Du är här

2018-08-24

Bioservo Technologies AB (publ): Kvartal 2   januari - juni 2018

Andra kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen ökade till 1,6 (0,6) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0
(-4,7) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,7 (-5,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -4,7 (-6,0) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,52
(-0,67) SEK

· Likvida medel uppgick per den 30 juni till 41,6 (63,3) MSEK
Första halvåret i siffror

· Nettoomsättningen ökade till 3,0 (1,5) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,0
(-7,3) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,5 (-8,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -10,5 (-8,9) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,18
(-1,0) SEK*

· Likvida medel uppgick per den 30 juni till 41,6 (63,3) MSEK
* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Viktiga händelser under perioden

· Bioservo tilldelades 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från
EU

·
Händelser efter perioden utgång

· Petter Bäckgren, tidigare VD för Kibion, har utsetts till ny VD
och tillträder den 3 september.

· Bioservo får en första order avseende Ironhand från befintlig
internationell kund inom bilindustrin

VD har ordet

Verksamhetsårets andra kvartal har löpt enligt plan och vi ser ett
fortsatt ökande intresse för Ironhand, Bioservos muskelstärkande
mjuka robotiksystem för professionella användare, efter lanseringen i
slutet av första kvartalet. Vi har fortsatt anpassningen av
organisationen för en ökad försäljning med start under det andra
halvåret, genom att under året lägga ut produktionen till en partner
och att ha förstärkt organisationen inom sälj och marknad samt inom
utveckling. Omsättningen ökade med 167 procent under kvartalet, i
huvudsak driven av en stark försäljningsutveckling för hälso- och
sjukvårdshandsken Carbonhand i Sverige, Norge och Tyskland.

Kista, 24 augusti 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Landgren
VD
erik.landgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 cirka
kl 08:30 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella
företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och
infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/kvartal-2---...
http://mb.cision.com/Main/15771/2599951/896768.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.