Du är här

2017-05-31

Boozt: Slutligt pris i Boozts börsintroduktion fastställs till 62 SEK per aktie - handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Boozt AB (publ) ("Boozt" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet
av erbjudandet av Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm
("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort,
både bland institutionella investerare och bland allmänheten i
Sverige och Danmark. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Hermann Haraldsson, VD för Boozt

"Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares
stora intresse som visats för Boozt under listningsprocessen. Den
starka efterfrågan i börsintroduktionen från både nordiska och
internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt
erbjudande samt vår potential. Detta är en viktig milstolpe för oss,
och vi välkomnar alla nya ägare till fortsättningen på Boozts resa
mot att bli den ledande onlineaktören för mode i Norden."

Erbjudandet i korthet

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 62 SEK per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde på Boozt om cirka 3 493 miljoner SEK.

· Erbjudandet omfattade 26 015 604 aktier, varav 6 451 000 nya
aktier emitterades av Bolaget. Återstående 19 564 604 befintliga
aktier erbjöds av Sunstone Technology Ventures Fund II K/S, Verdane
Capital VII K/S, ECCO Holding A/S, Sampension KP Livsforsikring A/S
och styrelseledamoten Kent Stevens Larsen (tillsammans de "Säljande
Aktieägarna"). Erbjudandet av nya aktier har tillfört Boozt en
bruttolikvid om cirka 400 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka
384 miljoner kronor.

· För att täcka eventuell övertilldelning i anslutning med
Erbjudandet har Säljande Aktieägarna[1] beviljat Joint Global
Coordinators (definieras nedan), på uppdrag av Managers (definieras
nedan), en option att köpa ytterligare upp till 3 887 138 befintliga
aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15 % av
antalet aktier i Erbjudandet.

· Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo och att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att
omfatta cirka 1 854 miljoner SEK motsvarande cirka 53 % av det totala
antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet slutförts.

· Genom Erbjudandet har ankarinvesterarna - Ferd AS,
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Friheden Invest A/S och
Catella Fondförvaltning AB - förvärvat aktier i linje med deras
åtaganden om cirka 566 miljoner SEK, motsvarande cirka 31 % procent
av antalet aktier i Erbjudandet, förutsatt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Boozt största
aktieägare vara Sampension KP Livsforsikring A/S (9,9 %), Sunstone
Technology Ventures Fund II K/S (9,9 %), Verdane Capital VII K/S (8,2
%), ECCO Holding A/S (7,1 %), Ferd AS (5,7 %), Arbejdsmarkedets
Tillægspension (ATP) (5,7 %), Friheden Invest A/S (4,9 %) och Catella
Fondförvaltning AB (3,6 %).

· Handel i Boozt-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 31 maj
2017 under kortnamnet "BOOZT" och likviddag är den 2 juni 2017.

Rådgivare

Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners ("Joint Global Coordinators"). Berenberg är Joint
Bookrunner (tillsammans med Joint Global Coordinators, "Managers").
Vinge och Davis Polk & Wardwell LLP är legala rådgivare till Bolaget
och White & Case är legal rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson, VD / heha@boozt.com / +45 20 94 03 95
Johan Holmqvist, Kommunikations- & IR-chef / jnh@boozt.com / +46 708
376 677

www.booztab.com
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 31 maj
2017.

Om Boozt

Boozt är ett ledande[2], snabbväxande och lönsamt nordiskt
teknikföretag som säljer mode online. Bolaget erbjuder kunder ett
välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för flertalet
livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserade multi-brandbutik
Boozt.com. Bolagets webbutiker har drygt fem miljoner besök i
månaden[3] som en följd av en bekväm shoppingupplevelse med hög
servicenivå (däribland en konsekvent användarupplevelse i både mobila
enheter och datorer), snabba leveranser och enkla returer. Boozt
inriktar sig på nordiska modeföljande konsumenter, huvudsakligen i
åldern 25-54 som värdesätter bekvämlighet i sin kundupplevelse och
vilka tenderar att generera ett högt genomsnittligt ordervärde.

