Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

BrainCool: BrainCools dotterbolag PolarCool etablerar ny organisation inför notering

PolarCool AB (publ), dotterbolag till BrainCool AB (publ), avses att
noteras på Spotlight Market efter utdelning av aktierna till
BrainCools aktieägare. PolarCool stärker nu organisationen med en
breddad styrelse, ny VD och två nya chefer för affärsutveckling och
teknik. PolarCool kommer presentera bolaget vid Aktiespararnas
aktiedagar i Göteborg och Malmö i slutet av september samtidigt som
ett investeringsmemorandum publiceras.

Inför utdelning och noteringen av PolarCool AB (publ) på SPOTLIGHT
Stock Market har följande styrelse valts:

Mats Forsman - Styrelseordförande

Mats Forsman har en bakgrund inom seniora produktions- och
marknadsföringspositioner på AstraZeneca under mer än 30 år. Mats har
även lång erfarenhet av innovationssystemet i Umeå genom olika roller
inom Innovationsbron Umeå AB och Umeå Universitet Holdingbolag AB,
samt via egna bolag.

Anders Hansson - Styrelseledmot

Anders Hansson har verkat som administrativ chef och ekonomichef i
såväl börsnoterade bolag som entreprenörsföretag, med uppgifter som
även inkluderar försäljning av företag och börsnoteringar av
dotterföretag. Anders Hansson var styrelseledamot i CTT systems 1997
- 2001 med ansvar för börsnoteringen 1997.

Bengt Furberg - Styrelseledamot

Docent Bengt Furberg, läkare och författare, har omfattande erfarenhet
inom life science-området, varav tio år som Medical Director på Glaxo
Wellcomes svenska verksamhet. Bengt har även varit Medical Director
på flera företag inom den medicintekniska industrin. Furberg har bred
medicinsk erfarenhet och har publicerat ett 40-tal vetenskapliga
artiklar, bland annat inom idrottsmedicin och kliniska prövningar -
ett område inom vilket han också skriver läroböcker. Bengt Furberg
har mångårig erfarenhet av internationella dokumentationskrav för
både läkemedel och medicintekniska produkter.

Iman Ziai - VD och styrelseledamot

Iman Ziai är ekonomie magister med 12 års erfarenhet av bland annat
internationell projektledning och processoptimering samt ekonomi- och
redovisningstjänster via egna företag.

Styrelsen i PolarCool har utsett Iman Ziai till VD för bolaget under
en övergångsperiod. Iman Ziai kvarstår i rollen som CFO i BrainCool
AB (publ) även efter utdelningen.

Bolagets ledning har samtidigt förstärkts. Joan Travessét har utsetts
till chef för Business Development med ansvar för att bredda bolagets
verksamhet och driva försäljningsprocessen av bolagets produkt
PolarCap® System. Joan har mångårig erfarenhet av affärsutveckling
och försäljning inom IT, spel-, och utbildningsbranschen med
inriktning mot både Business-to-Business (B2B) samt
Business-to-Consumer (B2C) segmenten. Han har även en bred
idrottsbakgrund som både utövare och med förtroendeuppdrag inom både
förenings- och förbundsorganisationer, däribland som ordförande för
Limhamn Griffins Sportklubb samt Södra Svenska Amerikansk
Fotbollsförbundet och med en bakgrund som internationellt ansvarig
inom Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet.

Rachida Sersar har anställts som teknisk produktchef. Rachida är
Biomedicinsk Civilingenjör med en magisterexamen i medicinteknik.
Rachida kommer senast från BrainCool där hon som utvecklingsingenjör
och testansvarig bland annat ledde utveckingen av PolarCap® System.

Samarbetsavtal mellan PolarCool AB och BrainCool AB

PolarCool AB har ingått avtal med BrainCool AB om att fortsätta
samarbeta inom produktutveckling och kvalitetsledning. BrainCools
kvalitetsledningssystem ("QMS", Quality Management System) är väl
etablerat och PolarCool kan dra fördel av att inledningsvis inte
behöva etablera ett eget tids- och kostnadskrävande QMS. Avtalet
medför att BrainCool kommer att stödja verksamheten i PolarCool med
kvalitetsprocesser och FDA-ansökan för bolagets första produkt,
PolarCap® System. Det innebär i sin tur att PolarCool kan
marknadslansera PolarCap® System långt tidigare än om bolaget hade
behövt etablera ett eget QMS.

I detta sammanhang går det att dra paralleller med marknaden för
hjärtstartare. Hjärtstartare liksom PolarCap® System för nedkylning
placeras i olika offentliga miljöer för akut, omedelbar och snabb
behandling. Behandlingen kan utföras av icke-sjukvårdsutbildade
personer som dessutom kan få stöd och instruktioner från systemet
självt. Den globala marknaden för hjärtstartare har utvecklats snabbt
de senaste 10-15 åren och uppskattades till 13 miljarder kronor 2017.

Vidare har bolagen ingått ett licensavtal som reglerar
immaterialrätten och försäljningsrättigheter. PolarCool erhåller via
licensavtalet exklusiva försäljningsrättigheter för PolarCap® System
globalt. Licensavtalet medför en royalty till BrainCool om 4 procent
på nettoförsäljningsvärdet som PolarCool redovisar. BrainCool kommer
under det fjärde kvartalet erhålla 6 MSEK från PolarCool för att
reglera mellanhavandet som uppstått till följd av förvärv av
utvecklingsprojekt, varulager, och finansiering av löpande kostnader
i PolarCool sedan 2017.

Investerarpresentation

PolarCool kommer presentera bolaget vid två av Aktiespararnas event i
september.

Aktiedagen Göteborg 24 september kl 17.50 - 18.20

Svenska Mässan, Lokal H1, Mässans Gata 24, Göteborg

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-24-september

Aktiedagen Malmö 26 september kl 10.50 - 11.20

Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-1

Presentationerna kan även följas live via webben
www.aktiespararna.se/tv/live och on demand på
www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

I början av oktober publicerar bolaget ett investeringsmemorandum.
Memorandumet kommer finnas för nedladdning via PolarCools hemsida.

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017
bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool
kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut
till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget
erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden
avseende en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool
har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 september 2018.

För mer information

Iman Ziai - CFO
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincools-dotterbolag-polarcool-e...
http://mb.cision.com/Main/11624/2617560/908677.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.