Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Biotie Therapies Oyj: Ostotarjoukseen liittyvä Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön mukainen odotusaika on päättynyt

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE
17.2.2016 klo 09:00

Ostotarjoukseen liittyvä Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön mukainen
odotusaika on päättynyt

Biotie Therapies Oyj ("Biotie"
tai"Yhtiö"
) on tiedottanut 19.1.2016 Yhtiön ja Acorda Therapeutics, Inc.:n ("Acorda"
) solmimasta yhdistymissopimuksesta, jonka mukaan Acorda tekee julkisen
ostotarjouksen hankkiakseen kaikki Biotien liikkeeseen laskemat osakkeet,
American Depositary Share -todistukset, osakeoptio-oikeudet, osakeyksiköt ja
warrantit, jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa
("Ostotarjous"
).

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen toteuttamisedellytysten
täyttymiselle; muun muassa sille, että Yhdysvaltain Hart-Scott-Rodino Act
-lain mukaan soveltuva odotusaika on päätetty tai päättynyt. Yhtiö on saanut
tiedon, jonka mukaan odotusaika on päättynyt. Acordan asiaa koskeva tiedote
kokonaisuudessaan on liitetty tähän tiedotteeseen.

Ostotarjouksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Turku, 17.2.2016

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa, CEO
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

VAROITUSLAUSUMA KOSKIEN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA LAUSUMIA

JOTKUT TÄHÄN TIEDOTTEESEEN SISÄLTYVÄT LAUSUMAT OVAT TULEVAISUUTTA KOSKEVIA
LAUSUMIA, MUKAAN LUKIEN LAUSUMAT, JOTKA KOSKEVAT YRITYSOSTON OLETETTUA
TOTEUTUMISTA, JOHON LIITTYY USEITA RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ, MUKAAN
LUKIEN YRITYSOSTON TOTEUTUMISEN EHTOJEN TÄYTTYMINEN, KUTEN TRANSAKTIOON
LIITTYVIEN VIRANOMAISLUPIEN SAAMINEN JA SE, ETTÄ TRANSAKTION HYVÄKSYY
VÄHINTÄÄN 90% YHTIÖN KAIKKIA LIIKKEESEEN LASKEMIA OSAKKEITA JA ÄÄNIÄ
EDUSTAVAT OSAKKEENOMISTAJAT, SEKÄ SE MAHDOLLISUUS, ETTEI TRANSAKTIO TOTEUDU
SEKÄ MUUT RISKIT JA EPÄVARMUUDET, JOITA KÄSITELLÄÄN YHTIÖN SEC:LLE
TOIMITTAMISSA VIRALLISISSA ASIAKIRJOISSA, KUTEN YHTIÖN F-1 LOMAKKEESEEN, SEKÄ
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA, JOTKA ACORDA JÄTTÄÄ SEC:LLE JA
KEHOTUS-/SUOSITUSLAUSUNTO, JONKA YHTIÖ JÄTTÄÄ SEC:LLE. NÄMÄ LAUSUNNOT
PERUSTUVAT NYKYISILLE ODOTUKSILLE, OLETUKSILLE, ARVIOILLE JA ENNUSTEILLE JA
NE VOIVAT SISÄLTÄÄ TIEDOSSA OLEVIA TAI TUNTEMATTOMIA RISKEJÄ,
EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ JA MUITA TEKIJÖITÄ, JOIDEN SEURAUKSENA YHTIÖN TULOS,
TOIMINTATASO, SUORITUSKYKY TAI SAAVUTUKSET VOIVAT POIKETA HUOMATTAVASTI
TULEVAISUUTTA KOSKEVISTA LAUSUMISTA. TÄLLAISET LAUSUMAT VOIDAAN YLEISESTI
TUNNISTAA SANOISTA TAI ILMAISUISTA, KUTEN "USKOA", "OLETTAA", "ODOTTAA",
"AIKOA", "TAVOITELLA", "VOIDA", "SAADA", "PITÄISI", "ARVIOIDA", "ENNUSTAA",
"MAHDOLLINEN", "JATKAA" TAI KYSEISTEN TERMIEN KIELTEISISTÄ MUODOISTA TAI
MUISTA VASTAAVISTA ILMAISUISTA. MIKÄLI ILMENEE, ETTÄ TAUSTAOLETUKSET EIVÄT
PIDÄ PAIKKANSA TAI TUNTEMATTOMAT RISKIT TAI EPÄVARMUUSTEKIJÄT
MATERIALISOITUVAT, TODELLISET TULOKSET JA ERILAISIA TAPAHTUMIA KOSKEVAT
AJOITUKSET VOIVAT POIKETA HUOMATTAVASTI ODOTETUISTA TULOKSISTA JA/TAI
AJOITUKSESTA, JOTKA ILMOITETAAN TULEVAISUUTTA KOSKEVISSA LAUSUMISSA, JA SINUN
EI TULISI LUOTTAA KOHTUUTTOMISSA MÄÄRIN KYSEISIIN LAUSUNTOIHIN. ACORDA JA
YHTIÖ EIVÄT AIO TAI SITOUDU PÄIVITTÄÄMÄÄN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA LAUSUMIA
SELLAISTEN KEHITYSTEN JOHDOSTA, JOTKA TAPAHTUVAT TÄTÄ TIEDOTETTA KOSKEVAN
AJANJAKSON JÄLKEEN TAI MUUTOIN.

