Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Botnia Exploration: Rättelse avseende morgonens pressmeddelande, avsaknad MAR stämpel: Uppdatering miljötillståndsansökan

Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och
miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget
arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.

Mark- och miljödomstolens preliminära bedömning är att
bearbetningskoncessionen inte ger

Botnia Exploration erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet
och att det i så fall krävs ett avtal med markägaren eller ett beslut
om markanvisning för att bolaget ska ha den rådighet som behövs för
att ansökan ska kunna prövas och ett tillstånd ska kunna meddelas.

Bolaget anser att en bearbetningskoncession ger erforderlig
vattenrättslig rådighet. Det följer av lagen om 9 kap. 1 § och 2 kap.
2 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

För att helt undvika denna fråga arbetar Bolaget med att även skaffa
sig en alternativ rådighetsgrund genom avtal alternativt
markanvisning. En markanvisning av gruvområdet kommer att krävas
innan gruvan tas i drift, oavsett tidpunkt när Bergmästaren beslutar
om markanvisning.

Bolaget arbetar även med att till den 15 maj 2019 komplettera
utredningen i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit
från remissinstanserna.

Skulle det av någon anledning visa sig att Bolaget inte kan erhålla
alternativ grund för rådighet kommer Bolaget att utförligt utveckla
skälen till varför bearbetningskoncession ger vattenrättslig
rådighet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl.
13:50.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/rattelse-avseende-morgon...
https://mb.cision.com/Main/6229/2787032/1024447.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.