Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Boozt: Boozt AB Q3 rapport, 1 januari - 30 september 2019

Under tredje kvartalet var nettoomsättningstillväxten 22% (i lokal
valuta 22%) med 19% tillväxt för Boozt.com och 90% tillväxt för
Boozlet.com. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till -3,6%
(-4,0%). Under de första nio månaderna var nettoomsättningstillväxten
26% (i lokal valuta 25%) med en justerad rörelsemarginal på 0,3%
(0,3%).

[image]

VD Hermann Haraldsson säger: "Avmattningen i klädbranschen, särskilt i
Sverige och Danmark, ökade över sommaren vilket avspeglas i
Boozt.com:s tillväxt på 19% under kvartalet. Däremot visade
Booztlet.com en fortsatt stark trend med 90% tillväxt under
kvartalet. Vi är glada över vår förmåga till en stark leverans
avseende våra viktigaste nyckeltal: kundnöjdheten är fortsatt mycket
hög, genomsnittligt ordervärde ligger på samma nivå som föregående år
och inflödet av nya kunder ökar fortfarande jämfört med föregående
år. Balansräkningen är stark med en sund lagernivå, vilket ger oss
flexibilitet att anpassa oss till de många möjligheter som uppstår på
en utmanande marknad."

"Efter de senaste säsongernas nedåtgående trend avseende
bruttomarginalen har vi sett en något ökad bruttomarginal under
början av den pågående höst/vintersäsongen jämfört med föregående år,
vilket är uppmuntrande. Under kvartalet gick dock den rapporterade
bruttomarginalen ner på grund av en annorlunda försäljningsmix samt
en tidig nedskrivning av Boozt.com:s varulager från tidigare
säsonger. Det nedskrivna lagret kan ge en bättre marginal i
Booztlet.com under innevarande säsong, vilket mer än uppväger för
nedskrivningens negativa påverkan. Trots den lägre bruttomarginalen
ökade den justerade rörelsemarginalen, drivet av skalfördelar i
marknadsföringskostnader samt administrations- och övriga kostnader."

"I oktober gjorde vi förändringar i avtalsstrukturen avseende en stor
varumärkespartner. Vi ingick ett konsignationsliknande avtal med
varumärkespartnern som äger varorna på vårt lager, vilket får
effekten att det endast är vår konsignationsavgift som redovisas som
intäkt. Detta påverkar nettoomsättningen negativt men förbättrar vårt
rörelsekapital med ungefär 1 procentenhet. Den här förändringen i
kombination med att vi på grund av avmattningen i klädbranschen i
Danmark och Sverige, går vi in i det fjärde kvartalet med större
försiktighet och får till konsekvens att vi justerar vår prognos
avseende nettoomsättningstillväxten för helåret till intervallet 23%
till 26%, från att tidigare ha legat på över 27%. Prognosen för
justerad rörelsemarginal uppgraderas, från tidigare över 2,3% till nu
över 2,5%, tack vare verksamhetsförbättringar. Förbättringarna är ett
första litet steg av flera initiativ till effektiviseringar i
verksamheten som vi identifierat. Initiativen kommer att bidra under
de kommande åren och möjliggör en fortsatt hög investering i tillväxt
samtidigt som rörelsemarginalmålet på medellång sikt om 6% uppnås."

[image]

Prognosen baseras på antagandet att valutorna är konstanta under
perioden från detta offentliggörande och under resten av
räkenskapsåret

Telefonkonferens / audiocast

Q3 rapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann
Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Allan Junge-Jensen, vid
en telefonkonferens / audiocast den 14 november 2019 kl. 09.30.
Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts
webbsida (https://www.booztfashion.com/sv).

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 /
E-mail: heha@boozt.com

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +45 53 50 14
53 / Email: anen@boozt.com

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november kl 08.00
genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag
som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt
erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat
för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com.
Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade
teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av
Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty
by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök
www.booztfashion.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boozt/r/boozt-ab-q3-rapport--1-januari---30-s...
https://mb.cision.com/Main/15799/2961032/1141101.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.