Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Bioservo Technologies AB (publ): Bioservo Technologies AB (publ) har godkänts för notering på First North

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

18 maj 2017

Bioservo Technologies AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Bioservo") aktier
har godkänts för notering på First North med första handelsdag den 22
maj 2017.

Intresset för erbjudandet har varit stort och erbjudandet om 59 MSEK,
varav cirka 3 MSEK utgjordes av befintliga aktier övertecknades.
Styrelsen beslutade därför att utöka erbjudandet med motsvarande 8
MSEK och den totala emissionslikviden uppgick till 64,4 MSEK, och ger
Bolaget drygt 2 200 nya aktieägare.

Bioservo har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First
North Stockholm. Bolagets ansökan har idag den 18 maj 2017 godkänts.
I samband med noteringen har Bolaget upprättat en Bolagsbeskrivning
som finns tillgänglig på www.bioservo.com

Första handelsdag är den 22 maj 2017 och aktierna kommer att handlas
under kortnamnet "BIOS".

"Det är glädjande att vår verksamhet och nyemission mött så stort
intresse bland såväl nuvarande som tillkommande aktieägare. Att
Nasdaq nu har godkänt oss för notering ser vi som en kvalitetsstämpel
och bolaget är väl förberett för att leva i en noterad miljö. Vi ser
nu med tillförsikt fram emot att som noterat bolag leverera på lagd
strategi och ytterligare stärka vår globalt framskjutna position",
säger Anders Lundmark, Styrelseordförande i Bioservo.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och
Advokatfirman Glimstedt Stockholm Kommanditbolag juridisk rådgivare
till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB och Avanza
Bank AB är säljagenter och Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut
i samband med Erbjudandet.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Bioservo

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General
Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
www.stockholmcorp.se
(http://gantrack5.com/t/l/2309907/1_MTI4Nzg1MTU2NjM=/)

För mer information:

Erik Landgren, VD Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance

Tel: +46 (0)73 227 00 51 Tel: 08-440 56 47

E-post: E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
erik.landgren@bioservo.se

Denna information är sådan information som Bioservo Technologies AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj
2017 kl. 17:30 CET.

Viktig information

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt
och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i
detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det
prospekt som godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på
www.bioservo.se samt på www.fi.se.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får
tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och
följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier
eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon
försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller
försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller
annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett
erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer
inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från
1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill
relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får
inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt
eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan
jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta
pressmeddelande skulle vara olagligt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/bioservo-tec...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.