Du är här

2017-09-20

Boozt: Valberedningen i Boozt AB (publ) utsedd

Enligt beslut vid årsstämman den 15 maj 2017 ska Boozts valberedning
inför årsstämman 2018 bestå av representanter för de, per den 31
augusti 2017, tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av
Euroclear Sweden förda aktieboken, samt av styrelsens ordförande.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.
Om någon av de tre största ägarna avstår från att utse en
representant, eller ifall någon representant avgår eller frånfaller
innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare som utsett
ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana den
nästkommande största aktieägaren i turordningen (d.v.s. först den
fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska
fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive
styrelsens ordförande. Ledamoten som representerar den röstmässigt
största ägaren ska utses till ordförande för valberedningen.
Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex
månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman
fastställda principer och har följande sammansättning:

· Bjørn Folmer Kroghsbo (representerar Sampension KP Livsforsikring
A/S), valberedningens ordförande

· Christian Lindegaard Jepsen (representerar Sunstone Technology
Ventures II K/S)

· Staffan Mörndal (representerar Verdane Capital VII K/S)
· Henrik Theilbjørn, styrelsens ordförande Boozt AB (publ)
Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om styrelsens
sammansättning, styrelsearvode, val av revisor och revisorsarvode.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta
per e-post till valberedningen@boozt.com eller per brev till Boozt
AB, Att: Valberedningen, Hyllie Boulevard 10 B, 215 32 Malmö.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2018 och kommer att publiceras på Boozts hemsida
tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman
kommer att hållas den 27 april 2018 i Malmö.

För mer information, vänligen kontakta:
Boozt AB (publ)
Henrik Theilbjørn / Styrelseordförande / Tel: +45 22 80 02 73 /
E-mail: theilbjorn@emmadsinvest.dk

Johan Holmqvist / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +46 708 37 66
77 / E-mail: jnh@boozt.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 september 2017, kl. 16.30 CET.

Om Boozt
Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag
som säljer mode online. Boozt hade en nettoomsättning om 1,4
miljarder kronor 2016 och erbjuder sina kunder ett välavvägt och
modernt urval av varumärken, relevanta för ett flertal livsstilar,
huvudsakligen genom sin onlinebaserad multibrandbutik Boozt.com.
Bolaget driver en ändamålsenlig, egenutvecklad och integrerad
teknikplattform som möjliggör för bolaget att kunna erbjuda den bästa
möjliga kundupplevelsen. Med en ökande kundbas på fler än 915 000
aktiva kunder har Boozt.com mer än sex miljoner besök per månad.
Boozt driver förutom Boozt.com även webbutiken Booztlet.com, samt
detaljhandelsbutikerna Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För
mer information, vänligen besök www.booztfashion.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boozt/r/valberedningen-i-boozt-ab--publ--utsed...
http://mb.cision.com/Main/15799/2350953/725359.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.