Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Biovica International AB: Delårsrapport maj-januari 2018/2019

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Abstract presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium
· Etablering av kontor och personal i USA

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Abstract presenteras på AACR i april
· Listbyte till First North Premier
· Lars Holmqvist ny ordförande
· Två nya kunder, ett läkemedelsbolag och en CRO, och försäljning på
1,5 MSEK

VD har ordet

Fortsatt fokus på kommersialisering av DiviTum®

Biovicas affärsplan syftar till att kommersialisera DiviTum för att
bidra till att bröstcancer-patienter får en mer individanpassad
behandling med bättre utfall och samhället använder sina resurser på
ett kostnadseffektivt sätt. Vi riktar in oss på den amerikanska och
europeiska marknaden där marknadspotentialen för Biovica uppskattas
till 6 miljarder för DiviTum®.

Vi fortsätter ta viktiga steg mot det målet under tredje kvartalet:

· Framsteg i arbetet med FDA godkännande enligt plan
· Nya och fortsatt positiva studieresultat som är grunden för
kommersialisering av DiviTum®

· Stärkt organisation för kommande kommersialisering
Arbetet att nå FDA godkännande framskrider

Biovica har avslutat utvecklingsprojektet av produkten för att möta
kraven för FDA-godkännande. Dessa förbättringar håller just nu på att
verifieras enligt den specifikation vi kommit överens om med FDA i
supplement 1-steget.

Nya och fortsatt positiva studieresultat

Vårt kliniska utvecklingsprogram dokumenterar de värden som DiviTum®
kan tillföra patienter och samhälle och är grunden för att
framgångsrikt kommersialisera produkten. Studieresultaten är
nödvändig för den regulatoriska processen och för att erhålla
reimbursement (kostnadsersättning). Därtill är den mycket viktig för
att generera efterfrågan och för att etablera kommersiella
partnerskap för försäljning.

Det är därför glädjande att vi i februari 2019 fick studieresultat som
visade att DiviTum®, som första blodbaserade biomarkör, kan användas
för att utvärdera effekterna på spridd bröstcancer efter behandling
med palbociclib (CDK4/6-hämmare). Resultaten kommer att presenteras
på den årliga AACR kongressen i april 2019.

Förstärkt organisation inför kommersialisering

Biovica höll extra bolagsstämma den 20 mars 2019 för att välja Lars
Holmqvist till ny ordförande. Lars Holmqvist tillför unik erfarenhet
inför förestående kommersialisering och ett värdefullt
internationellt nätverk som kommer att vara till stor hjälp i den
pågående kommersialiseringsprocessen av DiviTum®. Lars ersätter Göran
Brorsson som varit en viktig och drivande kraft i Biovicas
utveckling.

Biovica har också etablerat ett kontor och personal i Boston, USA.
Också det en viktig del i den pågående kommersialiseringsprocessen
och ett sätt att komma närmare partners och kunder.

Nya kunder och försäljning på 1,5 MSEK

Den stora potentialen för produkten finns på marknaden för klinisk
användning som kräver regulatoriskt godkännande. Utöver det finns det
potential för DiviTum® på forskningsmarknaden där testet används i
utvecklingen av nya cancerläkemedel. Två nya kunder, läkemedelsbolag
och CRO, har tillkommit som med sina första orders. De lägger
beställningar på DiviTum-kit på totalt ca 1,5 MSEK. Bakom dessa
orders finns två globala läkemedelsbolag som utvecklar nya
cancerläkemedel och ser nyttan av DiviTum®.

Framtid

Biovica har en unik produkt som möter ett stort behov i marknaden. Vi
följer vår plan för kommersialisering, vi har goda resultat i våra
studier med DiviTum® och dialogen med FDA fungerar väl. Sammantaget
ser jag positivt på framtiden och att vi närmar oss den dagen då vi
kan känna stolthet över att vi bidrar till bästa möjliga behandling
från dag ett för världens cancerpatienter, samtidigt som det skapar
stort värde för våra aktieägare.

Anders Rylander

Verkställande direktör

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel. +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Cecilia Driving, CFO
tel. +46 (0)73 125 92 47
email: cecilia.driving@biovica.com

Informationen i denna delårsrapport lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019, 08:00
am CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i
syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum®
teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är
effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling
för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med
läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier.
Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och
registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Biovica är noterat på
Nasdaq First North. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biovica-international-ab/r/delarsrapport-maj-...
https://mb.cision.com/Main/14910/2767723/1010736.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.