Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-06

Biotech-IgG: Kapitaltillskott genom emission på 2,3 miljoner

Styrelsen i Biotech-IgG AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från
stämman den 22 juni 2017, genomfört en riktad nyemission som tillför
bolaget ca 2,3 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen omfattar 26 850 000 nya aktier riktade mot en privat grupp
investerare som visat intresse i Biotech-IgG verksamhet och
emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bolaget genomför en riktad emission istället för en
företrädesemission då en riktad emission bedöms vara mer
kostnadseffektiv och på sådana sätt gynnar alla aktieägare i bolaget
bättre.

Teckningskursen var 0,085 kronor per aktie och den teckningsrabatt som
lämnades bedömde styrelsen vara nödvändig för att attrahera
investerare med hänsyn till den historiskt låga likviditeten i
bolagets aktie beräknat på en 30 dagars period bakåt.

Antalet tecknare är totalt 7 stycken och de kommer från Swedbank,
Handelsbanken och Avanza kapitalförsäkringskunder i form av
Kristoffer Andersson, Irica Berg, Gabriel Behaye, Sven-Olof Stenberg,
Katarina Svärd, Henrik Olsson, Johan Stenberg. Ingen av partnerna
passerar någon gräns för flaggning. Emissionen medför en
utspädningseffekt om ca 12 % för befintliga aktieägare.

Bolaget hade innan emissionen 218 683 220 utomstående aktier och efter
emissionen har bolaget totalt 245 533 220 utomstående aktier och
aktiekapitalet ökar även till 2 455 331 kronor.

Nya kapitaltillskottet kommer användas för att kunna genomföra
bolagets kostnadsbesparingsprogram, vilket kommer påverka bolaget
rörelseresultat positivt i framtiden, säger bolagets VD Anders
Edvardsson i Biotech-igG AB (publ).

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax
046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.
Kontaktperson: Anders Edvardsson

Denna information är sådan information som Biotech-IgG AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6:e juli 2017.

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa
produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och
processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin.
Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska
distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till
sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad
kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och
utveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotech-igg/r/kapitaltillskott-genom-emission-...
http://mb.cision.com/Main/11599/2303870/697697.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.