Du är här

2017-10-09

Bonesupport Holding AB: Första patienten är inkluderad i en studie där man utvärderar CERAMENT® G/CERAMENT® V hos pati...

Lund, Sverige, 08:00 CEST 9 oktober 2017 - BONESUPPORT™, ett
snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska
bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av
trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin
unika CERAMENT®-plattform meddelar att den första patienten har
rekryterats i en studie som utvärderar CERAMENT® G och CERAMENT® V
hos patienter som genomgår revisions-artroplastik i höft och knä.
Professor Carlo Romanò är ansvarig prövare för studien, som kommer
att äga rum på 6 olika kliniska centra i Italien och förväntas
rekrytera cirka 135 patienter.

Den prövarledda studien är en öppen, observationell prospektiv kohort
klinisk studie som utformats för att utvärdera effektiviteten och
säkerheten hos CERAMENT G eller CERAMENT V när de används för att
fylla bendefekter i tibia och/eller lårben och/eller acetabulum hos
patienter planerade att genomgå en tvåstegs revisionsartroplastik i
höft eller knä orsakad av periprostetiskaledinfektion (PJIs).

Resultaten från studien kommer att jämföras med en kohort av patienter
på samma kliniska centra, som behandlades med nuvarande vårdmetoder.

Syftet med studien är att visa ett förbättrat kliniskt utfall och en
lägre infektionsfrekvens för CERAMENT G eller CERAMENT V gruppen
jämfört med den retrospektiva cohort kontrollen utan användning av
CERAMENT G eller CERAMENT V.

PJI frekvensen enligt Musculoskeletal Infection Society (MSIS)
kriterier kommer att utgöra en endpoint under ettårsuppföljningen.

Professor Romanò, som leder studien, sade: "PJIs är fortfarande en av
de mest fruktade komplikationerna efter en ortopedisk operation.
Mikroorganismernas förmåga att fästa på implantatets yta och att
omedelbart producera en skyddande biofilm anses för närvarande vara
den största utmaningen i behandlingen av implantatrelaterade
infektioner. För närvarande finns det inget accepterat
tillvägagångssätt att förhindra återkommande PJIs hos patienter som
genomgår revisionsartroplastik. Vi har redan genomfört en pilotstudie
som visade ett fördelaktigt resultat av att använda CERAMENT G och
CERAMENT V i en liten grupp av patienter som genomgick tvåstegs knä
och höft revisionsartroplastik. Syftet med denna större studie som vi
nu genomför är att bekräfta dessa lovande initiala resultat i en
större patientgrupp och jämföra resultaten med en retrospektiv
kontrollgrupp."

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: "Starten av denna
studie är ett viktigt steg i vår strategi att bygga en övertygande
databas för att stödja profylaktisk användning av både CERAMENT G och
CERAMENT V hos patienter som genomgår höft- och knä
revisionsartroplastik. Vi är övertygade om att CERAMENT G och
CERAMENT Vs förmåga att frisätta antibiotika som gentamicin och
vancomycin, samtidig benomvandling, kommer att medföra en minskning
av andelen PJIs i denna studie."

Kontaktinformation:

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

David Dible, Pip Batty, Marine Perrier

+44 (0)20 7638 9571

bonesupport@citigatedr.co.uk

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell
fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara
biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben
med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE
VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade
på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk
osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en
ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41
MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.
Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK
under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och
ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling
och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen
till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel
och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline
av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja
bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker
"BONEX" (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på
www.bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/forsta-patienten-ar-i...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.