Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-02

Botnia Exploration: Vd har ordet

Som nytillträdd vd för Botnia Exploration är jag stolt och
entusiastisk över att få denna möjlighet att leda bolagets utveckling
in i framtiden och vill ta tillfället i akt att presentera mig lite
kort.

Det är extra känslosamt och inspirerande att få denna möjlighet då jag
är den tredje generationen i min familj som arbetar med
prospektering. Min morfar hade ett borrföretag i Bergslagen när jag
var liten och var den som ledde in Bengt Ljung i gruvindustrin när
han träffade min mamma. Tyvärr gick min mamma hastigt bort i somras
så hon hann aldrig få läsa detta, men det motiverar mig att både min
morfar och mamma nog ler lite extra när vi lyckas med vår uppgift att
öppna en guldgruva.

Jag är 48 år med en B.Sc. in Business and Public Administration examen
från USA och en svensk gymnasieingenjörsutbildning som grund. Efter
en kort karriär som golfproffs började min yrkesverksamma karriär hos
Kalmar Industries (nuvarande Cargotec) på marknadsavdelningen där jag
var i 5 år med placering både i Sverige och USA. Jag avslutade min
period hos Kalmar Industries som marknadschef på fabriken i Lidhult
2002 då jag rekryterades till Brokk med placering i Seattle. Där var
jag affärsområdeschef och ansvarig för kunder med speciella krav som
bl.a. Förenta Nationerna, och den nukleära marknaden i Nord- och
Sydamerika. 2004 flyttade jag hem till Sverige igen och påbörjade min
entreprenörskarriär där jag ledde arbetet med att anlägga en golfbana
i Södertälje.

Tillsammans med Bengt Ljung har jag sedan 2010 varit fullt involverad
i Botnia Explorations utveckling och anställdes där i anslutning till
att vi gjorde vår första företrädesemission. Den gav oss möjligheten
till positiv start. Gruvbranschen drabbades sedan av en branschbunden
lågkonjunktur som självfallet även påverkade oss. Vi har sedan dess
haft våra framgångar och motgångar. Speciellt tufft var när vi fick
ändra våra provbrytningsplaner i Vargbäcken. Det blev i slutändan
ändå positivt då vi fick möjlighet att provanrika i Björkdalsgruvan
och samtidigt producera 5,5 kilo guld och 0,5 kilo silver. De senaste
åren har varit framgångsrika och det dags för oss att ta nästa steg i
vår utveckling genom att flytta till Nasdaq First North.

Listbyte till Nasdaq First North

Botnia Explorations positiva utveckling i Vindelgransele är något som
förtjänar mer uppmärksamhet, både nationellt som internationellt, och
vi har långsiktiga ambitioner att en dag vara noterade på någon av de
större listorna. Dit är vägen lång men vår uppgift är att ständigt
utveckla Botnia Exploration så att vi står väl rustade inför
framtiden. Nasdaq är ett starkt varumärke som attraherar många
investerare och guld är ett intressant ämne. Vi har gjort bedömningen
att ett listbyte kan hjälpa oss att få en bättre exponering av Botnia
Exploration och nu anser vi att tidpunkten är den rätta.

Vi har varit noterade på AktieTorget sedan 2009 och jag vill passa på
att tacka AktieTorget för ett utmärkt samarbete under dessa år. Deras
organisation och verksamhet är väldigt proffsig och välskött vilket
starkt har bidragit till Botnia Explorations utveckling som noterat
bolag.

Vindelgransele Gruvor

Botnia Exploration är på väg in i en ny fas i Vindelgranseleområdet i
och med att miljötillståndsansökan för Vindelgransele gruvor ska
inlämnas till mark- och miljödomstolen samt att provbrytningen i
Fäbodtjärn avslutas. Bengt Ljung kommer att fortsätta sitt arbete med
att slutföra miljötillståndsansökan och Boliden projektet. Arbetet
med tillståndsfrågorna efter inlämnade av ansökan kommer mestadels
att bestå av hantering av uppkomna frågor och eventuella
kompletteringar som mark- och miljödomstolen kommer med. Vårt fokus
är nu att förbereda oss för gruvstart så vi snabbt kan komma igång
när ett miljötillstånd erhålls. Vi kommer därför att intensifiera
arbetet med planeringen för verksamheten av Vindelgransele gruvor. I
det arbetet ingår bl.a. förberedelser med leverantörer av utrustning,
entreprenad och organisation.

