Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Botnia Exploration: Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEK

BOTNIA EXPLORATIONS FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNADES MED 47,5 MSEK

Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia Exploration" eller "Bolaget") säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30 månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Därmed tillfördes Bolaget 47,5 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå till 4,8 MSEK. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens garanter tilldelas inte några aktier.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Stiftelsen Norrlandsfonden har med anledning av företrädesemissionens genomförande enligt gällande konvertibelavtal rätt att teckna en konvertibel om nominellt högst 1 941 094 SEK. Norrlandsfonden kommer den 28 juni 2017 att fatta beslut huruvida stiftelsen avser teckna konvertibeln. Teckningstiden för sådan teckning har förlängts till och med den 30 juni 2017.

Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet sedan 2009 med ett successivt utvecklat fokus på två guldfyndigheter längs Skelleftefältet - Vargbäcken och Fäbodtjärn. Bolaget kontrollerar, vid sidan av dessa, ett antal fyndigheter under prospektering. Båda fyndigheterna i Vindelgransele innehåller guld i kvartsgångar, Fäbodtjärn med höga halter lämplig för underjordsbrytning och Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för selektiv underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medger i dagsläget gruvdrift under minst sex produktionsår. Botnia Exploration har en strategisk målsättning att genom löpande prospektering skapa förutsättningar för förlängd gruvverksamhet därefter.

"Jag är mycket glad för den fulltecknade emissionen och våra aktieägares värdefulla deltagande. Vi har nu säkerställt kapital för drift av Botnia Explorations utveckling under 30 månader och kan därmed verkställa våra utvecklingsprogram för blivande Vindelgransele Gruvor fram till planerad gruvstart. Samtidigt kommer ett intensivt prospekteringsprogram med bland annat undersökningsborrningar att starta inom kort i Vindelgranseleområdet. Målsättningen är att utveckla några av våra satellitfyndigheter till bearbetningskoncessioner, och stärka bilden av Vindelgransele som Sveriges nästa gruvområde", säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Förändring aktiekapital, aktier och utspädning

Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 472 981,65 SEK till 17 364 908,25 SEK och antalet aktier med 23 153 211 till 115 766 055. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 20,0 procent, beräknat efter företrädesemissionens genomförande.

Vid eventuell teckning i den riktade emissionen av konvertibel till Stiftelsen Norrlandsfonden kommer aktiekapitalet, vid full konvertering av samtliga, inkluderat tidigare emitterade, konvertibler, att öka med sammanlagt högst 710 156,25 SEK och antalet aktier med högst 4 734 375, varefter aktiekapitalet uppgår till högst 18 075 064,50 SEK och antalet aktier till högst 120 500 430. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till högst 3,9 procent vid full teckning och full konvertering, beräknat efter företrädesemissionen och vid full konvertering.

Avräkningsnotor kommer att distribueras den 9 juni 2017 med planerad registrering av emissionen hos Bolagsverket under vecka 25 och omvandling av BTA till aktier under vecka 26.

Listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen har beslutat att genomföra ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Ambitionen är att listbytet ska vara genomfört under hösten 2017. Bolaget kommer att meddela tidplan i ett särskilt pressmeddelande.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Botnia Exploration i samband med Företrädesemissionen och kommer att agera som Certified Adviser för Bolaget på First North. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com mailto:bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2017-06-09.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20502

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com http://www.botniaexploration.com .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.