Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Bong AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Årets andra kvartal utvecklades starkt försäljningsmässigt och Bong
har fortsatt flyttat fram sina positioner på den europeiska
kuvertmarknaden. Även försäljningen av lätta förpackningar visade en
bra tillväxt under andra kvartalet jämfört med motsvarande period
föregående år och Bong ser flera intressanta möjligheter att fortsatt
växa inom detta område. För att kompensera för de höjda
råmaterialpriserna har Bong framgångsrikt implementerat prishöjningar
till kunder, vilket kommer att förbättra marginalerna under de
kommande kvartalen, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

April - juni 2018

· Nettoomsättning ökade till 543 MSEK (481)
· Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 21 MSEK (19)
· Rörelseresultatet ökade till 10 MSEK (7)
· Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK
(0)

· Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -10 MSEK (0)
· Resultat efter skatt -17 MSEK (-8)
· Resultat per aktie -0,08 SEK (-0,04)
· Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -48 MSEK
(-15)

· Refinansieringen av Bongs obligation har påbörjats i linje med
tidigare kommunikation

Januari - juni 2018

· Nettoomsättning ökade till 1 081 MSEK (1 026)
· Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 44 MSEK (49)
· Rörelseresultatet minskade till 20 MSEK (26)
· Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet uppgick till 2 MSEK
(0)

· Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -10 MSEK (0)
· Resultat efter skatt -21 MSEK (-5)
· Resultat per aktie -0,11 SEK (-0,03)
· Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -46 MSEK (7)
Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i
Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av
information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga
tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för
detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen
omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12
länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och
koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong
är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small
Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juli 2018 kl.
12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c257...
http://mb.cision.com/Main/759/2574260/877485.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.