Arbetet med Vindelgransele gruvor kommer att utföras av ett team
bestående av personer och företag som besitter den kompetens som
krävs. De flesta är redan väl insatta i vårt projekt då de arbetar
med det nu men sannolikt kommer vi att behöva utöka teamet och därmed
stärka vår organisation.

Styrelsen och ledningen har stått starka i Botnia Explorations
långsiktiga mål

Min personliga reflektion över varför Botnia Exploration har lyckats
är att vi i Botnia Exploration hela tiden har haft ett klart och
tydligt mål, Vindelgransele ska bli Sveriges nästa gruvområde! Detta
mål satte vi redan 2012, innan vi hade hittat Fäbodtjärn, och vi är
idag stärkta i denna ambition. Detta har hjälp oss att hålla vårt
fokus även under de perioder som marknaden varit tuffare. Vi har
under åren blivit tvingade att ta nya beslut på grund av uppkomna
marknadsomständigheter, som kanske inte följt vår kortsiktiga plan,
men vi har hela tiden följt vårt långsiktiga mål och det har visat
sig vara framgångsrikt. Det är många yttre faktorer som måste stämma
för att kunna starta en gruva och det finns få vägar som leder rakt
till målet. Det är nödvändigt att vara beredd på att svänga ifall ett
hinder dyker upp på vägen så länge vi fortfarande vet vart vi ska.

Vi är nu "bara" ett miljötillstånd ifrån gruvstart. Jag sätter ett
citationstecken runt bara för vi har lärt oss att arbetet med
miljöfrågorna är komplext och det tar lång tid att sätta samman en
miljötillståndsansökan som har förutsättningar att godkännas. Vi tar
dessa krav på fullaste allvar, allt för att vi ska nå vårt
långsiktiga mål.

Strategin är att Botnia Exploration ska driva småskalig gruvbrytning

Vår strategi är att Botnia Exploration ska fokusera på småskalighet. Denna motiveras av att Vindelgranseleområdet består av ett flertal mindre guldfyndigheter som tillsammans kan bilda ett lönsamt gruvområde. Vindelgranseleområdet har sedan 2010 varit ett prioriterat prospekteringsområde för oss och området har prospekterats sedan 1918 med upptäckten av den så kallade Vindelgranselemalmen. Nu 100 år senare närmar sig Botnia Exploration gruvstart, vilket har möjliggjorts genom ett fantastiskt arbete av våra geologer och prospektörer. Ett stort antal fynd av kvartsblock med höga guldhalter ledde oss 2012 till guldfyndigheten Fäbodtjärn. Det var naturligtvis en bonus för oss att Fäbodtjärn visade sig innehålla så pass goda halter, vilket har gjort vårt arbete än mer inspirerande. Prospektering är således en långsiktig process och kräver stor uthållighet.

Tester hos Boliden

Under vintern 2017 påbörjade vi ett nytt spännande projekt i samarbete
med Boliden Rönnskär. Detta har förutsättningar att utvecklas till
något positivt för bägge parter. Smältverket använder årligen stora
kvantiteter kvarts som slaggbildare i kopparprocessen. Kvarts
importeras i dagsläget och då Botnia Explorations guld kommer från
Fäbodtjärns kvartsgång som innehåller mer än 90% kvarts kan det
utgöra ett utmärkt råvarualternativ för Boliden om testerna faller
väl ut. Kvartsens guldinnehåll frigörs som biprodukt i
kopparproduktionen. Att leverera direkt till Boliden Rönnskär skulle
innebära betydande produktionsvinster och reducera
anrikningskostnader för Botnia Exploration. Framförallt skulle vi
kunna leverera malm innan investeringar i anrikningsverk görs och vi
skulle då kunna få ett kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans
drift. Det skulle även vara positivt ur ett miljöhänseende då Botnia
Exploration skulle kunna reducera behovet av avfallsdeponier i
Vindelgransele.

