Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Boozt: Boozt offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 7 maj 2017 offentliggjorde Boozt AB (publ) ("Boozt" eller
"Bolaget") sin avsikt att genomföra en börsnotering av Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt och
prisintervall i erbjudandet ("Erbjudandet").

Boozt är ett ledande[1], snabbväxande och lönsamt nordiskt
teknikföretag som säljer mode online. Bolaget erbjuder kunder ett
välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för flertalet
livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserade multi-brandbutik
Boozt.com. Bolagets webbutiker har drygt fem miljoner besök i
månaden[2] som en följd av en bekväm shoppingupplevelse med hög
servicenivå (däribland en konsekvent användarupplevelse i både mobila
enheter och datorer), snabba leveranser och enkla returer.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet är riktat till institutionella investerare i Sverige
och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Danmark.

· Det slutgiltiga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom
intervallet 54 - 63 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för
Boozt på cirka 3 088 - 3 544 miljoner SEK. Det slutgiltiga priset i
Erbjudandet till allmänheten kommer inte överstiga 63 SEK per aktie
och förväntas att offentliggöras omkring den 31 maj 2017.

· Erbjudandet omfattar mellan 24 013 681 och 24 991 348 aktier,
varav 6 349 000 - 7 407 000 nya aktier som emitteras av Bolaget.
Återstående 17 584 348 - 17 664 681 befintliga aktier erbjuds av
Sunstone Technology Ventures Fund II K/S, Verdane Capital VII K/S,
ECCO Holding A/S, Sampension KP Livsforsikring A/S och
styrelseledamoten Kent Stevens Larsen (tillsammans de "Säljande
Aktieägarna"). Erbjudandet av nya aktier kommer att tillföra Boozt en
bruttolikvid om cirka 400 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka
384 miljoner kronor.

· Erbjudandet omfattar cirka 42,7 - 43,7 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget. Säljande Aktieägarna har förbehållit sig
rätten att utöka Erbjudandet med högst 3,5 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget. Om rätten att utöka Erbjudandet utnyttjas
till fullo och Överdelningsoptionen (definieras nedan) utnyttjas till
fullo, motsvarar Erbjudandet cirka 53,1 - 54,3 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget.

· För att täcka eventuell övertilldelning i anslutning med
Erbjudandet kommer Säljande Aktieägarna bevilja Joint Global
Coordinators (definieras nedan), på uppdrag av Managers (definieras
nedan), en option att köpa ytterligare upp till 4 048 931 befintliga
aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15,0 procent
av antalet aktier i Erbjudandet.

· Efter Erbjudandet slutförts, under antagandet att Säljande
Aktieägarna utökar Erbjudandet till fullo och
Övertilldelningsoptionen är utnyttjad till fullo, kommer Säljande
Aktieägarna att äga cirka 36,5 procent av Bolagets aktier och
befintliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget
kommer att äga cirka 2,9 procent av Bolagets aktier, vid antagande om
ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (58,50 kronor).

· Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att
omfatta cirka 1 779 miljoner SEK motsvarande cirka 53,7 procent av
det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet slutförts, vid
antagande om ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

· Ferd AS, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och Catella
Fondförvaltning AB för räkning förvaltade fonder har åtagit sig,
förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet
motsvarande 6,0 procent, 6,0 procent och 3,8 procent av de utestående
aktierna i Bolaget efter Erbjudandet genomförande. Den befintliga
aktieägaren Friheden Invest A/S har åtagit sig, förutsatt vissa
villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet så att de uppnår en total
ägarandel om 4,9 procent i Bolaget.

· Åtagandena ifrån de fyra ankarinvesterarna uppgår till omkring 565
miljoner SEK, motsvarande cirka 39,5 procent av antalet aktier i
Erbjudandet (cirka 31,7 procent det totala antalet aktier i
Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och
att Överdelningsoptionen utnyttjas till fullo), vid antagande om ett
pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

· I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som
rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt
definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt
undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse. Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att
ske i enlighet med Regulation S enligt U.S. Securities Act från 1933
i dess nuvarande lydelse.

· Beräknad första handelsdag för Boozt aktier på Nasdaq Stockholm är
den 31 maj 2017 under kortnamnet "BOOZT" och beräknad likviddag är
den 2 juni 2017.

· Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 17 maj
2017 på företagets hemsida www.booztab.com.

Hermann Haraldsson, VD för Boozt

"Det har varit en mycket spännande resa sedan nylanseringen i augusti
2011. Vi har den stora förmånen och turen att ha ambitiösa, hårt
arbetande och drivna personer i Bolaget. Tillsammans har vi kommit
långt, men är långt ifrån färdiga utan snarare bara i början på något
riktigt stort. En börsnotering blir en viktig milstolpe för Bolaget
eftersom vi genom denna kommer få vår långsiktiga ägarstruktur på
plats, så vi kan fortsätta vår mission mot att bli den ledande
onlineaktören för mode i Norden med en enastående kundupplevelse."

