Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-16

Biotage: Delårsrapport januari-juni 2018

Rekordsiffror för både försäljning och rörelseresultat

Andra kvartalet april - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 236,1 MSEK (196,3), vilket är en
ökning med 20,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående
år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade
omsättningen med 9,0 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 50,0 MSEK (37,2).
· Resultat efter skatt ökade med 36 procent till 51,4 MSEK (37,7).
· Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,58).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,6 MSEK
(43,1).

· Utdelning till aktieägarna har lämnats med 90,6 MSEK (80,9).
· Nettokassan1) per den 30 juni var -13,5 MSEK (101,6). Koncernens
likvida medel uppgick till 95,8 MSEK (101,6) Räntebärande skulder vid
periodens utgång uppgick till 109,3 MSEK (-) och avser lån inom ramen
för en kreditfacilitet som upptogs i samband med förvärvet av Horizon
Technology Inc.

Sex månader januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 444,1 MSEK (381,5), vilket är en
ökning med 16,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade
nettoomsättningen med 9,3 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 91,6 MSEK (72,1).
· Resultat efter skatt ökade med 32 procent till 96,3 MSEK (73,0).
· Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,13).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,7 MSEK
(72,2).

· Förvärvet av Horizon Technology Inc. slutfördes den 16 januari.
1) Se definition sid 16-17

Kommentar av VD Torben Jörgensen
Biotage lägger ännu ett starkt kvartal bakom sig med nya rekordsiffror
för både försäljning och rörelseresultat. Den ökande representationen
av egna säljare i olika delar av världen bidrar till att Biotage
fortsätter att visa god tillväxt. Vårt dotterbolag i Indien har nu
varit operationellt under två kvartal och trots att vi befinner oss i
en uppbyggnads- och omställningsfas är resultatet redan uppmuntrande,
då vi har vänt den negativa trenden. Försäljningen i Indien för
första halvåret ökade med 170 procent jämfört med motsvarande period
förra året. Biotage växer överlag snabbare än de marknader där
Biotage är aktivt, vilket innebär att vi ökar vår marknadsandel.

Biotages verksamhet gynnas av den nuvarande valutasituationen med en
relativt svag svensk krona. Oaktat valutafördelarna ökar omsättningen
för både kvartalet och halvåret med 9 procent till jämförbara
valutakurser och justerat för förvärv. Bruttomarginalen för såväl
kvartalet som halvåret överträffar vårt strategiska mål om 60
procent. Trots en något mindre fördelaktig fördelning av omsättningen
mellan system och eftermarknadsprodukter än motsvarande period
föregående år (49/51 procent jämfört med 48/52 procent) hölls
bruttomarginalen för halvåret i stort sett oförändrad.
Rörelsemarginalen (EBIT) överstiger 20 procent för både kvartalet och
halvåret och uppgår nu till 16,4 procent i rullande genomsnitt för de
senaste tre åren.

Integrationen av Biotages senaste förvärv, Horizon Technology, Inc.,
följer plan och vi ser fortsatt goda möjligheter att växa
verksamheten över tid. Genom utnyttjande av Biotages globala
säljorganisation kan vi öka andelen direktförsäljning samtidigt som
vi uppnår en större geografisk täckning. Vi ser också redan nu att vi
ökar lönsamheten i den förvärvade verksamheten.

Trenden med en stark försäljning av våra reningssystem Isolera™
fortsätter. Försäljningen av dessa system har under en längre period
varit särskilt stark i Kina, men under kvartalet ser vi också en
stark utveckling i USA med en 50 procentig försäljningsuppgång för
dessa produkter jämfört med föregående år. Även inom analytisk kemi
är utvecklingen god och försäljningen inom detta produktområde, som
också inkluderar produkterna från Horizon Technology, är stark.

I Kina har vi under lång tid mött tuff priskonkurrens på
förbrukningsvaror från lokala aktörer. För att kunna ta
marknadsandelar inom detta område har vi introducerat
förbrukningsvaror för reningssystemet Isolera™ speciellt framtagna
för den lokala marknaden. Försäljningen av dessa har börjat ta fart
under kvartalet och vi ser fram emot att följa utvecklingen framöver.

Satsningen inom industriella produkter fortsätter och vi lanserade
under kvartalet ett UV-monitoreringskit som ökar användarvänligheten
för våra stora reningssystem Biotage® Flash 150 och Biotage® Flash
400, för användning inom läkemedels- och tillverkningsindustrin.

I takt med ökad efterfrågan på Biotages produkter utvecklar vi våra
produktionsenheter. Det gäller framförallt tillverkningen av
förbrukningsvaror inom såväl organisk som analytisk kemi. Det pågår
projekt för att öka den interna produktionskapaciteten både på kort
och längre sikt. Under kvartalet har vi bland annat genomfört
förbättringar av produktionsflödena och installerat större
produktionsmoduler.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras den 6 november
2018.

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.
Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på
bolagets hemsida.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84

Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16
juli 2018 kl. 11.00 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, kontraktsforsknings- och
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA,
Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka
400 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på
Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotage/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c257...
http://mb.cision.com/Main/705/2576153/879073.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.