Du är här

2018-08-15

Botnia Exploration: Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen

Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad
miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades
idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på
plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas
ta cirka 1 år.

- Det känns fantastiskt att Botnia Exploration har nått denna
milstolpe. När bolaget startade 2007 var ambitionerna att prospektera
och möjligtvis hitta en eller annan fyndighet som långt in i
framtiden kanske kunde bli gruva. Nu drygt 10 år senare närmar vi oss
en ny svensk guldgruva och det är något som när jag bildade Botnia
Exploration inte ens kunde drömma om, säger Bengt Ljung, grundare och
styrelseledamot i Botnia Exploration.

Gruvverksamheten planeras för två av bolagets guldfyndigheter,
Fäbodtjärn och Vargbäcken. Den höghaltiga fyndigheten Fäbodtjärn
kommer att prioriteras av kassaflödesskäl.

Fäbodtjärn:

Sannolik Mineralreserv: 116 kton med 7,7 g/t guld - cutoff 0,0 g/t
Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld - cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Bedömningen av mineralreserverna i Fäbodtjärn gjord av Thomas
Lindholm, Kvalificerad Person från det oberoende företaget Geovista
AB.

I gruvan kommer maximalt 120 000 ton malm per år att brytas och den
ansökta verksamheten omfattar en total brytning av 250 000 ton malm.
Verksamheten beräknas att pågå mellan 4-6 år. Storleken och läget av
mineraliseringen gör att gruvproduktion uteslutande kommer att ske
under jord. Produktionsplaneringen har inletts för att produktionen
ska kunna komma igång tidigast vid halvårsskiftet 2019.

Möjligheten att genom fortsatta undersökningar uppgradera hela eller
delar av de tillgångar som idag är klassificerade som antagna bedöms
som god, liksom möjligheten att hitta ytterligare tonnage under den
idag uppborrade mineraliseringen. Därigenom skulle gruvans livslängd
kunna förlängas.

Lönsamhetskalkylen i den nyligen presenterade feasibility studien
visade ett förväntat ekonomiskt resultat på 117 MSEK efter 36
månader. Bolagets avsikt är att producera guldförande kvarts som kan
försäljas till Boliden Rönnskär, eller alternativt smältverk, för att
användas som slaggbildare i kopparprocessen, varvid guldet frigörs.
Som alternativ till detta kan traditionell anrikning utföras,
antingen i närliggande verk eller i egen regi, men i så fall med
lägre utbyte.

Vargbäcken:

Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200
oz.) - cutoff 0,6 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800
oz.) - cutoff 0,6 g/t

eller med en högre cutoff:

Indikerad Mineraltillgång: 0,38 miljoner ton med 2,7 g/t guld (33,100
oz.) - cutoff 1,5 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,32 miljoner ton med 2,4 g/t guld (24,700
oz.) - cutoff 1,5 g/t

Mineraltillgångsberäkningen är utförd av Mr. Neil Inwood (MSc,
FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett
oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift. John Nebocat,
P.Eng., kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101, tar
ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i
beräkningen.

Storleken och läget av mineraliseringen i Vargbäcken gör att
gruvproduktion uteslutande kommer att ske i dagbrott. I dagbrottet
kommer maximalt 130 000 ton malm per år att brytas och den ansökta
verksamheten omfattar en total brytning av 400 000 ton malm.
Verksamheten beräknas att pågå mellan 4-7 år. Fyndigheten i
Vargbäcken är dock öppen mot djupet, varför det kan bli aktuellt med
ytterligare brytning. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna
förlängas.

Ingen feasibility studie har genomförts av Vargbäcken och därför finns
inget förväntat ekonomiskt resultat att redovisa.

- Vårt arbete med miljötillståndsansökan är äntligen klart efter 2 år
och det är ett fantastiskt arbete som har utförts av vårt team.
Ramböll har tagit fram en ansökan som är väldigt gedigen och
genomarbetad där advokat Magnus Fröberg ger oss en trygghet att det
juridiska är i sin ordning. Manfred Lindvall, med sin erfarenhet från
miljöfrågor inom gruvbranschen, har bistått Botnia Exploration med
ovärderlig hjälp i sakfrågor där vi behövt experthjälp. Slutligen så
hade detta aldrig realiserats utan Bengt Ljungs engagemang. Där andra
ser hinder ser Bengt möjligheter och utan denna syn hade Botnia
Exploration aldrig varit där vi är idag, säger Thomas Ljung, VD
Botnia Exploration.

- Det känns nu väldigt inspirerande att kunna fokusera på att
förbereda Botnia Exploration för gruvstart. Vi har som målsättning
att bli en modern svensk guldgruva genom att använda oss av det
senaste inom teknologin och bli en attraktiv arbetsgivare för den nya
generationens gruvarbetare och samtidigt vara ett föredöme inom
utvecklingen av en hållbar gruvmiljö, avslutar Thomas Ljung, VD
Botnia Exploration.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och
godkänts av Thomas Lindholm, Geovista, oberoende registrerad
kvalificerad person.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/miljotillstandsansokan-in...
http://mb.cision.com/Main/6229/2592884/891774.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.