Du är här

2017-05-29

BrainCool: BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

BrainCool AB har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet")
i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer
17-5637) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Prospektet")
och det tillägg till Prospektet som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 18 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer
17-7706) och offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Tillägg 1").
Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med,
Prospektet och Tillägg 1. De definitioner som finns i Prospektet
gäller även för tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats
med anledning av att BrainCool genom pressmeddelande den 19 maj 2017
offentliggjorde nyheten att ledning och styrelse har för avsikt att
nyttja samtliga teckningsoptioner i det incitamentsprogram som
infördes 2014 och som var riktat till ledande befattningshavare och
övriga anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom emission av
högst 622 872 teckningsoptioner. I samma pressmeddelande
offentliggjorde BrainCool även nyheten att styrelse och ledning har
för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 29 maj 2017
(Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 17-8555). Tilläggsprospektet
offentliggjordes den 29 maj 2017.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har
gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning
av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 §
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att
återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 31 maj
2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat
Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till
info@aqurat.se. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare
ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej
återkallats kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå
som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till
Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt
på Bolagets hemsida, www.BrainCool.se.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--offentliggor-t...
http://mb.cision.com/Main/11624/2274819/680759.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.