LISÄTIETOJA JA MISSÄ NE OVAT SAATAVILLA

LIIKKEESEEN LASKETTUJA OSAKKEITA, AMERICAN DEPOSITAORY SHARES -TODISTUKSIA,
WARRANTTEJA SEKÄ MUITA YHTIÖN LIIKKEESEEN LASKEMIA OMAN PÄÄOMAN EHTOISIA
INSTRUMENTTEJA KOSKEVA OSTOTARJOUS ("OSTOTARJOUS") EI OLE VIELÄ ALKANUT. TÄMÄ
TIEDOTE ON VAIN TIEDOTTAMISTARKOITUSTA VARTEN EIKÄ TÄMÄ TIEDOTE OLE TARJOUS
OSTAA ARVOPAPEREITA TAI PYYNTÖ TEHDÄ TARJOUSTA NIIDEN MYYMISESTÄ. YHTIÖN
ARVOPAPEREITA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ TAI OSTOTARJOUS TEHDÄÄN VAIN
OSTOTARJOUKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN AINEISTON PERUSTEELLA. OSTOTARJOUKSEN
ALKAMISAJANKOHTANA ACORDA JÄTTÄÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINOITA
VALVOVALLE VIRANOMAISELLE ("SEC") TARJOUSASIAKIRJAN SCHEDULE TO -ASIAKIRJASSA
JA TÄMÄN JÄLKEEN YHTIÖ JÄTTÄÄ OSTOTARJOUSTA KOSKEVAN
KEHOTUS-/SUOSITUSLAUSUNNON SCHEDULE 14D-9 -ASIAKIRJASSA. SIJOITTAJIA JA
ARVOPAPEREIDEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN KYSEISET AINEISTOT
HUOLELLISESTI NIIDEN TULLESSA SAATAVILLE, KOSKA KYSEISET AINEISTOT SISÄLTÄVÄT
TÄRKEITÄ TIETOJA, MUKAAN LUKIEN TARJOUKSEN EHDOT. YHTIÖ JA ACORDA JÄTTÄVÄT
SEC:LLE OSTOTARJOUKSEN, KEHOTUS-/SUOSITUSLAUSUNNON JA NÄIHIN LIITTYVÄT
AINEISTOT JA SIJOITTAJAT SEKÄ ARVOPAPERIN HALTIJAT VOIVAT HANKKIA NÄISTÄ SEKÄ
ACORDAN JA YHTIÖN SEC:LLE TOIMITTAMISTA MUISTA ASIAKIRJOISTA MAKSUTTOMAN
KAPPALEEN (KUN NE OVAT SAATAVILLA) SEC:N YLLÄPITÄMÄLTÄ VERKKOSIVULTA
OSOITTEESTAWWW.SEC.GOV. SIJOITTAJAT JA ARVOPAPERIN HALTIJAT VOIVAT MYÖS
HANKKIA KOPIOITA KEHOTUS/- SUOSITUSLAUSUNNOSTA JA MUISTA YHTIÖN SEC:LLE
JÄTTÄMISTÄ ASIAKIRJOISTA MAKSUTTA OSOITTEESTA WWW.BIOTIE.COM.

Liite:Acordan tiedote Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön mukaisen odotusajan
päättymisestä

ACORDA THERAPEUTICS INC.:N TIEDOTE 17.2.2016 klo 8:30 (EET)

Acorda ilmoittaa Hart-Scott-Rodino -lain mukaisen odotusajan päättyneen Biotie
Therapies Oyj:tä koskevan ostotarjouksen osalta

ARDSLEY, N.Y. - 17.2.2016 - Acorda Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ACOR) julkisti
tänään, että Acordan Biotie Therapies Oyj:stä (Nasdaq Helsinki: BTH1V;Nasdaq:
BITI) tekemään julkiseen ostotarjoukseen liittyvä Yhdysvaltain
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 -kilpailulain,
muutoksineen, (HSR-laki) mukainen odotusaika on päättynyt.

Acorda julkisti 19.1.2016 allekirjoittaneensa Biotien kanssa sopimuksen, jonka
mukaan Acorda hankkii Biotien tarjoamalla vastikkeena 0,2946 euroa osakkeelta
ja 23,5680 euroa American Depositary Share -todistukselta käteisenä.
Sopimuksen mukaan Acorda tekee julkisen ostotarjouksen hankkiakseen kaikki
Biotien liikkeeseen laskemat osakkeet, American Depositary Share -todistukset
ja muut osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit.