Bolaget driver en ändamålsbyggd och integrerad teknikplattform som
tillåter Bolaget att styra kundupplevelsen och som möjliggör framtida
tillväxt. Hantering och distribution utförs i det automatiserade
hanteringscentret, strategiskt beläget i Ängelholm med en totalyta på
43 500 kvm (77 000 kvm vid full utbyggnad), 130 plockningsrobotar och
kapacitet för över 450 000 platser för lagerhållna produkter, vilket
möjliggör leverans nästa dag till stora delar av Norden.

Boozt har haft en hög tillväxttakt historiskt, främst driven av den
snabba utvecklingen av Boozt.com som ökade nettoomsättningen med en
CAGR på 69 procent under perioden 2014 till 2016, med gradvis
förbättrad lönsamhet. Boozts starka marknadsposition online och dess
konkurrenskraftiga erbjudande har gjort det möjligt för Boozt att
attrahera nya kunder och öka antalet beställningar från återkommande
kunder. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Malmö, har bedrivit sin
nuvarande verksamhet sedan 2011 och hade 193 anställda från mer än 25
länder per 31 december 2016.

Om Sunstone Capital

Sunstone Capital är ett partnerägt riskkapitalbolag som grundades 2007
av ett internationellt team av erfarna entreprenörer, chefer och
investerare. Sunstone Capital fokuserar på att utveckla life-science
och teknik-bolag med en stark potential i ett tidigt skede för att
uppnå global framgång på sina marknader. Med över 700 miljoner euro i
förvaltat kapital fördelat på sju fonder är Sunstone idag en av de
ledande och mest aktiva oberoende venture capital-investerarna i
Norden.

Om Verdane Capital

Verdanes fonder stödjer snabbväxande bolag inom mjukvara, e-handel,
energi och högteknologisk industri med flexibelt tillväxtkapital.
Fonderna kan investera både i enskilda bolag och i portföljer av
bolag. Verdanes fonder förvaltar över 9 miljarder kronor och har
investerat i över 300 företag under de senaste 14 åren. Verdane
Capital Advsiors har 25 anställda på kontor i Oslo, Stockholm och
Helsingfors.

Om ECCO

Ecco är ett av världens ledande skomärken som kombinerar stil och
komfort. ECCO:s framgång bygger på produkter med en bra passform och
högkvalitativa läder. ECCO äger och förvaltar alla delar av
värdekedjan, från garverier och skotillverkning till grossist- och
detaljhandel. ECCO:s produkter säljs i 88 länder från över 2 000
ECCO-butiker och över 14 000 försäljningsställen. ECCO är familjeägt,
grundat i Danmark 1963, och sysselsätter över 20 000 personer världen
över.

Om Sampension

Sampension förvaltar branschövergripande pensionssystem för cirka 300
000 danskar. Huvuddelen av kunderna är anställda i kommuner eller
staten, men Sampension förvaltar också pensioner för ett antal
anställda inom den privata sektorn genom företagspensionssystem.
Sampension förvaltar tillgångar om cirka 268 miljarder kronor och är
Danmarks tredje största pensionsfond.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras
eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller
någon annan jursidiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering enligt Securities Act och i enlighet med
tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte
att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda
allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt
enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant
hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").
Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring
annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och
endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat,
på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana
investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i
den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i
(i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer").
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt
förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer
som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på
detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör
mått definierade enligt International Financial Reporting Standards
("IFRS"), inklusive vissa mått som "justerad EBIT", "justerade
EBIT-marginal", "justerade EBITDA", och "justerad EBITDA-marginal"),
vilka benämns "icke IFRS finansiella mått". Dessa icke IFRS-mått
kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till
IFRS-mått. Icke IFRS-mtt har vissa begränsningar som analysverktyg
och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till
resultatmått herledda i enlighet med IFRS.

Frågor som disk...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.