Du är här

2018-07-26

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT HOLDING AB (publ) - Delårsrapport

januari - juni 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 juli 2018 - BONESUPPORT™, ett ledande
företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben,
publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret.

STRATEGISKA BESLUT I KVARTALET FÖR ATT DRIVA FRAMTIDA TILLVÄXT

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

1 APRIL - 30 JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 28,2 MSEK (37,1), en minskning med
24%, vilken i huvudsak påverkades av vår uppsägning i maj av
distributionsavtalet för USA

· Bruttomarginalen uppgick till 87,4% (87,2)
· Rörelseresultatet uppgick till -37,8 MSEK (-18,4)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK
(-0,76)

· Nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (69,6), en minskning med
15%, där segmentet North America minskade med 32% och segmentet
Europe and Rest of World ökade med 15%

· Bruttomarginalen uppgick till 84,6% (88,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -70,9 MSEK (-45,8)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,42 SEK
(-1,82)

1 JANUARI - 30 JUNI 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

1 APRIL - 30 JUNI 2018

· BONESUPPORT bygger egen kommersiell distributionsstruktur i USA
och sade upp nuvarande avtal med Zimmer Biomet

· Zimmer Biomet avbokade huvuddelen av sina order för juni-augusti
som en följd av uppsägningen

· Avtal tecknades med Collagen Matrix Inc. om att sälja flera av
deras produkter innehållande naturligt och syntetiskt benmaterial

· Beslut om att väsentligt förstärka den kommersiella
organisationen i Europa under 2018

· Årsstämman godkände aktierelaterade incitamentsprogram
· Årsstämman valde Simon Cartmell till ny styrelseledamot
VID PERIODENS SLUT

· Håkan Johansson tillträder som ny CFO senare i höst efter Björn
Westberg

· Michael Diefenbeck, Chief Medical Officer, övertog 18 juli
ansvaret för R&D och Clinical Affairs från Jerry Chang

"Vi tog i kvartalet ett flertal strategiska beslut som bör leda till
ökad marknadspenetration kommande

år genom ny distributionsstruktur i USA, komplementära produkter via
inlicensiering samt nästan en fördubbling av säljstyrkan i Europa
under 2018." Emil Billbäck, VD

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finasiella-raporter-nn/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us-sv23/

Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag
kl. 14.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

Webbsändning
Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande
webbadress:

https://financialhearings.com/event/10858
Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO
-Slut-

För mer information kontakta:

Formulärets överkant

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7282 1022

bonesupport@citigatedewerogerson.com

Om BONESUPPORT™

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling
och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen
till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och
terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av
prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja
bentillväxt.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE
VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade
på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk
osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en
ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62
MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling
och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen
till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och
terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av
prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja
bentillväxt.

Dessutom letar BONESUPPORT efter externa möjligheter att utöka
produktutbudet i USA och har ett strategiskt avtal med Collagen
Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som
kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker
"BONEX" (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på
www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli
2018 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/bonesupport-holding-a...
http://mb.cision.com/Main/16090/2581453/883341.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.