Du är här

2018-07-19

BioInvent: BioInvents partner ThromboGenics rapporterar topline-data från dag 150 i fas l/ll-studie av THR-317 hos patiente...

Lund, Sverige - 19 juli 2018 - BioInvent International AB:s (OMXS:
BINV) partner ThromboGenics har idag rapporterat topline-resultat
från dag 150 i en fas l/ll, enkelblindad multicenterstudie
(THR-317-001) för att utvärdera säkerhet och effekt av två dosnivåer
(4 mg och 8 mg) av THR-317 för behandling av diabetiskt makulaödem
(NCT03071068).

Studien uppnådde det för studien uppsatta säkerhetsmålet för de båda
studerade doserna, 4 mg och 8 mg. Även tecken på effekt observerades.

För mer information om studien, se ThromboGenics pressmeddelande från
den 19 juli 2018 (www.thrombogenics.com).

ThromboGenics bär alla kostnader för utvecklingen av THR-317 och
BioInvent är berättigat till fem procent av det ekonomiska värdet i
projektet.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas
I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk
portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot
regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller.
Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och
BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska
institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research
UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala
samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och
Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för
produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar
i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Frendéus
Tf. VD och CSO
046-286 25 45
0708-11 25 45
bjorn.frendeus@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli
2018 kl. 21.40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvents-partner-thrombogenics-r...
http://mb.cision.com/Main/583/2578708/881049.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.