Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Botnia Exploration: Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEK

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada,
Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia Exploration" eller
"Bolaget") säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30
månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden
avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6
procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt.
Därmed tillfördes Bolaget 47,5 MSEK, motsvarande 100 procent av
emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå
till 4,8 MSEK. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit
sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens
garanter tilldelas inte några aktier.

Stiftelsen Norrlandsfonden har med anledning av företrädesemissionens
genomförande enligt gällande konvertibelavtal rätt att teckna en
konvertibel om nominellt högst 1 941 094 SEK. Norrlandsfonden kommer
den 28 juni 2017 att fatta beslut huruvida stiftelsen avser teckna
konvertibeln. Teckningstiden för sådan teckning har förlängts till
och med den 30 juni 2017.

Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i
Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet sedan 2009 med ett
successivt utvecklat fokus på två guldfyndigheter längs
Skelleftefältet - Vargbäcken och Fäbodtjärn. Bolaget kontrollerar,
vid sidan av dessa, ett antal fyndigheter under prospektering. Båda
fyndigheterna i Vindelgransele innehåller guld i kvartsgångar,
Fäbodtjärn med höga halter lämplig för underjordsbrytning och
Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för
selektiv underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning
med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medger
i dagsläget gruvdrift under minst sex produktionsår. Botnia
Exploration har en strategisk målsättning att genom löpande
prospektering skapa förutsättningar för förlängd gruvverksamhet
därefter.

"Jag är mycket glad för den fulltecknade emissionen och våra
aktieägares värdefulla deltagande. Vi har nu säkerställt kapital för
drift av Botnia Explorations utveckling under 30 månader och kan
därmed verkställa våra utvecklingsprogram för blivande Vindelgransele
Gruvor fram till planerad gruvstart. Samtidigt kommer ett intensivt
prospekteringsprogram med bland annat undersökningsborrningar att
starta inom kort i Vindelgranseleområdet. Målsättningen är att
utveckla några av våra satellitfyndigheter till
bearbetningskoncessioner, och stärka bilden av Vindelgransele som
Sveriges nästa gruvområde", säger Bengt Ljung, VD för Botnia
Exploration Holding AB (publ).

Förändring aktiekapital, aktier och utspädning

Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3
472 981,65 SEK till 17 364 908,25 SEK och antalet aktier med 23 153
211 till 115 766 055. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till
20,0 procent, beräknat efter företrädesemissionens genomförande.

Vid eventuell teckning i den riktade emissionen av konvertibel till
Stiftelsen Norrlandsfonden kommer aktiekapitalet, vid full
konvertering av samtliga, inkluderat tidigare emitterade,
konvertibler, att öka med sammanlagt högst 710 156,25 SEK och antalet
aktier med högst 4 734 375, varefter aktiekapitalet uppgår till högst
18 075 064,50 SEK och antalet aktier till högst 120 500 430.
Utspädningen för befintliga ägare uppgår till högst 3,9 procent vid
full teckning och full konvertering, beräknat efter
företrädesemissionen och vid full konvertering.

Avräkningsnotor kommer att distribueras den 9 juni 2017 med planerad
registrering av emissionen hos Bolagsverket under vecka 25 och
omvandling av BTA till aktier under vecka 26.

Listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen har beslutat att genomföra ett listbyte från AktieTorget
till Nasdaq First North. Ambitionen är att listbytet ska vara
genomfört under hösten 2017. Bolaget kommer att meddela tidplan i ett
särskilt pressmeddelande.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Botnia Exploration i
samband med Företrädesemissionen och kommer att agera som Certified
Adviser för Bolaget på First North. Hamilton Advokatbyrå är legal
rådgivare till Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/botnia-explorations-foret...
http://mb.cision.com/Main/6229/2284383/685925.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.