även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland
University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine.
BioInvent har samarbetsavtal med Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och
Mitsubishi Tanabe Pharma, och genererar intäkter från tillverkning av
antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska
prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
september 2018 kl. 9.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-meddelar-att-den-forsta-...
http://mb.cision.com/Main/583/2607755/902523.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.