Henrik Theilbjørn, Styrelseordförande för Boozt

"Det är spännande tider. Styrelsen ser med stolthet på vad
ledningsgruppen har uppnått sedan nylanseringen. Boozt har en ledande
position inom nordiskt mode online tack vare sitt kundfokus, sin
teknikbaserade verksamhet och växande skala. Med en strategi för
fortsatt lönsam tillväxt ser vi fram emot att erbjuda möjligheten för
en bredare grupp av aktieägare att följa med oss och Bolaget på dess
spännande framtida resa."

Bakgrund till Erbjudandet

Boozt grundades ursprungligen 2007 för att tillhandahålla outsourcad
mono-brandverksamhet för varumärken online. Den nuvarande
ledningsgruppen tillträdde Boozt 2010-2011 för att stödja Bolaget i
nylanseringen under 2011, när Boozt.com lanserades. Under de följande
åren gjordes betydande investeringar för att stödja tillväxten och
öka antalet kunder.

Boozts styrelse och ledning, tillsammans med huvudägarna (Sunstone,
Verdane, ECCO, och Sampension), anser att det nu är en lämplig
tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på
Nasdaq Stockholm. Erbjudandet och noteringen förväntas främja
Bolagets fortsatta tillväxt, ge Boozt tillgång till
kapitalmarknaderna och etablera en diversifierad bas av svenska och
internationella aktieägare. Boozt bedömer också att noteringen på
Nasdaq Stockholm kommer att öka kännedomen bland kunder och
leverantörer.

Prospekt och anmälan

Prospekt (på svenska och engelska) avseende Erbjudandet offentliggörs
idag den 17 maj 2017 på Boozts hemsida (www.booztab.com). Prospekt
och anmälningsinstruktioner finns tillgängligt på Carnegies hemsida
(www.carnegie.se) (http://www.carnegie.se%29/) och Danske Banks
hemsida (www.danskebank.se). Anmälan kan även göras på Nordnets
internettjänst (www.nordnet.se).

Preliminär tidsplan

- Offentliggörande av prospekt: 17 maj 2017
- Anmälningsperiod för allmänheten i 18-29 maj 2017
Sverige och
Danmark:
- Anmälningsperiod för institutionella 18-30 maj 2017
investerare:
- Offentliggörande av slutgiltigt pris i 31 maj 2017
Erbjudandet:
- Första dag för handel av Boozts aktier: 31 maj 2017
- Likviddag: 2 juni 2017

Rådgivare

Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners ("Joint Global Coordinators"). Berenberg är Joint
Bookrunner (tillsammans med Joint Global Coordinators, "Managers").
Vinge och Davis Polk är legala rådgivare till Bolaget och White &
Case är legal rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson, VD / heha@boozt.com / +45 20 94 03 95

Johan Holmqvist, Kommunikations- & IR-chef / jnh@boozt.com / +46 708
376 677

www.booztab.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl 20.00 CET den 17 maj
2017.

Om Boozt

Boozt är ett ledande[3], snabbväxande och lönsamt nordiskt
teknikföretag som säljer mode online. Bolaget erbjuder kunder ett
välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för flertalet
livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserade multi-brandbutik
Boozt.com. Bolagets webbutiker har drygt fem miljoner besök i
månaden[4] som en följd av en bekväm shoppingupplevelse med hög
servicenivå (däribland en konsekvent användarupplevelse i både mobila
enheter och datorer), snabba leveranser och enkla returer. Boozt
inriktar sig på nordiska modeföljande konsumenter, huvudsakligen i
åldern 25-54 som värdesätter bekvämlighet i sin kundupplevelse och
vilka tenderar att generera ett högt genomsnittligt ordervärde.

Bolaget driver en ändamålsbyggd och integrerad teknikplattform som
tillåter Bolaget att styra kundupplevelsen och som möjliggör framtida
tillväxt. Hantering och distribution utförs i det automatiserade
hanteringscentret, strategiskt beläget i Ängelholm med en totalyta på
43 500 kvm (77 000 kvm vid full utbyggnad), 130 plockningsrobotar och
kapacitet för över 450 000 platser för lagerhållna produkter, vilket
möjliggör leverans nästa dag till stora delar av Norden.

Boozt har haft en hög tillväxttakt historiskt, främst driven av den
snabba utvecklingen av Boozt.com som ökade nettoomsättningen med en
CAGR på 69 procent under perioden 2014 till 2016, med gradvis
förbättrad lönsamhet. Boozts starka marknadsposition online och dess
konkurrenskraftiga erbjudande har gjort det möjligt för Boozt att
attrahera nya kunder och öka antalet beställningar från återkommande
kunder. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Malmö, har bedrivit sin
nuvarande verksamhet sedan 2011 och hade 193 anställda från mer än 25
länder per 31 december 2016.

Om Sunstone Capital

Sunstone Capital är ett partnerägt riskkapitalbolag som grundades 2007
av ett internationellt team av erfarna entreprenörer, chefer och
investerare. Sunstone Capital fokuserar på att utveckla life-science
och teknik-bolag med en stark potential i ett tidigt skede för att
uppnå global framgång p...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.