Du är här

2017-09-05

Botnia Exploration: Länsstyrelsen beviljar Botnia Exploration förlängning av tidsram för provbrytningsarbeten

(AktieTorget: BOTX) Länsstyrelsen i Västerbotten har ändrat villkoret
gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske från "Provbrytning
får endast ske under månaderna juni, juli och augusti" till
"Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli, augusti och
september".

- Vi är mycket glada över Länsstyrelsens beslut och Rans Samebys
förståelse för vårt önskemål om en månads förlängning av
brytningsarbetet. Det är nu våra planer att under september månad
helt avsluta provbrytningen och därmed möjliggöra fri framfart för
rennäringen under hösten. Förutom den framgångsrika produktionen har
vi lärt oss många nya erfarenheter av kvartsgångens karaktär och
utbredning. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet när den
guldförande kvartsen ("guldmalmen") nu ska testas i Rönnskärsverken
och vi kommer nu att koncentrera vårt viktiga arbete att tillsammans
med Ramböll avsluta vår miljötillståndsansökan till Mark&
Miljödomstolen, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Som tidigare redovisats har Boliden Rönnskärsverken och Botnia
Exploration avtalat om ett större test av den guldrika kvartsgången i
Fäbodtjärn för att undersöka möjligheten för att kvartsen skall kunna
användas som slaggbildare i Rönnskärsprocessen.

Arbetena påbörjades i senare delen av juli med brytning i ett mindre
dagbrott. Kvartsgången har blottats och sprängningar av såväl
sidoberg som kvartsgången utfördes i början av förra veckan.
Transporter av guldmalmen påbörjades den 1 september och fortsätter
nu kontinuerligt.

Friläggandet av kvartsgången i samband med provbrytningen har gett
Botnia såväl möjlighet att bekräfta den mäktighet som antagits vid
uppskattning av mineraltillgångar som möjlighet att ta täta prover
från den för att undersöka haltvariationer. Det är bolagets
förhoppning att resultatet av analyserna kommer att resultera i en
uppgradering av graden av kännedom, åtminstone i de övre delarna av
fyndigheten.

Kvartsen som innehåller goda halter av såväl guld som silver
transporteras nu till Rönnskärsverken för att där krossas på plats
varefter analyser tas på ingående material. Den krossade kvartsen
kommer sedan att användas i kopparproduktionen av bland annat
Aitikmalmen som dagligen levereras till Rönnskärsverken. Guldet och
silvret utvinnes som ett så kallat anodslam som senare går till
smältverket.

Mer information om arbetet kan ni läsa på Botnias hemsida,
www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/

Bolaget använder begreppet malm med stöd i en icke publicerad
genomförbarhetsstudie, som klart visar på den ekonomiska potentialen
i fyndigheten. Då bolaget inte sökt finansiering med stöd i studien
har publicering inte befunnits nödvändig.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/lansstyrelsen-beviljar-bo...
http://mb.cision.com/Main/6229/2339741/718091.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.