HSR-lain mukaisen odotusajan päättyminen täyttää yhden toteuttamisedellytyksen
julkisessa ostotarjouksessa, jonka tarjousaika ei ole vielä alkanut.
Ostotarjouksen toteuttaminen tulee olemaan ehdollinen tavanomaisille ehdoille
ja edellytyksille, ellei Acorda luovu näihin ehtoihin vetoamisesta, mukaan
lukien sille, että ostotarjoukseen tarjotaan pätevästi (tai Acorda hankkii
muuten) vähintään 90 prosenttia Biotien liikkeeseen laskemista osakkeista ja
äänistä täysi laimentumisvaikutus huomioon ottaen, kuten tämä on
yksityiskohtaisemmin kuvattu Acordan ja Biotien välisessä sopimuksessa.

Ostotarjouksessa Acordan taloudellisina neuvonantajina toimivat Lazard, MTS
Health Partners sekä J.P.Morgan Securities LLC ja oikeudellisina
neuvonantajina toimii Kirkland&Ellis LLP, Roschier Asianajotoimisto Oy,
Covington&Burling LLP sekä Jones Day LLP. Biotien taloudellisena
neuvonantajana toimii Guggenheim Securities ja oikeudellisina neuvonantajina
toimivat Davis Polk&Wardwell LLP sekä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

ACORDA THERAPEUTICS, INC.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antaa:

Felicia Vonella, Investor relations

Puh. + 1 914 326 5146, sähköposti: fvonella@acorda.com

Tietoa Acorda Therapeuticsista

Acorda Therapeutics on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka
keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista
kärsivien ihmisten elämää ja toimintaedellytyksiä.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia
lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa MS-tauti, Parkinsonin tauti,
aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, epilepsia ja migreeni. Acorda
markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA®
(dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg. Katso lisätietoja
osoitteesta www.acorda.com.

Tietoa Biotie Therapiesista

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai
EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani H. Lundbeck A/S
tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat
Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3,
ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu
kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä
harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon. Katso lisätietoja
osoitteestawww.biotie.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, pois
lukien toteamukset historiallisista faktoista, jotka koskevat johdon
odotuksia, oletuksia, tavoitteita, suunnitelmia tai mahdollisuuksia, tulisi
mieltää tulevaisuutta koskeviksi. Näihin lausumiin liittyy riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtaa olennaisiin poikkeamiin lopullisissa
tuloksissa. Myös Biotietä koskevan transaktion toteutumatta jääminen
sanotussa aikataulussa taikka lainkaan voi olla edellä mainittu olennainen
poikkeama. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi
onnistuminen niiden hyötyjen realisoimisessa, joita Biotien ja Civitan
transaktioista on ennakoitu; onnistuminen sekä Biotien että Civitan
toimintojen menestyksekkäässä integroinnissa omiin toimintoihimme;
mahdollisesti välttämätön uusien varojen keräys laajentuneen toiminnan
rahoittamiseksi, jota ei välttämättä ole mahdollista saada hyväksyttävin
ehdoin; kykymme menestyksekkäästi markkinoida ja myydä Ampyraa
Yhdysvalloissa; ulkopuoliset maksajat (mukaan luettuna valtion virastot)
eivät välttämättä riittävässä määrin tai lainkaan korvaa Ampyran tai muiden
tuotteidemme käyttöä ja voivat asettaa rajoittavia edeltäviä
toimilupaedellytyksiä, jotka rajoittavat tai estävät lääkemääräyksiä; riski
Ampyraa- tai muuta tutkimus ja kehitysohjelmaa, kuten CVT-301, Plumiaz, tai
mitä tahansa muuta hankittua tai lisensoitua ohjelmaa koskevista
epäedullisista tulevaisuuden tutkimustuloksista; emme välttämättä kykene
saattamaan loppuun CVT-301:stä, Plumiziaa tai mitään muutakaan kehitteillä
olevaa tuotetta koskevaa kehitystyötä, saamaan näille laissa edellytettyä
lupaa tai saamaan näitä menestyksekkäästi markkinoille; epäedullisten
turvallisuuskysymysten ilmeneminen tuotteissamme; viivästykset laissa
edellytetyn luvan saamisessa taikka luvan saamatta jääminen Fampyralle,
epäonnistuminen Fampyran menestyksekkäässä markkinoinnissa Yhdysvaltain
ulkopuolella, sekä tähän liittyvä riippuvuutemme yhteistyökumppanistamme
Biogenista; kilpailu; epäonnistuminen immateriaalioikeuksiemme
suojelemisessa, muiden esittämiä immateriaalioikeusvaateita vastaan
puolustautumisessa taikka tuotteidemme kaupallistamiseen tarvittavien
immateriaalioikeuslisenssien hankkimisessa kolmansilta; ja
lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisessä epäonnistuminen voivat johtaa...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.