Vi börjar nu se slutet på projektet och Botnia Exploration har under
sommaren utnyttjat provbrytningstillståndet i Fäbodtjärn. Efter
tillredning, sprängning och transport av den guldrika kvartsen testas
nu detta hos Boliden Rönnskär. De första mindre testerna som
genomförts visar att projektet är lovande och nu pågår tester med ett
högre tonnage än i vintras. Intresset från Boliden bedömer vi som
genuint och vid lyckosamma resultat hoppas vi på ett fortsatt
långvarigt samarbete med Boliden.

En framgång med ett användande av Fäbodtjärns guldrika kvarts hos
Boliden Rönnskär kan ge oss ytterligare ett starkt alternativ till
egen anrikning då det tonnage som levereras till Boliden Rönnskär
inte behöver anrikas med konventionella metoder. Vi kommer då att ha
tre alternativ till försäljningsbar guldprodukt; 1. Egen anrikning,
2. Leverera guld i kvarts till Boliden Rönnskär utan anrikning, 3.
Anrikning hos extern leverantör. Det är också intressant att notera
att alla de guldförekomster vi har i Vindelgransele är integrerade i
kvarts.

Framtiden

Vi har en spännande framtid framför oss och närmast ser vi nu fram
emot att lämna in vår miljötillståndsansökan till mark- och
miljödomstolen och få resultaten från våra tester hos Boliden
Rönnskär. Samtidigt planerar vi också för de fortsatta
undersökningsborrningarna i våra satellitfyndigheter i
Vindelgransele. Vi har flertalet spännande projekt på gång, både
historiskt kända fyndigheter som Fäbodliden A, Fäbodliden B, och
Middagsberget. Vi har block- och hällförekomster i Jägarliden och
Åströms, och vi planerar att undersöka närmare Fäbodtjärns eventuella
fortsättning norrut. Mot djupet kommer Fäbodtjärn att undersökas
vidare genom gruvprospektering under gruvans driftsfas. Våra
undersökningsborrningar kommer att påbörjas inom kort och jag ser
fram emot att återkomma med mer information om det fortsatta arbetet.

Sammanfattning

Det är styrelsens och ledningens övertygelse att Vindelgransele ska
bli ett produktivt och lönsamt gruvområde genom användande av den
senaste teknologin med emissionsfri gruvutrustning och effektiva
brytningsmetoder. Det är vår övertygelse att strategin med småskalig
gruvbrytning med begränsad påverkan på miljön är rätt väg att gå. Vår
verksamhet ska vara ett positivt inslag i miljödebatten och bidra
till en positiv utveckling av gruvverksamhet inom ramen för
samhällsnytta, såväl i Sverige som globalt. Vidare kräver
småskalighet lägre investeringar vilket ger oss en bättre möjlighet
att starta en lönsam gruvverksamhet. Jag får ofta frågan om våra
framtida driftstider och då brukar jag göra jämförelsen med LKAB och
Kiruna. Hade Kiruna legat där samhället ligger idag när gruvan
startade i början på 1900-talet om de hade vetat vad de vet idag?
Svaret är sannolikt inte, eftersom samhället ska flyttas och
malmbasen där fortsätter att utvecklas.

Vi har en stark aktieägarstruktur som vi inte hade klarat oss utan för
att nå dit vi är idag och vi välkomnar såväl nya som gamla aktieägare
att följa oss nu när vi tar ytterligare ett steg i vår utveckling
genom att byta lista till Nasdaq First North. Styrelsen för Botnia
Exploration är stärkt i målsättningen att Vindelgransele ska bli
Sveriges nästa gruvområde och jag vill tacka för förtroendet att leda
detta arbete.

Stockholm 2 oktober 2017

Botnia Exploration Holding AB...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.