Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

Biovica International AB: WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått
avtal med WntResearch AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5
behandling. Syftet med samarbetet är att forskningen ska leda fram
till en så kallad companion diagnostic, en biomarkör kopplad till
Foxy-5.

Biovica och WntResearch ser möjligheten att med hjälp av ett blodprov
identifiera vilka patienter som kan dra nytta av Foxy-5. Bakgrunden
till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat att
aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK) kan mätas med hög precision
med Biovicas DiviTum-test och är starkt korrelerat till aggressiv
tumörsjukdom. För att undersöka om det finns ett samband mellan TK,
Wnt-5a och återfall av cancer, så kommer TK att bestämmas i den
kommande fas 2-studien i patienter med tjocktarmscancer.

"Biomarkörsområdet är något som exploderar just nu och prediktiva
markörer är något som starkt efterfrågas av läkemedelsmyndigheter,
läkemedelsbolag samt behandlande läkare", säger Peter Morsing, VD
WntResearch.

"Vi ser en ökad efterfrågan på biomarkörer från forskande
läkemedelsbolag. Avtalet med WntResearch ger oss ytterligare kunskap
om ännu en tumörgrupp och i förlängningen är målet att fler patienter
selekteras som kan dra nytta av en bättre, skräddarsydd behandling.
Genom att individanpassa behandlingen vill vi bidra till att ge bästa
möjliga resultat för patienten.", säger Anders Rylander, VD Biovica.

Companion diagnostics är en del i utvecklingen av individanpassade
läkemedel, precision medicine. Området har under den senaste tiden
väckt stort intresse i läkemedelsvärlden. Inte minst när schweiziska
Roche i juni förvärvade amerikanska Foundation Medicine, med fokus på
individanpassad läkemedelsforskning, till ett marknadsvärde om 5,3
miljarder dollar.

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Peter Morsing, VD WntResearch AB
Tel: +46 (0) 72 720 0711
E-mail: pm@wntresearch.com

Denna information är sådan information som Biovica International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 8.30 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i
syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum®
teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är
effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling
för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar
med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som
utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485
certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska
Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på
banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a
spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och
sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det
till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en
specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.
WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i
prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas
rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten
från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med
cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight.

För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biovica-international-ab/r/wntresearch-och-bio...
http://mb.cision.com/Main/14910/2592446/891460.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.