Du är här

2017-09-01

Biovica International AB: Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr
överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med
sammanlagt 575 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens
ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omvaldes: Göran Brorsson, Mats Danielsson, Maria Holmlund, Ulf
Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Göran Brorsson
valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant
Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm som
huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Samtliga beslut vara enhälliga.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica
Tel.: +46 (0)18 444 48 35
Email: anders.rylander@biovica.com

Informationen i denna kommuniké lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl.
08:00 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i
syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum®
teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är
effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling
för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med
läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier.
Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och
registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är
FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biovica-international-ab/r/kommunike-fran-biov...
http://mb.cision.com/Main/14910/2337439/716595.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.