Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-12

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT™ - Ett nytt biokeramiskt utvecklingsprojekt som kan förstärka återskapandet av ben,...

Lund, Sweden, 12 juli 2017 - BONESUPPORT AB, ett snabbväxande företag
med innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som
behandlar hålrum i ben orsakade av trauma, beninfektion, sjukdom
eller relaterad kirurgi, meddelade i dag att en av komponenterna i
bolagets framtida produktportfölj, med fokus på att utveckla en ny
CERAMENT™-produkt som förstärker återskapandet av ben, har tilldelats
8 Mkr från svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Projektet - Developing Functionalized Biomaterials with Bone Active
Molecules as Novel Strategies/Tools for Secondary Prevention and
Treatment of Osteoporotic Fragility Fractures - kommer att genomföras
av en indisk-svensk universitetsforskningsgrupp.

Projektets forskningsledare är:

· Professor Magnus Tägil, Ortopediska institutionen, Lunds
Universitet

· Professor Ashok Kumar, Department of Biological Sciences and
Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur i den indiska
delstaten Uttar Pradesh

Professor Lars Lidgren, grundaren av BONESUPPORT, och professor Hanna
Isaksson, båda från Lund Universitet, kommer att vara biträdande
forskningsledare för projektet. Dr Eva Lidén, BONESUPPORT's
forskningschef, kommer också att bidraga med sitt kunnande.

Projektet kommer att utvärdera en kombination av ett biokeramiskt
material, benbildande molekyler och kroppens egna celler för att
återskapa ben och förbättra den mekaniska styrkan i de osteoporotiska
delarna.

Ett av målen är att utvärdera förmågan hos CERAMENT™|G,
bengraftsubstitut som frisätter antibiotikan gentamicin, att leverera
en kombination av proteinet BMP-2 (Bone Morphogenic Protein) som
främjar benbildningen och zoledronsyra som minskar den sekundära
benresorptionen.

Richard Davies, VD BONESUPPORT, kommenterar, "Jag är nöjd med att
denna indisk-svenska forskningsgrupp, som är fokuserad på att
utveckla innovativa CERAMENT-produkter, har erhållit detta betydande
finansieringsstöd. Om projektet blir framgångsrikt, kommer det att
hjälpa oss att accelerera framtagandet av produkter i vår framtida
produktportfölj som är fokuserad, på att leverera förbättrade
behandlingsmöjligheter för osteoporotiska frakturer. Vi är övertygade
om att en ny CERAMENT-produkt, som kan distribuera ämnen som
förstärker återskapandet av ben, kommer att vara mycket kommersiellt
attraktiv."

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell
fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara
biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben
med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.
BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™
BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G och CERAMENT™ V* är samtliga
baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen
CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk
osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en
ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes. Därutöver
bedriver bolaget forskning och utveckling med fokus på att fortsätta
att vidareutveckla och förfina dess nuvarande teknologi och utvidga
dess användning till ytterligare behandlingsområden genom frisättning
av andra läkemedel och terapeutiska substanser.

BONESUPPORTs produkter baseras på en innovativ teknologi som skyddas
av en patentportfölj på cirka 100 registrerade och/eller sökta
patent. BONESUPPORT har nio års dokumenterad erfarenhet av säkerhet
och effekt vid patientbehandling och uppskattar, baserat på
försäljningsdata, att 30 000 behandlingar hittills har utförts med
dess produkter världen över.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41
MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.
Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK
under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och
att visa vinst på rörelseresultatnivå.

BONESUPPORT grundades 1999 av professor Lars Lidgren, en
internationellt välrenommerad forskare. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm och handlas under beteckningen "BONEX" (ISIN code:
SE0009858152). Mer information visas på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgängligt i USA, endast för studiesyfte. CERAMENT
V: Ej tillgängligt i USA.

BONESUPPORT™ är ett registrerat varumärke.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB

Richard Davies, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email: ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

David Dible, Mark Swallow, Marine Perrier

+44 (0)20 7638 9571

bonesupport@citigatedr.co.uk

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/bonesupport----ett-ny...
http://mb.cision.com/Main/16090/2306058/699249.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.