Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

BioInvent: BioInvent tillkännager publicering av review-artikel i Frontiers in Immunology om resistens mot antikroppsläkem...

· Data visar att aktiverande och hämmande Fc-gamma-receptorer
kontrollerar antitumörimmunitet

Lund, Sverige - 12 mars 2019 - BioInvent International AB (OMXS:
BINV), ett företag inriktat på forskning och utveckling av nya och
first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling,
tillkännager idag publiceringen av en review-artikel i Frontiers in
Immunology om mekanismerna för resistens mot antikroppsläkemedel,
särskilt de som är gemensamma för antikroppsbaserade läkemedel som
klass.

I artikeln "Targeting the antibody checkpoints to enhance cancer
immunotherapy - focus on Fc?RIIB" konstateras att framväxande
prekliniska och kliniska data visar att aktiverande och hämmande
Fc-gamma-receptorer kontrollerar antitumörimmunitet orsakad de
kliniskt mest framgångrika antikropparna som används inom
cancerimmunterapi. Baserat på Fc-gamma-receptorernas reglering av
antikroppsinducerade ospecifika och specifika antitumörsvar föreslår
BioInvents forskare att man benämner Fc-gamma-receptorer som
"antibody checkpoints" (antikropps-checkpoints).

En förbättrad förståelse av mekanismerna bakom resistensen, och
särskilt de som är gemensamma för antikroppsläkemedel som klass -
inklusive antikroppar som är direkt riktade mot målstrukturer och
immuncheckpoint-antikroppar, behövs för rationell utveckling av
läkemedel som kan bidra till att förbättra effekten och förhindra
eller övervinna resistens mot antikroppsläkemedel. Läkemedel som
utnyttjar styrkan hos antikropps-checkpoint-reglerad
antitumörimmunitet genom Fc-modifiering för att förbättra bindningen
till aktiverande Fcy-receptorer, eller genom blockering av hämmande
FcyRIIB, har godkänts eller är under utveckling. Om dessa läkemedel
visar sig vara säkra och vältolererade skulle de kunna tänkas
förbättra responsfrekvens, responsduration och potentiellt
totalöverlevnad vid hematologiska och solida tumörer.

Referens: Frontiers in Immunology, Vol. 10, "Targeting the antibody
checkpoints to enhance cancer immunotherapy - focus on Fc?RIIB",
https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00481.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, och är för
närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga
immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka
inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler
och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett
strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med
Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma.
BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade
anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för
forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer
information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-tillkannager-publicerin...
https://mb.cision.com/Main/583/2761624/1006072.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.