Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Bittium Oyj: Bittium Oyj päivittää strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 24.11.2016 klo 8.00

Bittium Oyj päivittää strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan

Bittium Oyj on päivittänyt strategiaansa vahvistaakseen asemaansa
kansainvälisillä markkinoilla ja kiihdyttääkseen kasvua. Yhtiö
suunnittelee tekevänsä merkittäviä investointeja tulevaisuuteen
lisäämällä huomattavasti tuotekehitysinvestointeja omiin tuotteisiin
ja ratkaisuihin vuonna 2017. Investoinnit tulevat tuottamaan pitkällä
ajanjaksolla puolustus- ja viranomaismarkkinoiden luonteen
mukaisesti, joten yhtiö suunnittelee aktivoivansa tuotekehityskulut
valtaosiltaan taseeseen. Yhtiöllä on vahva tase- ja rahoitusasema.

Bittium on päättänyt muodostaa uuden tuote- ja palvelualueen
terveydenhuollon teknologian ympärille. Yhdistämällä terveydenhuollon
teknologiat, Bittiumin pitkän kokemuksen ja osaamisen langattomassa
teknologiassa sekä tietoturvateknologiassa antaa erinomaiset
edellytykset palvella asiakkaita terveydenhuollon sektorilla
tarjoamalla heille uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Ensimmäisenä
askeleena terveydenhuollon teknologiaosaamisen kartuttamiseksi
Bittium hankki 10.11.2016 omistukseensa biosignaalien mittaamiseen ja
monitorointiin erikoistuneen yhtiön Mega Elektroniikka Oy:n.

Bittium jatkaa epäorgaanisen kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla
tuote- ja palvelualueilla ja on valmis investoimaan yritysostoihin,
jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa.

Päivitetyn strategiansa mukaisesti yhtiön liiketoiminta tullaan
jakamaan 1.12.2016 lähtien kolmeen tuote- ja palvelualueeseen:
Defense & Security, Connectivity ja Medical Technologies.

Defense & Security

Defense & Security -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa
maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen
puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla. Bittium aikoo
kasvattaa merkittävästi investointeja erilaisten viranomais- ja
erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien ohjelmistojen
tuotekehityksessä sekä laajentaa puolustusteollisuuden
tuotevalikoimaansa taktisessa viestinnässä. Liikevaihdon kasvua
haetaan keskeisesti omista tuotteista ja tuotealustoista, joita
Bittium tarjoaa kansainvälisille puolustus- ja
viranomaismarkkinoille.

Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen,
tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun, 30-vuoden aikana
syntyneeseen edistykselliseen teknologiaosaamiseen ja
tietoturvaosaamiseen. Puolustusmarkkinoille suunnatuilla tuotteilla,
jotka mahdollistavat nopeamman tiedonsiirron, paremman liikkuvuuden
ja laajan yhteensopivuuden muihin viestintäjärjestelmiin Bittium
tarjoaa asiakkailleen uudenlaista suorituskykyä
johtamisjärjestelmiin.

Viranomaismarkkinoilla siirtymisen LTE-pohjaiseen teknologiaan
odotetaan kiihtyvän lähivuosien aikana. Viestintäjärjestelmille
asetetaan myös jatkuvasti kasvavia tietoturvavaatimuksia
tietoturva-uhkien lisääntyessä. Bittium kasvattaa investointeja
tuotetarjontansa edelleen kehittämiseksi näille markkinoille. Bittium
jatkaa myös tuotekehityspalveluiden tarjoamista satelliitti- ja
maanpäällisverkoissa toimivien erikoispäätelaiteiden ja niitä
tukevien järjestelmien kehittämiseksi viranomaismarkkinoille.

Puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla on selvästi
nähtävissä yhdentymistä sekä käytettävien teknologioiden että
tietoturvavaatimusten osalta. Myös monet asiakkuudet,
yhteistyökumppanit ja jakeluketjut ovat suurelta osaltaan samoja ja
trendi tähän suuntaan on voimistuva. Bittium keskittää aiemmin
erillisinä olleet tuote- ja palvelualueet yhdeksi kokonaisuudeksi,
joka synergiahyödyillään pystyy paremmin palvelemaan
puolustusteollisuuden ja turvallisuusteknologian asiakkaitaan.

Puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinat ovat luonteeltaan
hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille on ominaista
pitkät myyntiajat, jotka johtuvat hankkeiden ja osto-ohjelmien
pitkistä valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa.
Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Connectivity

Langattoman teknologian kehitys jatkuu ja digitalisoituminen luo
kasvavaa tarvetta langattomille yhteyksille. Bittium tarjoaa
asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden
ratkaisuja ja niiden kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina. Yhtiön
kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu vahvaan teknologia- ja
tietoturvaosaamiseen sekä luotettavuuteen ja laatuun. Mitä
kriittisemmästä järjestelmästä on kyse sitä merkittävämpi rooli
Bittiumin vahvuuksilla on.

Tuotekehityspalveluiden kysyntä 4G-verkkolaitteiden kehittämisessä
supistuu teknologian ja markkinan kypsyessä. Bittium on kuitenkin jo
vahvasti mukana 5G-teknologian kehittämisessä, mikä antaa yhtiölle
pitkällä aikavälillä hyvän aseman tarjota asiakkailleen yhä
edistyksellisempiä liitettävyysratkaisuja myös muilla markkinoilla.

Medical Technologies

Terveydenhuollossa etämonitoroinnin ja kotihoidon markkinat ovat
vahvassa kasvussa. Myös sairaalaympäristössä tehtävä potilaiden
monitorointi on muuttumassa langattomaksi. Nämä trendit luovat
vaatimuksia palveluiden digitalisoimiselle, langattomuudelle ja
tietoturvallisille yhteyksille. Näille markkinoille Bittium on
päättänyt muodostaa uuden tuote- ja palvelualueen terveydenhuollon
teknologian ympärille. Ensimmäisenä askeleena terveydenhuollon
teknologiaosaamisen kartuttamiseksi Bittium hankki 10.11.2016
omistukseensa biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin
erikoistuneen yhtiön Mega Elektroniikka Oy:n.

Yhdistämällä terveydenhuollon teknologiat, Bittiumin pitkän kokemuksen
ja osaamisen langattomassa teknologiassa sekä tietoturvateknologiassa
Bittiumilla on erinomaiset edellytykset palvella asiakkaita
terveydenhuollon sektorilla tarjoamalla heille uudenlaisia tuotteita
ja palveluita.

Bittium suunnittelee vahvistavansa tuote- ja palveluntarjontaansa
näille markkinoille myös etsimällä tätä kokonaisuutta täydentäviä
ostokohteita.

Taloudelliset tavoitteet

Bittium on ilmoittanut aiemmin tavoittelevansa 10 prosentin vuotuista
liikevaihdon kasvua ja pyrkivänsä saavuttamaan 10 prosentin
liikevoittotavoitteen viimeistään vuoden 2017 aikana. Yhtiö uskoo
tulevina vuosina pystyvänsä kasvattamaan liikevaihtoa jopa aiemmin
ilmoitettua tavoitetta enemmän ja asettaa tavoitteekseen ylittää 10
prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvutavoite.

Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavuttaa liikevaihdon kasvuun ja
liikevoittotasoon asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Syy tähän
on yhtiön aiemmin julkistaman merkittävän tietoliikenneasiakkaan
yhteistyön päättyminen, jonka odotetaan toteutuvan nopeammin ja
laajemmin kuin yhtiö aiemmin ennakoi. Bittiumin saaman tiedon mukaan
tämän asiakasyhteistyön tuoma liikevaihto loppuu kokonaan vuoden 2017
toisen vuosineljänneksen alkupuolella. Tässä laajuudessa tapahtuva
suuri ja nopea palveluliiketoiminnan liikevaihdon lasku on
todennäköisesti vaikea korvata nopeasti. Lisäksi vuoden 2017
liikevoiton tasoon vaikuttavat osaltaan myös tulevaisuuden kasvun
mahdollistamiseksi suunnitellut panostukset.

Bittiumin tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotteisiin ja
tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa. Yhtiön aiemmin ilmoittamien
tavoitteiden mukaan Bittiumin omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin
perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on
selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen
liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia.

Oulu, 24.11.2016
Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita
ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian
osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita
ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja
tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin
tietokoneisiin. 10.11.2016 alkaen Bittium tarjoaa asiakkailleen myös
terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien
mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja
urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen
vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3
miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä.
www.bittium.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/bittium-oyj/r/bittium-oyj-paivittaa-strategiaa...
http://mb.cision.com/Main/13623/2129813/594587.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.