Du är här

2017-09-20

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT™ DATA PRESENTERADE PÅ EORS VISAR CERAMENT® BONE VOID FILLER  FÖRMÅGA ATT FRISÄTT...

Lund, Sverige, 08.00 CEST, 20 september 2017 - BONESUPPORT, ett
snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska
bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av
trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin
unika CERAMENT®-plattform, tillkännager att en preklinisk studie som
utvärderar in-vivo-frisättningskinetiken för radiomärkt
benmorfogenetiskt protein (rhBMP-2) och zoledronsyra (ZA) från
CERAMENT BONE VOID FILLER (BVF) presenterades vid European
Orthopaedic Research Society (EORS) i München den 15 september.
Presentationen gavs av Mr Deepak Raina, Institutionen för Ortopedi,
Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige.

I sin presentation redogjorde Mr Raina för forskningsresultat som
visar att CERAMENT BVF uppnådde frisättning av både rhBMP-2 och ZA in
vivo uppmätt under en fyra veckors period. Efter 4 veckor hade
CERAMENT BVF frisatt 57% rhBMP-2 och 23% ZA. Detta är ett viktigt
resultat eftersom den konstanta tillgängligheten av rhBMP-2 under en
lång period kan ge CERAMENT BVF osteoinduktiva egenskaper, samtidigt
som förekomsten av ZA lokalt förhindrar benresorption.

Dessa data tyder på att användningen av CERAMENT BVF för frisättning
av BMP, gör det möjligt att övervinna de problem med lokal
frisättning av BMP som finns med nuvarande tillgängliga
tillvägagångssätt.

En annan preklinisk studie publicerad i Nature Scientific Reports (Raina, D et al, referens nedan) visade in vivo att CERAMENT med en kombination av rhBMP-2 och ZA i mycket låga doser kunde kvantitativt och kvalitativt generera en hög mängd mineraliserad benvolym. Studien visade att den mineraliserade volymen var signifikant högre när CERAMENT kombinerades med rhBMP-2 och ZA jämfört med CERAMENT i kombination med bara
rhBMP-2.

Mr Deepak Rainas, kommenterade sin egen presentation: "De viktiga
fynden som vi presenterade på EORS visar att genom att utnyttja
CERAMENT BVFs frisättningsegenskaper skulle det vara möjligt att
övervinna de nuvarande problemen i samband med lokal frisättning av
BMP för att främja bentillväxt. Den växande datamängden som vår
forskningsgrupp genererar med CERAMENT BVF ger ökad tilltro att detta
nya tillvägagångssätt kan leda till att en kommersiellt tillgänglig
produkt för förbättring av bentillväxten."

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: "Vi är glada över
att dessa in vivo data om CERAMENT BVF kombinerat med
benmorfogenetiskt protein och zoledronsyra har presenterats vid denna
prestigefyllda vetenskapliga konferens. Dessa data stödjer vår
produktpipeline-strategi som fokuserar på att utveckla nya
CERAMENT-produkter som kan förbättra bentillväxten."

Raina, D. et al. A Biphasic Calcium Sulfate Hydroxapatite Carrier Bone
Morphogenic Protein -2 and Zoledronic Acid Generates Bone (2016)
Nature Scientific Reports

http://bit.ly/22xgU84

For more information contact:

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022

bonesupport@citigatedr.co.uk

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell
fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara
biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben
med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE
VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade
på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk
osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en
ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41
MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.
Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK
under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och
ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling
och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen
till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel
och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline
av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja
bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker
"BONEX" (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på
www.bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/bonesupport--data-pre...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.